Nymåne i Løven
08.08.21 – kl. 14:50


Lions gate – løveportalen

♌ 🙏

 

Det har vært stille fra meg en stund nå, men noen ganger har man rett og slett behov for å ta seg en ¨time out¨, og sånn har det vært for meg i en periode nå, fordi jeg har vært sliten og utmattet og hatt behov for å ivareta meg selv. Jeg har over tid hatt noen tøffe aspekter rettet mot min sol, Pluto og Venus i 12 hus, og disse har så absolutt vært merkbare. Men sånn er det, for livet er i bevegelse og vi i stadig utvikling. Det fantastiske er når man vi står ved utgangen av tunellen og ser hvilke innflytelse energiene har hatt på oss, og hva de har hatt som hensikt å bringe med seg av nye forståelser, innsikter og ny bevissthet.

Vel, vi går en nymåne i løvens tegn i møte, og denne nymånen faller på samme dag som den begivenheten som omtales som LIONS GATE LØVEPORTALEN. På denne dag får vi tilgang til noen særdeles sterke kjærlighetsenergier fra Sirius. Denne innstrømningen av lys og høyfrekvente energier vil aktivere hele den kollektive bevisstheten som vi alle er en del av.

✨🪐✨

LØVEN OG VANNMANNEN
Løvens tegn er viktig når vi beveger oss inn i vannmannens tidsalder, for løven og vannmannen står i en opposisjon til hverandre i astrologien, og alle tegn som står på motsatt side av hverandre skal forenes og bli til ett. Det blir derfor viktig å se på hva disse to tegnene egentlig står for.

I løvens tegn er solen veldig viktig, fordi den er hersker i dette tegnet både på det personlige, sjelelige og åndelige plan. Når den fysiske solen påvirker oss på det personlige plan, knyttes solen til menneskets solar plexus. Med hovedsete i dette chakraet styres mennesket av sitt konkurranseinstinkt og behovet for å bli sett, og følgelig med en meg først mentalitet. Mennesket på dette stadiet jobber med å utvikle sin personlighet, hvilket er nødvendig i forhold til utviklingen av dets selvbevissthet. Her trer løven frem med sitt store ego som stolt og ærgjerrig, hvor den kan like å ha herredømme over andre mennesker, og med et ønske om å bli sett opp til som noe helt spesielt.

Men vi er alle i utvikling, og ettersom utviklingen skrider hen, vil mennesket på en tidspunkt begynne å respondere på solens hjerte. På dette stadiet transmitteres solen til mennesket via Neptun, og Neptun er planeten som er knyttet til det åndelige og det spirituelle. Dette skjer når mennesket har etablere en begynnende sjelskontakt, hvorpå Solar Plexus og hjertechakraet forbindes med hverandre. Mennesket vil på dette utviklingstrinnet endre sin bevissthet, og får dermed en helt annen utstråling, for sjelen har en helt annen hensikt med våre liv enn vår personlighet. Når solar plexus forbindes med hjerte, vil vår sterke vilje og vårt konkurranseinstinkt endres til viljen til å utstråle varme og kjærlighet til våre medmennesker. Det er da vi strekker oss mot det motsatte tegnet – vannmannen.

Med endret bevissthet og solen i hjertet, vil ¨det nye mennesket¨ rette blikket utover og se sine medmennesker, deres lidelser og deres behov. Det vil danne seg et overblikk med evne til å se det store bildet, og hva som skal til for at vi som menneskehet skal få det bedre sammen rent kollektivt. En ny bevissthet vokser frem, og med den en forståelse av at vi alle lever i et søster- broderfellesskap, og at vi alle er forbundet med hverandre. Vi er alle søstre og brødre som eterisk er forbundet med hverandre, og når vi knyttes sammen i lys og kjærlighet fremfor splittelse og separatisme, vil den nye tiden åpenbare seg.  Det er da den sentrale åndelige solen begynner å påvirke oss, som på dette stadiet blir transmittert via Uranus. Her ser vi også hvordan løven knyttes til vannmannen, fordi Uranus er hersker i siste nevnte tegn. På dette stadiet knyttes solen til kronechakraet.  

✨🪐✨

FRIHETS- ANSVARSPROBLEMATIKK
I forkant av denne nymånen har Uranus stått i en anspent forbindelse med Saturn, og dette er interessant, for både Saturn og Uranus anses begge som herskere av Vannmannen. De har hatt et slikt møte med hverandre tidligere i år, og de kommer til å møtes i en slik spenning igjen mot slutten av året på grunn av planetenes retrograde bevegelser, men de slipper taket på hverandre i denne omgang dagen før kommende nymåne. Men i det de slipper taket på hverandre, danner de begge to en anspent forbindelse med nymånen, det vil si til både solen og månen. 

Det vi møter på med disse energiene er en frihets- ansvarsproblematikk, hvilket er et gjennomgående tema dette året, sett med astrologiske øyne. Dette fordi vannmannen har et behov for å være fri og uavhengig, og den ønsker seg helst frie tøyler så den kan få gjøre akkurat som den vil. Den er derfor ikke særlig glad i gjeldende normer og regler som begrenser dens handlefrihet slik Saturn medvirker til, og det er gjerne da rebellen i den vokser frem med dens noe opprørske tendenser. Vannmannens innflytelse kan derfor by på en del overraskelser på godt og på vondt, og opprør er noe som gjerne hører med.

Det positive med vannmannen er at den bringer med seg noe nytt med dens evne til å bryte med det gamle eksisterende, samt at den kan få noen glimtvise plutselige innsikter og ideer som kan være både nyskapende og revolusjonerende, og noe som fellesskapet kan nyte godt av i fremtiden. Vannmannen er derfor knyttet til alt som har med teknologi og vitenskap å gjøre, og det er nok derfor vi har sett denne enorme raske teknologiske utviklingen de seneste 10-årene, ettersom vi er på vei inn i vannmannens tidsalder. Det skal nevnes at denne overgangen fra fiskene til vannmannens tidsalder sies og ha en varighet på ca. 500 år, hvorav vi nå er ferdig med avslutningen av det gamle og står helt i den begynnende fasen av det nye, hvilket betyr at vi stadig må riste av oss noe av det vi er i ferd med å forlate.

✨🪐✨

FRIHET UNDER ANSVAR
Når Saturn og Uranus står i dette spenningsfeltet med hverandre, og når i tillegg Saturn beveger seg retrograd i vannmannens tegn som den under tiden gjør, ja så blir vi som nevnt testet i forhold til dette med frihet under ansvar. Vi holder helt klart på å frigjøre oss fra et gammelt rigid system som har utspilt sin rolle, og det er her Saturns innflytelse blir så viktig, for Saturn sørger for at vi ikke tar helt av, men at vi ved overgangen til det nye beholder fornuften og enn viss bakkekontakt. Saturn er nemlig knyttet til elementet jord. Uranus derimot er forbundet med luftelementet som puster nytt liv inn i det eksisterende, slik at bundetheten og det rigide som for mye jord kan føre til, sakte men sikkert kan oppløses. På den måten vil overgangen foregå mindre smertefullt når de gamle sosiale og økonomiske systemer verden over bryter sammen.

Det er selvfølgelig ikke bare i den ytre verden at disse energiene påvirker oss, for det kan også være noe i våre personlige liv det er på tide å bryte med, som står i veien for vår videre utvikling og vekst. Løven er knyttet til dette med selvrealisering, kreativitet og skaperglede, men det kreves ofte løvens mot å gjøre det den virkelig brenner for og har lyst til å gjøre, det den har drømt om å gjøre siden tidenes morgen, det den har forstått er knyttet til dens egen livsoppgave, det som er dens helt unike selvuttrykk osv. Dette er ofte noe helt annet enn hva den tidligere har gjort når den har fulgt personlighetens stemme, for da har den usikre løven i oss fulgt de rådene og forventningene den har møtt i den ytre verden, framfor å lytte til seg selv.

Når løven har begynt å etablere kontakt med sin sjel, begynner det derfor å vokse frem et ønske om å skape eller gjøre noe helt annet ut ifra noen helt nye prinsipper, fordi man da har begynt å tenke helt nytt og mer helhetlig. Men i denne prosessen hvor mennesket har begynner å gå mot en nyorientering, møter det ofte på en frykt fordi det fordi det innebærer at man må gi slipp på mye av det gamle, den allerede etablerte tryggheten vi har skapt rundt våre liv. Det er her Uranus kan komme inn i bilde hvor den kan skape noen overraskelser med det som hensikt å få oss til å bryte med våre gamle fastlåste og rigide tanke- handlingsmønstre, vårt behov for materiell trygghet og sikkerhet m.m., sånn at vi kan bli i stand til å bevege oss mot det nye. Uranus kan derfor bringe med seg noen overaskende hendelser som kan skape uro og usikkerhet, men som har som mål for øye å skape varige endringer i våre personlige liv, slik at vi kan begynne å bruke oss selv på en nyskapende og revolusjonerende måte. Men det kreves ofte et mot å våge å lytte til hjertet og sjelens røst, og å følge den vei vi blir vist med sjelen som veiviser.

Enhver nymåne står for øvrig for en ny begynnelse, og det vi setter i gang med under dens innflytelse vil derfor kulminere mot neste fullmåne, som neste gang vil være i vannmannens tegn den 22.08. Dette gjelder alt vi gir liv til, på godt og på vondt. Det er ikke usannsynlig at vi vil få se noen økende opprørske tendenser den neste tiden, ettersom både Uranus og Saturn går inn i et anspent forhold med nymånen, men det gjenstår å se. Det mest fruktbare vil være å gå inn i stillhet og meditasjon, og å gjøre seg åpen og mottagelig for de kraftfulle innstrømningene av lys og kjærlighet, med en intensjon om at vi vil det beste for felleskapet og våre medmennesker.

Med disse ordene ønsker jeg dere alle en riktig god helg. 😘

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen