Nymåne og solformørkelse i vekten
14.10.23 – kl. 19:55
Krig og fred – hat og kjærlighet

✨✨✨

Det har bygget seg opp til en nymåne i vekten, og en kraftfull en sådan. Det fordi denne nymånen er knyttet til en ringformet solformørkelse, som sies å ha en langtidsvirkende effekt. Under denne eklipsen står nymånen sammen med den sydlige noden, hvilket betyr at den blant annet kan aktivere noe knyttet til en gammel krig- fred problematikk. Den får oss til å dvele ved noe fra fortiden. Det kan være valg vi tidligere har tatt, og de konsekvensene de kan ha fått. Det kan ha noe med et samarbeid å gjøre, eller noe i forhold til vårt kjærlighetsliv. Det skal også sies at det er mens energiene bygger seg opp at ting kan bryte løs, eller at man kan merke det som skjer som særdeles intensivt.

NYMÅNEN I VEKTEN – Krig og fred / hat og kjærlighet
Vekten er fredselskende og ønsker å skape skjønnhet, fred og harmoni gjennom diplomati. Men under denne nymånen danner den en tøff tiltagende forbindelse med Pluto, samtidig som den vekker noen gamle dype sår med dens forbindelse med Chiron som står plassert i værens tegn. Chiron representerer et sår som kan ha pågått over lange tid, gjennom mange liv og generasjoner, og som kan stikke meget dypt.

Pluto på sin side står for nedbrytelse og ødeleggelse, og på sitt verste kan den legge alt på sin vei i grus. Den står sammen med Mc som beskriver noe om fremtiden. Mc står på 0 grader vannmann, mens Pluto holder på å avslutte sin reise gjennom steinbukken før den også skal bevege seg inn i vannmannen til neste år. Det kan være at Pluto nå rydder opp og avslutter noe gammelt, sånn at noe nytt kan få se dagens morgen når vi er på vei inn i den nye tiden – vannmannens tidsalder.

Mens Pluto har beveget seg gjennom steinbukkens tegn de siste 15 årene, har den hatt som hensikt å endre noe knyttet til samfunnsstrukturen. Den har forsøkt å lære oss noe om hva som er ekte bruk av makt og ansvar, og all misbruk av makt har den forsøkt å slå ned på. Dessverre har vi kanskje sett et økende maktmisbruk under denne tiden. Det Pluto i steinbukken har vært opptatt av, er hvordan de finansielle, materielle og strukturelle verdiene i samfunnet han blitt ivaretatt, og om de har blitt ivaretatt på en demokratisk eller udemokratisk måte.

Nodeaksen – Venus og Mars – Krig og fred – hat og kjærlighet
Ved enhver solformørkelse er nodeaksen involvert, og dette er energier som er knyttet til karma. Nodeaksen består av en sydlig node som beskriver noe om fortiden, mens den nordlige noden beskriver noe om fremtiden. Den sydlige noden står under tiden i vektens tegn, mens den nordlige noden står i væren.

Dersom det fortsatt ligger store uforløste ubalanser i vekten, er det stor sannsynlighet for at det er den krigerske væren som trer frem i den nordlige noden. Det man imidertid skal lære under innflytelse fra disse energiene er å bruke viljen, motet og handlekraften på en rettferdig og diplomatisk måte, men da må man også klare å se egenverdien i alle parter. Når vi har med vekten å gjøre, blir vår evne til å samarbeide et veldig viktig tema. Det kan gjelde med vår partner, ektefelle, via prosjekterer, eller i ennå større målestokk med andre grupperinger og nasjoner.

Mars og Venus blir særdeles viktige når vi har med denne nymånen og nodeaksen og gjøre, fordi Mars er hersker i væren som den nordlige noden står plassert i, mens Venus er hersker i vekten som nymånen og den sydlige noden står plassert i. Både Mars og Venus står i noen helt spesielle posisjoner under denne nymånen.

Venus står i sitt fall i jomfruen – ny fødsel på gang
Venus står under tiden plassert i jomfruens tegn, hvor den står i det vi kaller sitt fall. Da forsvinner den bort fra synsfeltet, toner bort og svekkes. I tillegg står Venus så langt fra nymånen som den kan nærmest kan komme. Det er som om den tar avstand til hvordan vi tidligere har forholdt oss til teamet kjærlighet.

Venus er knyttet til kjærlighet, og den forteller noe om hva vi begjærer, og hva liker / ikke liker. Det er vår hengivenhet til våre begjær som endrer seg med dens fall i jomfruen, slik at vi kan åpne opp for noen nye dybder av hva kjærlighet og samarbeid egentlig handler om.

Venus sies å være en forlenger av det Merkur står for. Mens Merkur bidrar til å forbinde det høyere og det lavere i et menneske, fører Venus til opplysning av tankesinnet. Venus kan derfor bidra til at det skapes en syntese mellom det indre og det ytre, mellom personlighet og sjel, slik at disse to i vektens tegn kan inngå i et samarbeid med hverandre. Vekten med sitt fall i jomfruen aktiverer med andre ord en prosess som forbereder mennesket til noe nytt, en såkalt jomfrufødsel. Det er sjelens bevissthet som fødes gjennom denne prosessen, noe som skjer ved overgangen mellom jomfruen og vektens tegn. Med sjelen som veiviser vil vi begynne å ta noen helt nye valg, i tillegg til at vi vil begynne å samarbeide på en helt ny måte.

Det interessante i denne sammenhengen er at Merkur står sammen med Nymånen i vektens tegn. Den forsøker å påvirke våre tanker i forhold til hvordan vi kan skape fred og harmoni gjennom samarbeid. Men det betyr også at vi må lære å lytte, for i motsatt fall kan vi bli veldig partiske med manglende evne til å se de ulike parter på en rettferdig måte.

Mars som sjelelig hersker i skorpionen    
Den 12 oktober beveget mars seg inn i skorpionens tegn, hvor den er sjelelig hersker, og dette er sterke krefter som kan bringe med seg store ødeleggelser. De destruerer og legger ting i grus, og kan på sitt verste bringe med seg mye lidelse. Mars er krigeren som ikke skyr noen midler for å få det som den vil, mens skorpionen er knyttet til ødeleggelse og død.

Den kampen som foregår når Mars plasserer seg i skorpionens tegn hvor den er sjelelig hersker, er knyttet til den kampen som foregår mellom personlighet og sjel. Målet er at personligheten skal falle i ydmykhet på kne, slik at den kan bli et redskap for sjelen. Det som foregår mellom jomfruen, vekten og skorpionen er forbundet med både renselse og transformasjon.

Man kan på det personlige plan oppleve det som om noe i livet bryter fullstendig sammen akkurat nå, knyttet til tematikken rundt kjærlighet, verdighet, økonomi, penger m.m. På det kollektive plan kan disse energiene som sagt føre med seg masse lidelse. Slike nedbrytelser og ødeleggelser har imidlertid en dypere hensikt, hvor de legger i grus ting som ikke fungerer sånn at noe nytt ideelt sett skal få muligheten til å se dagens lys.

Uranus i tyren – forberedelse til nye og oppgaver
Nymånen står i en kvinkuns til Uranus, og det sies at denne aspekten har som oppgave å forberede oss til noe nytt ved å skape balanse der det er ubalanse. Den sies å være knyttet til både jomfruens og skorpionens tematikk, en kombinasjon av både renselse og transformasjon. Dette samsvarer med alt det andre som foregår under denne nymånen, som handler om hvordan skape harmoni og fred gjennom diplomati.

Uranus står under tiden plassert i tyrens tegn, hvilket den har gjort siden 2018/2019. Den bruker ca. 7 år på sin reise gjennom hvert tegn. Uranus står i sitt fall når den står plassert i tyren, og dette er faktisk ganske interessant.

Tyren er knyttet til våre sanser og vårt indre lys, mens Uranus som er hersker i vannmannen er forbundet med det transpersonlige og alt som befinner seg utenfor tid og rom. Uranus har som hensikt å vekke tyren for dens tiltagende lys, slik at den med et klarere indre blikk skal bli i stand til å se hvordan den har blitt slave av sine drifter, begjær og materialistiske behov. Med sitt fall forsøker Uranus med andre ord å åpne tyrens høyere sanser, slik at den med større åpenhet kan bli i stand til å se at det finnes andre måter å forvalte både sine egne, samfunnets og naturens ressurser på.   

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god helg, og en riktig god NYMÅNE I VEKTEN.