Nymåne i fiskene
Uranus i tyren
Merkur retrograd
06.03.19

 

Den 06.03.19 står vi overfor et skifte i energier. Et skifte som indikerer noe nytt, som ikke minst vil påvirke oss på et kollektivt plan. Vi får med en nymåne å gjøre, som i seg selv står for en ny begynnelse, med muligheter for både vekst og utvikling. I tillegg vil Uranus bevege seg inn i et nytt tegn, tyrens tegn, og Uranus er planeten som står for nytenkning, det revolusjonerende og grensesprengende. Dette skjer på samme dag som Merkur starter sin retrograde reise i fiskenes tegn. Dette er da riktig spennende sett med astrologiske øyne.

Vi får med en sterk fisketematikk å gjøre, og fiskene beskriver menneskets sensitivitet, det spirituelle og det åndelige. Den beskriver vår åndskraft, som har som målsetning å besjele vår personlighet. Med andre ord et møte mellom ånd og materie, sinn og sjel, himmel og jord, og deres evne til å forenes slik at de kan spille på lag. Den nedadgående fisken dykker ned i materien, den oppadgående stiger opp i lyset når vi er mettet av materiens trelldom. Det er ikke det samme som at vi skal flykte bort fra det jordiske liv, men vi skal finne tilbake til gleden når vi forstår at vår separatistiske tankegang om adskillelse fra vårt indre liv, kun er en illusjon.

Fiskene representerer våre drømmer, våre sanne drømmer, de som er knyttet til vårt sjelspotensiale og våre iboende kvaliteter som vi har tilegnet oss gjennom tidligere inkarnasjoner. For at vi skal kunne leve ut dette i oss, må vårt indre iboende liv og vår personlighet spille på lag. Det blir som å leve i to verdener på en gang, i den fysiske og den ikke fysiske. Jo mer vi blir i stand til å leve i en slik forening, desto mindre grep vil janteloven ha på oss, og alt det tillærte og vår tro om at vi ikke er gode nok.

Det gjør det ikke mindre spennende at nymånen plasserer seg et tett forbindelse til Neptun, som er den personlige hersker i fiskene. Det forsterker det hele ytterligere, og det gjør at vi blir meget sensitive og følsomme overfor det psykiske aspektet, de subtile energiene. Man kan derfor komme til å bli noe trøtt i disse dager, men det er fordi vi blir trukket innover, slik at vi skal bli i stand til å åpne opp for det indre liv.

 

Merkur retrograd

Det er i denne forbindelsen at Merkurs innflytelse blir så interessant. Vi har i en periode ikke hatt noen planeter i retrograde bevegelser, men under denne nymånen i fiskenes tegn, starter altså Merkur sin retrograde bevegelse i det samme tegnet, nemlig fiskene. Og hvem er så Merkur, jo det er sendebudet. På det ytre plan bidrar den til at mennesket øker sin kunnskap gjennom kommunikasjon og formidling med hverandre. På det indre plan bidrar den til å bygge bro mellom det indre og det ytre liv, dette når vi åpner opp for å kommunisere med det indre plan. Meditasjon vil derfor være å anbefale på det sterkeste i disse dager.

Når en planet går retrograd, blir vi trukket innover for å reflektere over særskilte forhold, og når det er Merkur som går retrograd, ja så er det vår tenkning som blir mer introvert. Vi blir følgelig mer selvransakende og ettertenksom. Når den går retrograd i fiskenes tegn, så vil den at vi skal tenke gjennom vårt forhold til vår indre spirit. Hvem er vi dypest sett, hvilke kvaliteter besitter vi, og hva drømmer vi om å realisere som en bidragsyter til våre medmennesker.

 

Uranus i tyren

Så har vi Uranus da, som starter en langvarig reise gjennom tyrens tegn, den 06.06.19. Denne reisen vil vare frem til april 2026. Det gjør det ikke mindre spennende når man tenker på hva Uranus står for. Uranus beskriver det som eksisterer utenfor tid og rom, det transpersonlige. Den bidrar til nyskapende og revolusjonerende tanker og ideer som kan komme til oss som lyn fra klar himmel. Den hjelper oss til å sprenge noen grenser og barrierer, slik at vi kan gå en ny tid i møte. Når Uranus plasserer seg i tyrens tegn, vil den ta for seg temaet rundt dette med våre  verdier og resurser. De indre så vel som de ytre, og herunder økonomi og penger. Det handler om hvordan vi kan ta i bruk våre iboende resurser slik at vi kan skape noe som gir verdier. Tyren handler om å sette til jorden for slik å se det spire å gro. Med andre ord handler det om å gi liv til gjennom manifestasjon. Dette vil gi en indre frihet, særdeles når man evner å leve ut seg selv og sitt potensiale, det en drømmer om å realisere, og som er knyttet til ens indre verdier. Akk for en spennende tid.

Jeg vil i dette innlegget også trekke frem Jupiter, som også den er personlig hersker i fiskene, og følelig ikke uten betydning. Jupiter i år veldig sentral og sterk i og med at den har plassert seg i sitt eget tegn, hvilke forsterker dens tematikk. Nymånen plasserer seg i en litt vanskelig posisjon i forhold til Jupiter, og beskriver noen energier i oss som kan komme til å motarbeide oss.

Jupiter i skytten er knyttet til mening og mål med livet, og dette blir derfor veldig  essensielt. For hva er meningen med livet? Hva er den dypere meningen med livet? Våger vi å være målrettet, slik at vi kan sikte mot målet? Sikter vi pilen for langt, kan det indikere at vi er for ambisiøse og brenner ut kruttet i for mange gjøremål. Skytten trenger ofte påfyll, men noen ganger kan det bli for mye av det gode. Men, man kan også sikte for kort, noe som igjen kan medvirke til at man blir brennende inne med egen livskraft. Begge deler kan føre til utbrenthet. Skytten er knyttet til ildelementet, samt til vår intuisjon. Det kan derfor være av betydning å lytte til den indre stemmen.

Det er så gøy å se hvordan energiene knyttes sammen gjennom deres forbindelseslinjer, og jeg vil avslutte med nymånens forbindelse med den sydlige noden, en såkalt septil. Den sydlige noden beskriver fortiden og våre inngrodde adferdsmønstre som vi skal frigjøre oss fra. En septil er en aspekt som beskriver et møte mellom det høyere og det lavere, og hvordan vi i oss kan skape en likevekt mellom disse motpoler. Den beskriver derfor hva vi må frigjøre oss fra, noe som er knyttet til fortidens hendelser og det tillærte, slik at vi på en balansert måte kan bli i stand til å leve ut våre drømmer. Den beskriver også våre kvaliteter som vi holder igjen, hvilke kan henge sammen minner om traumatiske opplevelser fra tidligere liv, når vi den gang tok disse i bruk. Vel, septilen hjelper oss slik at vi skal få kontakt med denne livskraften i oss. 

Ai, ai, ai, hvor jeg digger astrologien, hvilke veivisende redskap det er. Det er så mye mer som kunne vært sagt, men det får komme i et annet innlegg.

Hvordan har du det med din skaperglede? Har du en drøm du nå er i ferd med å leve ut? Selv kjenner jeg det som om jeg står ved en milepæl 