NYMÅNE OG SOLFORMØRKELSE I SKORPIONEN – 25.10.22🌛♏️

Solen i skorpionen 23.10.22

 

Sterk nymåne som kulminerer mot neste fullmåne i tyren. 🌝♉️

Vi får med en særdeles sterk tyr og skorpion tematikk å gjøre.
Dette er energier som kan vise til avslutninger og nye begynnelser

✨

Solen og Venus er i ferd med å forlate vekten for å bevege seg inn i skorpionens tegn, hvilket de begge gjør den 23.10.22. To dager etter er det nymåne og delvis solformørkelse i skorpionens tegn, og dette er energier som kulminerer på sitt sterkeste mot den etterfølgende fullmånen og totale måneformørkelsen i tyrens tegn den 08.11.22. Det er viktig å huske på at alle motsatte tegn viser til ubalanser når de ikke er forenelige. De skal derfor integrere hverandres energier, slik at en balanse kan opprettes.

Denne nymånen og fullmåneperioden kan bli veldig sterk og intensiv av flere årsaker, for vi får med en utrolig sterk tyr og skorpion tematikk å gjøre nå fremover. Jeg skal forsøke å belyse hva dette kan handle om.

 

Under nymånen plasserer solen, månen og Venus seg sammen på 2 grader i skorpionen, og dette er ikke uten betydning. For det første er Venus personlig hersker i det motsatte tegnet tyren, samtidig som den står i en svekket posisjon når den står plassert i skorpionen.

Venus er en lyssterk planet, som har som oppgave å opplyse våre tanker. Den er knyttet til det tredje øye, og når øyet åpnes vil vi med større klarhet klare å se hvor veien vil ta oss videre. Venus er også knyttet til våre verdier, hva vi verdsetter / ikke verdsetter, hva vi liker / ikke liker osv. Venus som hersker i tyren bringer derfor frem vårt behov for nytelse gjennom vårt sanselige liv. I sin begynnelse på vår evolusjonære reise styrer tyren oss fremover på livets vei gjennom våre drifter og begjær. Det skal sies at det er disse instinktene i oss som får oss til å søke mot stadig nye erfaringer, slik at vi kan lære livet å kjenne, for på den måten å utvikle oss som mennesket. Begjæret kan midlertid ta overhånd, hvor mye vil ha mere og fanden vil ha flere. Da drives vi av impulser hvor vi nærmest kan gå over lik for å få det som vi vil, uten tanke på de konsekvensene det på sikt medfører, og hvordan dette påvirker livet for øvrig. På et eller annet tidspunkt må nok være nok, og det er da skorpionen trer frem med sine dødbringende egenskaper. Det er her Venus med sin svekkelse og månen med sitt fall i skorpionen blir så viktig.

Månen er knyttet til det vi kaller den astrale verden, der våre følelser befinner seg. Når den står plassert i skorpionens tegn, vekker den til livet våre astrale og følelsesmessige bindinger og begjær. Men dens hensikt med sitt fall, er å forsøke å få oss til å frigjøres fra det vi begjærer så sterkt gjennom transformasjon og forvandling. Den bringer oss dypt ned i vårt følelsesliv for at vi skal møte våre skyggesider, våge å erkjenne disse, sånn at vi kan ta et oppgjør med våre instinktive drifter og begjær. Det er gjennom disse transformerende kreftene at vi vil stige frem som i en ny utgave av oss selv, og det er da okkultisten i oss vil vekkes, sånn at vi kan få tilgang til Uranus sine energier. Uranus er planeten som bringer oss utenfor tid og rom. Den er hersker i vannmannen, og dens innflytelse vil være med på å endre vår bevissthet fra å være selvbevisst orientert, til å strekke oss mot det gruppebevisste. Da vil vi få en større forståelse av at vi alle lever sammen som en stor kollektiv familie, og at vi er søstre og brødre som bevandrer veien sammen, men som befinner seg på litt ulike stadier på vår utviklingsvei. Da vil vi også forstå at vi må ta vare på hverandre, for vi er alle helt unike små celler i den store kollektive familien kalt menneskeheten.

Det skal sies at Uranus kommer til å plassere seg sammen med månen og Ic ved den etterfølgende fullmånen i tyren den 8 november, og solen sammen med Mc, og dette er også usedvanlig interessant, men det får komme i et senere innlegg når vi nærmer oss denne totale måneformørkelsen. Nå skal vi fokusere på nymånen og Venus sin betydning i denne sammenhengen, som står i den nevnte svekkede posisjonen når den plasserer seg i skorpionens tegn.

Kjærlightsplaneten Venus bidrar til opplysning av tankesinnet vårt. Dette skjer gjennom skorpionens transformerende krefter, hvor vårt verdisyn endres, sånn at vi kan få mer kontakt med våre indre verdier. Det vil være med på å løfte kjærligheten i våre hjerter til nye nivåer. Skorpionen er knyttet til rebirthing, og det er som om det blir pustet inn nytt liv i våre hjerter. Negativt kan dette gi en opplevelse av at noe faller sammen, og at man kan oppleve det som om man går gjennom noen misteprosesser, for nå handler det om å gi slipp enten man vil det eller ei. Det er av stor nødvendighet for at utviklingen skal kunne gå videre i møte med den nye tiden, at vi endrer vårt verdisyn. Vi står overfor et karmisk oppgjør både individuelt såvel som kollektivt.

Det var litt om kommende nymånen, som vil kulminere i en veldig sterk måneformørkelse. Men mer om det senere. 🙏💞

 

God nymåne i skorpionen alle sammen, og god helg. 😘

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen