Nymåne, delvis solformørkelse og måneeklipse i tyrens tegn
Vi forberedes til kommende fullmåne og totale måneformørkelse den 16 mai, hvor vi står overfor noen sterke karmiske transformerende krefter

✨🌛 🌜✨

 

TYREN SOM TEGN ♉️

Vi står overfor en forholdsvis sterk nymåne i tyrens tegn i dag, og det fordi denne nymånen er en delvis solformørkelse. Solen og månen står også i en tiltagende forbindelse med Uranus, hvilket betyr at vi møter noen energier som holder på å intensiveres. I tillegg nærmer solen seg den nordlige noden, og mot den etterfølgende fullmåne den 16 mai hvor vi får en total måneformørkelse, vil solen og månen stå i en forholdsvis tett forbindelse med nodeaksen. Dette betyr at vi står overfor en eklipse, og en slik begivenhet sies å ha en mer langsiktig påvirkningskraft på oss enn hva en vanlig ny- og fullmåne gjør. Det er som om vi står ved en slags portal som åpner døren, slik at vi kan bli mottagelig for en helt ny innsikt. Men det ligger også noen prøvelser knyttet til disse energiene, som vil bygge seg opp og kulminere mot kommende fullmåne.

Tyrens tematikk blir veldig sterk under denne nymånen, og da blir det viktig å se på hva tyren egentlig handler om. Tyren er et sanselig tegn som er forbundet med våre drifter og begjær, og det er disse instinktene og sansene som får den til å søke mot stadig nye erfaringer. Den kan derfor bli veldig eiesyk og materialistisk fokusert, hvor mye vil ha mere og fanden vil ha flere. I sitt verste kan den gå over lik for å få det som den vil, litt satt på spissen, men faktisk også en realitet.

Men tyren er også veldig glad i naturen, og den er opptatt av hvordan vi kan ta vare på naturens resurser for å skape gode og mere bærekraftige verdier. Med sin tålmodighet er den derfor glad i å sette nytt liv i jorden, så det kan vokse, spire og gro, og etter hvert bli til noe stabilt og trygt som alle kan nyte godt av. Tyrens kvalitet er derfor dens tålmodige evne til å nyte og å se at ting blir til mens man går veien.  

Solen og månens møte med Uranus i tyren er nå i ferd med å intensiveres, og da Uranus står i det vi kaller sitt fall når den står plassert i tyrens tegn, så indikerer det at noe er ved å falle eller bryte sammen, og det kan også skje på overraskende vis. Men den har som hensikt å få oss til å frigjøre oss fra våre sterke drifter, begjær og materialistiske behov, for når vi er slave av disse begrenses faktisk vår frihet. Den har også som hensikt å få oss til å våkne opp, sånn at vi kan begynne å ivareta og bruke våre egne og jordens ressurser på en ny måte.

Enhver nymåne står for en ny begynnelse, men en nymåne viser også til et møte mellom det bevisste og det ubevisste. Når solen belyser det som hører månen til, som er knyttet til det astrale, vårt følelsesliv og det som hører fortiden til, så er det for å vekke oss sånn at vi kan bli i stand til å tenke nytt, og til å se nye muligheter. Det er også da vi gjerne går i gang med noe nytt. Men dersom vi derimot holder for fast i våre følelser, vil energiene kunne vise seg i en eller annen form for ustabilitet. Da vil vi regelrett ikke vil evne å se oss selv, fordi følelsene blir stående i veien for oss, og da vil vi ofte klamre oss til fortiden. Dette er kanskje noen av de prøvelsene vi står overfor i møte med disse eklipsene.

✨🌛 🌜✨

JUPITER OG VENUS KONJUNKSJON

Jupiter og Venus møtes eksakt i fiskenes tegn under nymånen, og dette er et møte mellom den lille og den store lykkeplaneten, som ideelt sett stimulerer til harmoni og kjærlighet, hell og lykke, og til kunstneriske og kreative evner. De vekker vår kjærlighetsevne samt åndelige innsikt og forståelse.

Negativt kan disse energiene føre til et oppmerksomhetsbehov, hvor man overdriver og forherliger kjærligheten til det man idealiserer. Da klarer man ikke å se bakenfor egne illusjoner, og da kan man bli noe grenseløs og forvirret, ikke minst i forhold til dette med kjærlighet og hva man skal verdsette. Man kan få et behov for å bli sett opp til, være populær, eller man kan undervurdere seg selv og føle seg mindreverdig.

Jeg liker å se det symbolske i ting når jeg tolker, og under nymånen får vi et aspektmønster lik en vugge. En vugge symboliserer et spebarn som ennå ligger i en slags hviletilstand/søvn, men som er i ferd med å våkne opp til et nytt liv. En vugge kan derfor symbolisere noe nytt som er i sin helt spede begynnelse.

For at vi skal våkne må vi takle det som hører Saturn til. Den står for tiden plassert i vannmannens tegn, og under nymånen står den i en disharmonisk forbindelse til nodeaksen. Saturns anses å være personlig hersker i vannmannen, sammen med Uranus. Vi må først takle det som hører Saturn til, før vi får tilgang på Uranus sine frigjørende energier. Det betyr blant annet at vi må ta vårt ansvar på alvor i vår søken etter å frigjøre oss fra det gamle.

Mer kunne vært sagt om dette, men det blir for omfattende. Men det som kan sies, er at Saturn blir en slags nøkkel slik jeg ser det. Saturn tester oss, og gir oss noen prøvelser vi må bestå, før vi får tilgang til en helt ny bevissthet.  

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god nymåne, og en riktig god helg.

Kh
Siv Nancy 😘