NYMÅNE I LØVEN ♌️🌛

28.07.22 – kl. 18:54

Gir muligheter for endringer og økt bevissthet, men her kan vi også møte stor motstand

 

Det nærmer seg nymåne i løven, og en ganske heftig en sådan, men det er også en nymåne som kan gi oss tilgang til en helt ny bevissthet.


Enhver nymåne representerer en ny start, og det er derfor en gunstig tid for igangsetting av noe nytt, og ikke minst til å sette seg noen nye intensjoner. Kreativiteten og skapergleden når ofte sitt høydepunkt som kulminerer mot fullmånen, og det er jo akkurat det løven er forbundet med, nemlig selvrealisering gjennom kreativitet og skaperglede. Men løven er også forbundet med kjærlighet, forelskelse, barnlig glede, lek og moro.

Solen som er en stjerne og ingen planet, er veldig viktig når vi har med løvens tegn å gjøre. Solen er både personlig, sjelelig og åndelig hersker i dette tegnet, og viser til hva vi som mennesker utstråler, og hva vi er i stand til å sende ut av varme og kjærlighet.

Alle mennesker utvikler seg gjennom mange, mange inkarnasjoner fra å være ganske dyriske og primitive til å bli mer selvbevisste, og etter hvert gruppebevisst orientert. Vi utvikler oss fra å være egosentriske og selvsentrerte, hvor vi skal lære oss selv å kjenne, og da er vi opptatt av å få næret våre egne personlige interesser og behov. Under dette stadiet av vår utvikling responderer vi på den fysiske solen, som er knyttet til solar-plexus, hvilket betyr at vi har et stort konkurransebehov og ofte en meg først mentalitet. Under denne fasen av vår utvikling forsøker vi å overgå andre fordi vi ønsker å bli sett og hørt som noe spesielt, og det er da løven i oss roper høyt for å få det som den vil.

På et eller annet tidspunkt i menneskets inkarnasjonsyklus begynner det å se seg mettet på dette jaget, og begynner å stille seg noen eksistensielle spørsmål over den virkelige meningen med livet, hvorpå en søken starter. Mennesket begynner å respondere på den åndelige solen, som på dette stadiet transmitteres til oss via Neptun. Vi har da begynt å åpne våre hjerter, og med solen i hjerte er det varme og kjærlighet vi utstråler til våre medmennesker. Vi begynner samtidig å bli mer sensitive overfor det som foregår rundt oss, og vi begynner å se at det finnes andre enn oss selv som også har sine behov. Det er da vi strekker oss mot løvens motsatte tegn vannmannen, som er opptatt av det humanitære og medmenneskelige, og det er da vi blir oss bevisste om at vi alle har et medansvar for hverandre, og at vi lever i et søster- broderfellesskap kalt menneskeheten.

✨✨✨

NYMÅNEN I EN GUNSTIG FORBINDELSE MED JUPITER – økt bevissthet ✨

 

Under denne nymånen plasserer solen og månen seg i en gunstig forbindelse med Jupiter, som er knyttet til åndelig utvikling og økt bevissthet. Disse energiene gir oss derfor tilgang på en helt ny bevissthet, som vil være med på å åpne våre hjerter. Dette er faktisk energier som gir håp og optimisme, så lenge vil følger våre hjerter. Den vil få oss til å se nye muligheter, og at dette er en ny start og en ny begynnelse.

✨✨✨

KVADRATURER OG SPENNINGER – endringer kan bli møtt med stor motstand ✨

Energiene vi møter gir oss noen muligheter, men det er også sannsynlig at de kan bli møtt med stor motstand, hvilket kan ses i sammenheng med øvrige sterke spenninger på himmelveldet. Disse spenningene er bestående av sterke kvadraturer mellom Merkur, Uranus og nodeaksen, samt Saturn, og viser til endringer som er uunngåelige og kan oppleves som opprivende, og som tvinger seg frem.

✨✨✨

 

MERKUR KVADRATUR TIL URANUS OG DEN NORDLIGE NODEN – opprivende nyheter ✨

Merkur sitt anspente møte med Uranus kan by på overraskelser i form av uventende hendelser eller at man kan komme til å få noen opprivende nyheter. Dette er energier som kan føre til mentalt stress, og som kan frembringe angst og usikkerhet. Et uberegnelig sinnelag kan føre til at man kan si ting som kan få uante og kanskje store konsekvenser, og misforståelser kan følgelig også lett oppstå. Man kan møte sterke fordommer, men det er helt klart endringer på gang.

Det kan være lurt å forsøke å bevare fatningen så godt man kan, unngå å ta forhastede avgjørelser, og være litt avventende. Noen ganger er det kanskje også en tid for å legge seg litt flat, og erkjenne at man kan ha tatt feil.

✨✨✨

SATURNS OPPGAVE – få oss til å bevare fornuften ✨

 

Merkur plasserer seg i en opposisjon til Saturn under nymånen, og da blir de stående mot hverandre og lure på hvordan du skal klare å samarbeide. Man får det ikke alltid som man vil, og ting man har planlagt kan gå i vasken. Energiene kan derfor føre til noe pessimisme, fordi man må skrinlegge ting man kanskje har sett frem til.

Saturn forsøker å få oss til å bevare fornuften, og til å utvise litt forsiktighet sånn at vi ikke handler overilt og tar forhastede avgjørelser. Når Saturn står i en spenning til den opprørske Uranus, som har lyst til å gjøre som den vil, møter vi en ansvars- frihetsproblematikk.

Når dette er sagt, og dersom vi forsøker og ikke å gi så sterk motstand mot endringene, kan Uranus og Merkurs forbindelse med hverandre bidra til at vi kan få noen plutselige innsikter. Det ligger alltid noen muligheter der selv i møte med anspente energier, men vi må lytte uten å gjøre så sterk motstand. Da kan vi kanskje få noen innsikter og tilgang til en helt ny bevissthet i form av nytenkning.

✨✨✨

 

JUPITER RETROGRAD 28.07-23.11.22 – avslutning og nye begynnelse ✨

Jupiter starter under nymånen sin retrograde bevegelse, og som planet har den som hensikt å få oss til å tenke over mening og mål med livet. Den vil i løpet av sin retrograde reise vende tilbake til fiskenes tegn, nærmere bestemt 28 oktober. Etter å ha avsluttet sin retrograde reise den 23 november begynner Jupiter å gå direkte igjen mot væren, som den vil tre inn igjen den 21 desember. Her beveger Jupiter seg mellom det siste og det første tegnet i astrologien, som beskriver en endelig avslutning av en syklus, og begynnelsen på en ny.

Jupiter retrograd har som nevnt som hensikt å få oss til å reflektere over meningen med livet, og den bringer oss derfor inn på en søken etter å finne svar. Den har en sterk rettferdighetssans, og er opptatt etikk, moral, tro og politiske spørsmål. Den får oss til å danne oss et overblikk sånn at vi kan bli i stand til å se det store mangfoldet ut ifra et større helhetsbilde, og hva vi bør sikte mot som et felles og kollektivt mål. Ikke minst forsøker den å løfte vår bevissthet ved å få oss til å fri oss fra gamle tros- og tankeformer, fanatiske og fordømmende holdninger, sånn at vi kan vekkes til nyere nivåer åndelig og spirituelt.

Uranus, Mars og den nordlige noden vil møtes eksakt den 31 juli, og dette er energier som kan by på en del overraskelser. Mer om det i neste blogg.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god nymåne i løvens tegn. 💞

 

Kh
Siv Nancy