Nymåne i vannmannen
04.02.19

Det er nymåne i vannmannens tegn den 4. februar, og enhver nymåne er gunstig med tanke på å gå i gang med nye prosjekter. Dette fordi den gir økende energi, og følgelig også økende kreativitet og skaperglede.

Under innflytelse fra vannmannen vekkes vår følelse av samhørighet, hvilke gruppetilhørighet vi skal velge, hvilke posisjon vi har i venneflokken, hvordan vi skal nå ut med våre evner og vårt budskap til ulike grupper og til samfunnet for øvrig etc.

Under påvirkning fra vannmannen vil vi kunne komme til å kjenne på en slags opprørstrang, dette fordi den ønsker at vi skal bryte med noe gammelt. Man kan derfor komme til å få noen glimrende tanker og ideer som kan komme som en sterk impuls, og disse kan det være av verdi å lytte til. Nymånen danner også en gunstig forbindelse med Jupiter, og da Jupiter er den sjelelige hersker i vannmannen, kan det være dine sjelsimpulser du blir mottagende for. Dette er noe som ikke minst kan bidra til økt bevissthet om hvem du er, hvilke retning du skal gå knyttet til din mening med livet, og hvilke gruppe mennesker du skal søke tilhørighet i.

Det er med andre ord en nymåne og en syklus vi går i møte med som kan bidra til nye innsikter og forståelser. Vi kan også i større grad bli oss bevisste om vårt kollektive ansvar, og hva vi i så henseende ønsker å bringe ut til våre medmennesker. Samtidig ligger det en sterk frihetsstrang i disse energiene. Ved å bryte ut av noe gammelt, fristiller vi oss slik at vi vil bli i stand til å se nye muligheter. Dette vil bidra til økt glede og optimisme. Det er kanskje ikke mints en tid til å komme litt mer ut av vinterdvalen og bli litt mer sosial i venneflokken.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig fin uke 

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen