NYMÅNE I SKORPIONEN 🔥
04.11.21 – kl. 22:15

Krigsguden MARS tar opp kampen på det indre plan – på tide å VÅKNE OPP

 

🔥🔥🔥

Tid for transformasjon og forvandling – nytt liv

Vi står overfor en nymåne, og under en nymåne plasserer solen og månen seg sammen og forsterker hverandres energier. Månen er knyttet til våre følelser og alt det som hører fortiden til. Den bærer med seg minner fra barndommen og hvordan vi har hatt det i oppveksten i dette livet, men den bærer også med seg minner fra våre tidligere røtter og våre tidligere liv. Alt dette ligger lagret i månen, alt vi bærer med oss på godt og på vondt.

Dersom vi går rundt og bærer på masse uforløste følelser, vil det prege oss som person, og det er hva solen står for. Solen beskriver oss som mennesket, hvem vi er, hva vi utstråler, hvilke kvaliteter vi i dette livet skal utvikle, det unike ved oss osv. Hvis vi bærer på en altfor tung bagasje vil det gjenspeile seg i oss, og følgelig hva vi sender ut til andre mennesker.

Når vi nå har en nymåne i skorpionen som er knyttet til det ubevisste, vår psyke, det vi har fortrengt etc., så vil solen belyse noe av det som hører fortiden til i månen, sånn at vi endelig kan få tatt et oppgjør med noe gammelt og bli fri. Enhver nymåne står for en ny begynnelse, og det er nettopp gjennom selvransakelse og ved å ta et dybdeblikk i vårt eget mørke, våge å møte våre skyggesider, at vi kan starte en helt nye prosess. Dette er hva skorpionen handler om, nettopp våre dypere lag av ubevisste følelser og alt vi har fortrengt, men også det vi ønsker å holde skjult for andre.

Ved å erkjenne det som ligger dypt forankret i oss, akseptere våre tidligere handlinger og det vi har opplevd av tidligere traumer, tilgi oss selv og andre for så å gi slipp, det er da skorpionens transformerende krefter vil sette fart på vår utvikling. Ved å ta et dybdeblikk i oss selv, våge å se oss selv i kvitøye, da vil vi kunne stige opp i en helt ny utgave av oss selv.

Fugl Fønix symboliserer denne transformasjonsprosessen som foregår i skorpionens tegn på en veldig fin måte, og beskriver hvordan vi seirer i dette dødens tegn når vi stiger opp fra asken og ilden og opp i lyset i en helt ny utgave av oss selv. Livet, døden og oppstandelse er hva skorpionen handler om.

🔥🔥🔥

Krigsguden mars tar opp kampen på det indre plan

Dette blir så absolutt et høyaktuelt tema under denne nymånen, og for så vidt i en periode fremover, henimot 13 desember. Dette fordi krigsguden Mars som er den som dominerer over våre lavere instinktive drifter og begjær nå står plassert i skorpionens tegn, hvor den er sjelelig hersker. Som hersker på dette plan har den som oppgave som den krigeren den er å ta opp kampen med nettopp med det lavere instinktive.

 Her møter Mars imidlertid en motstand frem til den 10 november, da den står i en anspent forbindelse med Saturn frem til da. Dette er svært motstridende krefter vi får med å gjøre, for Mars er impulsiv og utålmodig og vil at ting skal skje helst med en gang, mens Saturn er den ansvarlige og tålmodige som ber oss om å avvente til tiden er inne, og til vi faktisk har bevisst at vi er moden nok.

Hvem og hva er det så egentlig Saturn representerer? Jo, Saturn er vokteren og den som vokter porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet. Her kommer den esoteriske tolkningen inn i bildet som forteller noe om at vi må være villige til å ta den kampen på det indre plan, som innebærer at vi må ta et oppgjør med det lavere instinktive i oss selv og våre skyggesider, for det er først da Saturn vil åpne porten og slippe oss inn til et nytt rike i oss selv, med en helt ny åndelig bevissthet.

Når Mars og Saturn står i en slik anspent forbindelse med hverandre beskriver de noe om den motstanden vi gjerne møter i oss mot å ta opp kampen, for det innebærer gjerne at vi kommer til å måtte gå gjennom noen tøffe prosesser med forsakelser. Lar vi den indre motstanden bli for sterk derimot, har vi faktisk allerede tapt kampen. Da vil det primitive i oss som Mars hersker over fortsette å kontrollere vår personlighet og vårt liv.

Klarer vi derimot å bryte ned motstanden mot å gå innover i oss selv for å ta opp kampen, vil krigen på det indre plan være et faktum. Det er kampen mellom personligheten og sjelen som oppstår, hvor målet til slutt vil være at sjelen skal gå seirende ut. Sjelens røst vil dermed begynne å lede an, med personligheten som en samarbeidende part som redskap for sjelen.

Vel, hvor vi er i disse prosessene avhenger av hvor vi befinner oss på utviklingens vei, men vi skal alle på et tidspunkt gjennom noen harde prøvelser i skorpionens tegn. Slik som planetene nå står plassert og forbundet med hverandre, og de sterke kollektive innflytelsene vi har vært igjennom de to siste år, kan indikere at det er særdeles mange som tar opp kampen i sitt indre som en forberedelse mot at vi er på vei inn i en ny tid, vannmannens tidsalder. Dette er av stor nødvendighet når vi går den nye tiden i møte.

🔥🔥🔥

Rebellen Uranus skuer på nymånen – vil den samarbeide eller opponere

Enn videre, under denne nymånen står den rebelske og opprørske Uranus og skuer mot nymånen, som den har plassert seg i en nøyaktig opposisjon med. Uranus er den som kan by på overraskelser og plutselige hendelser, og vi får bare håpe at den ikke kommer til å opponere og å skape trumulder, som den ofte kan ha en tendens til å gjøre.

En slik opposisjon kan fremprovosere det antisosiale i et menneske som er i ubalanse med de konsekvenser det eventuelt kan få. Det ligger ofte et behov til grunn for å bevise overfor andre at man ikke lar seg bli befalt og fortalt hvor skapet skal stå, noe som kan føre til at man engasjerer seg i aktiviteter man burde holde seg unna. Ulykker og katastrofer kan også forekomme under innflytelse fra disse spenningsenergiene. 

En forening av disse energiene derimot, der de står og skuer mot hverandre og lurer på hvordan de skal klare å samarbeide, kan resultere i at vi begynner å åpne opp for det som Uranus egentlig handler om, det okkulte og transpersonlige. Når vi er i kontakt med det transpersonlige og vår høyere bevissthet, vil vi begynne å motta veiledning via sjelen, og vi vil da bli veiledet ut ifra et overordnet mål med fokus på det medmenneskelige og humanitære. Vi vil øke vår bevissthet om vårt kollektiv ansvar, og at vi alle lever i søster-broderfellskap.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god nymåne med alt hva den bringer med seg. 😘

Kh
Siv Nancy