NYMÅNE I VÆRENS TEGN FOR ANDRE GANG I ÅR ♈️🌛
20.04.23 – kl. 05.12 (norsk tid)
SOLFORMØRKELSE OG EKLIPSESESONG

 

Solen er ved å avslutte sin reise gjennom Værens tegn, og da avslutter den like godt med nok en nymåne og total solformørkelse i dette tegnet, og det bare noen få timer før solen beveger seg inn i Tyrens tegn. Det at vi får to nymåner i samme tegn kan anses som en viktig begivenhet, som i ennå større grad viser til avslutninger og nye begynnelser, hvilket Væren som tegn i seg selv gjør. Væren er knyttet til påsken, som står for livet, døden og oppstandelse.

Under det astrologiske årets første nymåne plasserte nymånen seg på 0 grader i værens tegn. Tallet null kan blant annet vise til at ringen er sluttet, og starten på en ny syklus, noe en nymåne i seg selv handler om. Tallet 0 viser til det uendelige, helhetlige, okkulte (skjulte) og faderlige prinsippet, og forbundet med hemmeligheten om hele skapelsesprosessen. Dette er enn videre også knyttet til Værens tematikk.

Ved nymånen den 20. april plasserer solen og månen seg på 29 grader, før solen beveger seg inn på 0 grader Tyr noen få timer senere. Dette er en total solformørkelse begivenhet, hvor månen plasserer seg mellom jorda og sola, og følgelig vil den dekke for solen og skygge for dens stråler.

Solen er egentlig det vi kaller opphøyet i Væren, og årsaken til at Væren er kjent for sin ildfullhet. Det hele starter med en gnist av lys som blir tent, et lys som når det får vokse seg sterkere og sterkere bidrar til opplysning av tankene. Dette gir mening med tanke på av Væren er knyttet til det mentale. Når tankene blir klarere, vil vi bli i ennå bedre stand til å se hva vi skal bruke energien vår på.

Solen er forbundet med det bevisste, mens månen er forbundet med det ubevisste og vanedannende. Månen beskriver noe om vårt følelsesliv og hvordan vi instinktivt reagerer på verden som følge av tidligere erfaringer. Solen på sin side er forbundet med vår livsenergi, og viser til hva vi utstråler. Er det varme og kjærlighet, eller er det vår meg først mentalitet? Det kan være noe av dette disse energiene forsøker å belyse akkurat nå. Det kan være at den forsøker å få oss til å reflektere over hvordan vi tidligere har håndtert viljen, motet og handlekraften (Værens tematikk).

En solformørkelse forsøker å gjøre oss oppmerksom på noe, og det sies at en dens sterke og intense energier har en langtidsvirkende effekt. Det handler kanskje om å se på hvordan vi bruker viljen, motet og handlekraften til å ta ansvar for eget liv, slik at vi kan bli i stand til å styre egen skute. Det kan være at den forsøker å få oss til å bli oppmerksom på hvordan vi har forspilt vår energi, som har virket mot sin hensikt og vært tappende på våre krefter.

Mennesket er styrt av et trefoldig prinsipp, som består av hvordan vi bruker viljen, samt vår evne til å skape ut ifra kjærlighet og visdom. For å bli et skapende menneske kreves det vilje, mot og handlekraft. Jo mer kjærlighet vi legger i det vi skaper vil være avgjørende for resultatet, og ikke minst når det vi skaper kommer fra vårt indre og ikke påvirket av ytre forstyrrelser og forventninger.

✨✨✨

PLUTO I KVADRATUR TIL NYMÅNEN – TRANSFORMASJON

Nymånen danner en anspent forbindelse med Pluto, og da Pluto står for transformasjon og forvandling, har den som hensikt og omdanne energiene og skape endringer slik at den evolusjonære utviklingen kan gå sin gang. Den kan derfor komme til å vekke noen følelser i oss knyttet til værens tematikk, som handler om selvtillit, handlekraft, vilje og mot. Pluto kan derfor oppleves i form av uro og indre spenninger, men målet dens er gjennom nedbrytelse og gi rom for at noe nytt kan får vokse fram. I denne forbindelsen kan den blant annet komme til å bryte ned vår sterke egovilje, slik at vi kan få mer kontakt med viljen på en fornybar måte. Det kan også rokke ved noen gamle følelser knyttet til vår eventuelle dårlige selvtillit og manglende selvfølelse.

Solen avslutter sin reise i Værens tegn og trer inn i tyren sitt domene på morgenen den 20.03 kl. 09:14. Solen beveger seg fra den ildfulle og noe utålmodige væren som vil at ting skal skje helst med en gang, til den rolig og sindige tyren som vet at det kreves tålmodighet å manifestere de ideene som har kommet til oss som indre impulser via væren. Det er der tyrens oppgave trer i kraft, som har som oppgave å materialisere våre tankeimpulser, og omdanne det til ressurser vil til eksempel kan skape oss et levebrød av.

Kh

Siv Nancy