Nymåne i steinbukken
♑️🌙

Solen og månen møter Pluto

13.01 – kl. 06:00

 

Vi går en nymåne i møte i steinbukkens tegn. Enhver nymåne viser til en ny begynnelse, med økende energi, og hvor kreativiteten og skapergleden er i vekst. Under denne nymånen plasserer imidlertid både solen og månen seg i en tett forbindelse med Pluto, som er kjent for sine nedbrytende og ødeleggende krefter. Men det ligger så absolutt et potensiale knyttet til slike transformerende krefter, for etter en nedbrytelse gis det muligheter for fornyelse. Det kan derfor være at en fornybar kreativ skaperkraft vil være i fremvekst under innflytelse fra disse energiene.

Et møte mellom solen og Pluto kan skape noen kriser hos det enkelte individ, som kan føre til en eller annen form for selvutslettelse eller ødeleggelsestrang, men det fordi det er på tide og ta et oppgjør med noe i en selv, slik at en blir nødt til å ta fatt på egen utvikling og vekst.

Det ligger også noen store muligheter i disse energiene, for når de spiller på lag, bidrar de til en sterk fornybar kraft med sterke kreative evner, som kan være med på å skape forandringer til det bedre. Positivt kan man derfor i kraft av seg selv bli en inspirator for andre. Dette når den sterke viljeskraften blir kanalisert utad på en god måte. Negativt derimot, kan solen og Pluto sammen skape et stor makt og kontrollbehov, alt etter hvordan man responderer på energiene.

Et møte mellom månen og Pluto kan vekke sterke følelser, også i form av sterke og ukontrollerte følelsesutbrudd. Månen er knyttet til vår fortid, og sammen med Pluto får vi med fortrengte følelseslag å gjøre, som plutselig kan dukke frem til overflaten som glimtvise minner fra det underbevisste. Man kan derfor komme til å kjenne på en angst, en udefinerbar angst, som henger sammen med noe man har fortrengt.

Men som sagt, det gis oss alltid noen muligheter for vekst i møte med energier, og når vi kommer under innflytelse fra Pluto og månen som står sammen under denne nymånen, kan man få en dypere innsikt i egen psyke, og følgelig en større psykologisk innsikt. Ikke minst fordi det er en nymåne, hvor solen er med på å belyse det nevnte.

🌜✨🌛


Nymånen i steinbukken♑️🌙
¨Ny tid¨

Når nymånen og Pluto står plassert i steinbukkens tegn, rettes oppmerksomheten mot vår ansvarsfølelse. Alvor, ansvarlighet og selvdisiplin hører dette tegnet til, hvilket er viktig dersom vi skal klare å nå våre mål. Steinbukken er enn videre opptatt av å skape trygghet og sikkerhet, og den strever ambisiøst for å oppnå lønnsomhet og vekst, og følgelig noe som er bærekraftig på sikt. Steinbukken hjelper oss derfor til å bli selvstendig i eget liv, og er knyttet til det autoritære.

Pluto i steinbukken kan føre til en frykt for å miste sin autoritet. Den kan ha et stort makt- og kontrollbehov, med et ønske om å ville kontrollere andre gjennom sin makt og innflytelse, og dette er noe som kan bli belyst i disse dager. Det ligger enn videre en sterk vilje forbundet med disse energiene, som man gjerne vil ha gjennomslag for. Pluto i steinbukken kan også føre med seg en del mistenksomhet, og den kan være ganske så manipulerende. Den kan med andre ord bli noe i overkant egosentrisk. En transformasjon av disse kreftene har derfor blant annet som hensikt å bidra til større ydmykhet, og Pluto i steinbukken og dens transformerende krefter kan også føre til store reformerende endringer i samfunnet. Særdeles innen politikk, økonomi, forskning og medisin og psykologi m.m. Dette er noe vi beviselig over tid har sett er i endring i hele det kollektive samfunnet.

Det er en spennende tid vi går i møte med, en ¨Ny tid¨. Året 2020 har mye blitt lagt i grus under innflytelsene fra Plutos ødeleggende krefter i møte med Saturn og Pluto i steinbukken, noe som har påvirket hele det kollektive verdenssamfunnet. Når vi går en ny tid i møte skapes det friksjon, og friksjonen har gjerne sin årsak i motstanden mot endringene. Man holder fast ved det gamle, mens det nye tvinger seg frem, noe som skaper angst og usikkerhet, og følgelig konflikter.

Kvelden den 19. januar går solen inn i vannmannens tegn, og den 20 januar får vi et møte mellom Uranus og Mars, som er veldig spennende og interessant med tanke på hva som nå skjer i USA. Mer om dette kommer i et senere innlegg, men slik jeg ser det, står vi ved inngangen til noe helt nytt. Vi er virkelig på vei inn i Vannmannens tidsalder.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god uke, og må vi leve i harmoni og frem med hverandre.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen