Nymåne i løven – 01.08.19 – Hvordan er det med kjærligheten, motet og viljen

Vi står overfor en nymåne i løvens tegn, og solen er hersker i løven, hvilke betyr at den trives særdeles godt når den passerer gjennom den ungdommelige løvens domene. For løven handler det om å realisere seg selv ved hjelp at egne iboende evner og kvaliteter. Jo mer vi klarer å uttrykke oss selv via vår skaperglede, desto mer vil solen i oss få muligheten til å skinne, stråle utad, mot andre mennesker. Løven beskriver derfor med andre ord vår personlighet, og hvordan vi trer frem på livets scene. Om vi tør å være synlig, eller om vi hemmes av følelser og negative tanker om oss selv.

Løvens negative kvaliteter viser seg ofte i form av at man kan bli noe dominant og egenrådig, med et behov for å være midtpunkt, men det er gjerne fordi ting blir kanalisert feil utad i mangel på trygghet i en selv.  

Mennesket har vært, og er i stadig utvikling, fra det mer primitive instinktive hvor man er opptatt av hva de rundt oss måtte mene og tenke om oss, til å bli et skapende menneske som bidrar med noe til felleskapets beste ut i fra egne evner og kvalifikasjoner. Jo sterke og tryggere man blir på seg selv, desto sterkere utstråling. Med solen i hjertet vil vi stråle ut hjertets kvaliteter, vår kjærlighet, til våre omgivelser, samfunnet og våre medmennesker. Vi strekker oss dermed mot vannmannen som er løvens oppositte tegn, med mål for øye å være en medskaper i en eller annen form for gruppeaktivitet og som samfunnsborger.

Det er kanskje kjærlighet som blant annet er fokuset under denne nymånen, og vår evne til å være utstrømmende. Mulig energiene i så måte har som målsetning å åpne opp for nytenkning, hvilke kan ses i sammenheng med at solen og månen plasserer seg i en anspent relasjon til Uranus, som er hersker i vannmannen. Uranus plasserer seg enn videre i en anspent forbindelse til kjærlighetsplaneten Venus som står i en forholdsvis tett forbindelse til nymånen, hvilke betyr at man i kjærlighetslivet kan komme til å få seg noen overraskelser, og ting kan skje plutselig, brått og uventet. En testes hva kjærlighet, forelskelse og lidenskap angår, særdeles der det er behov for å tenke nytt. Dette vil være pågående frem til 2. august.

Vel, i tillegg til Venus står mars innenfor løvens område, ikke i en tett forbindelse til nymånen, men allikevel. Det er de maskuline og feminine prinsipper som beveger seg gjennom løvens sfære, som belyser det nevnte. Ser man enn videre  på energiene i en litt videre forstand, så handler det med mars om hvordan vi bruker våre lederevner, vårt mot og vår vilje, til og tre frem på livets scene i kraft av oss selv, og med solen i hjerte å utstråle hjertevarme til andre mennesker.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god nymåne <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen