Nymåne i væren 12.04 – kl. 03:31

 ♈️ 🌛

Vi nærmer oss nymåne i væren, og enhver nymåne i seg selv står for en ny start. Det er starten på en ny syklus som kulminerer ved etterfølgende fullmåne. Det vi derfor ofte merker oss under en slik tiltagende månefase er økende energi hvor vi lettere lar oss bli inspirert, og enhver nymåne er derfor gunstig med tanke på å sette i gang med nye ideer og prosjekter.

Disse månesyklusene beskriver mindre sykluser som vi går igjennom hver måned, men vi har også noen større sykluser, og når vi trer inn i værens tegn starter vi på en av disse. Dette fordi væren representerer det aller første tegnet i det astrologiske kalenderår, og starten på en ny reise gjennom de 12 stjernetegn. Nok en gang starter vi på en denne reisen for å repetere de ulike teamene som vært tegn står for, og for å integrere nye dybder av hvert av disse arketypenes kvaliteter.

Væren er et maskulint mentalt tegn, og sete for våre nye tanker og ideer. Jo mer harmoni det er i vårt mentale legeme, desto mer kontakt vil vi få med våre sjelsettende ideer, og det er da pionerånden i oss vokser fram. Pionerånden beskriver de ideene som er av det mere bærekraftige slaget, og som andre mennesker også vil nyte godt av.

Væren er knyttet til kvalitetene vilje og mot, og det kreves disse egenskapene av oss dersom vi skal å våge å følge de tankeimpulsene som kommer til oss fra vårt høyere selv. Det bl.a. fordi de ofte har et innhold som andre mennesker ikke er helt forberedt på eller mottagelige for.

Vi har alle væren et eller annet sted i horoskopene våre, som forteller noe om hvor vi i dette livet jobber med å integrere vår viljeskraft på en god og harmonisk måte, og hvor vi trenger å hente frem viljen og motet til å bli et handlende menneske.

Væren i 1 hus
Gir ekstra pondus, og har ofte et behov for å vise styrke gjennom selvstendighet, handlekraft, vilje og mot. Er derfor ofte en entusiastisk initiativtager som handler spontant og på impuls.

Væren i 2 hus
Viljen til å tjene til livets opphold, og til å skaffe til veie det den ønsker å erverve seg av verdier og materielle goder.

Væren i 3 hus ✨
Viljen til å uttrykke seg gjennom kommunikasjon og formidling. Er ofte kjapp i tankegangen og i replikkene, og kan være ganske direkte og utagerende i sin tale.

Væren i 4 hus ✨
Bruke viljen til å skape et harmonisk hjem og et godt familieliv, og til å uttrykke egne følelsesmessige behov. Trenger å gi litt slipp på egen selvkontroll og behovet for å styre familielivet ut ifra egne prinsipper.

Væren i 5 hus ✨
Bruke viljen til å skape gjennom kreativ selvutfoldelse, hvilket vil bidra til økt selvtillit. Har ofte et konkurranseinstinkt med interesse for sportslige aktiviteter. Med sin vilje til å lede blir den ofte en entusiastisk inspirator for andre gjennom sine handlinger og i lek og moro eller andre aktiviteter.

Væren i 6 hus ✨
Viljen til å utføre arbeidsoppgavene og de daglige rutiner med engasjement. Kan godt like noen utfordringer og det å få jobbe fritt og selvstendig, og helst uten for mye innblanding fra en eventuell arbeidsgiver. Væren vil da bruke viljen til å utføre sine arbeidsoppgaver med iver, spontanitet og engasjement.

Væren i 7 hus ✨
Med væren i 7 hus kan man komme til og tiltrekkes en dominerende og sterk partner. Man skal derfor i møte med sterke personligheter lære å integrere sin egen mars ved å ta ansvar for eget liv, og ved å la være med å underkaste seg andres sterke viljer.

Væren i 8 hus ✨
Det å ta et dybdeblikk i sitt ubevisste og våge å møte seg selv, sitt eget mørke og sine egne skyggesider slik at en total forvandling kan finne sted, krever ofte værens sterke vilje og mot.

Væren i 9 hus ✨
Væren vil bruke sin sterke vilje til å tilegne seg nye innsikter gjennom utdanning og reisevirksomhet, og gjerne for å utforske den store verden ved å reise Jorden rundt. Den har også en tendens til å bruke sin sterke vilje til å overbevise andre om sin egen sannhet, og kan derfor bli noe i overkant moraliserende.

Væren i 10 hus ✨
Viljen og motet til å realisere og å hevde seg selv gjennom dens sterke ambisjoner om å nå målene knyttet til sin yrkeskarriere. Viser seg ofte som en sterk og dynamisk person, som nærer et ønske å fremstå som en kompetent, anerkjent og respektert arbeidstaker / arbeidsgiver.

Væren i 11 hus ✨
Bruke viljen og motet til å engasjere seg i samfunnsnyttige spørsmål, gjerne gjennom et humanitært engasjement. Skal lære å bruke viljen på en balansert måte slik at den kan lære seg evnen til å samarbeide med venner, grupper eller annet.

Væren i 12 hus ✨
Viljen til å utvise følsomhet og til å tjene andre, samt bruke motet til å gi avkall på behovet for anerkjennelse og til enhver tid å være først. Dette vil føre til en større åpenhet for det åndelige og den indre verden. 

Affirmasjon på væren 🙏
Jeg har viljen, kraften og motet til å gå liv til mine ideer, fra mitt høyere selv.

Kh
Siv Nancy