Nymåne i vektens tegn – 06.10.21

Mars i vekten hvor den står i en svekket posisjon
Merkur retrograd i vekten

Disse energiene kan by på noen utfordringer


✨🌟✨

Det foregår en del ting i vektens tegn nå. For det første bygger det seg opp til en nymåne som vil møtes eksakt den 06.06.21 – kl. 12:05. Under enhver nymåne står solen og månen i det vi kaller en konjunksjon med hverandre, det vil si at de står så tett sammen som de kan komme når nymånen er eksakt. Under denne nymånen blander Mars seg inn, og steller seg like godt i en konjunksjon med solen og månen. I tillegg står Merkur plassert i vektens tegn sammen med de øvrige. Ikke i et eksakt møte med disse, men Merkur beveger seg retrograd og vil så absolutt ikke være uten betydning. Det skal også sies at det er mens energiene bygger seg opp og går inn i eksakt møte, at vi ofte merker deres intensitet som sterkest.

Enhver nymåne står for en ny begynnelse. Det er derfor en god periode hvor det kan lønne seg å gå i gang med noen nye prosjekter. Men når Merkur beveger seg retrograd er det etter all sannsynlighet mange som vil være litt skeptisk, tilbakeholdende og avventende, for Merkur er kjent for å skape trøbbel, forsinkelser og problemer. Ting går ofte ikke som forventet, avtaler blir brutt, samarbeidsprosjekter går litt i stå, tekniske problemer oppstår og så videre.

I tillegg har vi Mars sin innflytelse, som med sin fall i vektens tegn kan gi en opplevelse av at ting faller litt sammen, noe som kan føre til skuffelser. Mars er jo kjent for sin sterke vilje og dens pågangsmot, men det er disse egenskapene man kan komme til å oppleve som sviktende av årsaker nå. Men husk at alt har sin årsak, for det vi ofte betrakter som negative innflytelser har som hensikt å skape en forening, balanse og harmoni m.m., og dette blir så absolutt et høyaktuelt tema når vi nå har med vekten å gjøre.

Vekten som tegn er knyttet til valg, og for at vi skal bli i stand til å ta de riktige valgene, så krever det at vi er i harmoni og balanse i oss selv. Med de riktige valgene forstås det valg som hjelper oss i riktig retning og i henhold til noe som vil være gunstig sett i forhold til vår videre vekst og utvikling. For at vi skal klare å etablere en indre balanse, må det være en harmoni mellom ying og yang i oss, det maskuline og det feminine. Dette er noe krigeren mars som egentlig er hersker i væren har som oppgave å bidra med, med sitt fall i vekten. Det er dens sterke vilje og dens overmot som skal harmoniseres, slik at man kan begynne å bruke viljen og motet på en mer balansert, diplomatisk og rettferdig måte. Det er også da vi vil bli i bedre stand til å kunne samarbeide ut ifra likeverd, hvilket er noe vekten er svært opptatt av.

Når det kommer til Merkur når den beveger seg retrograd, så er den som nevnt kjent for å skape trøbbel, men vi skal ikke glømme at den også gir oss noen muligheter. Enhver retrograd planet får oss til å gå inne i tenkeboksen, fordi det er noe det er ønskelig at vi skal se litt nærmere på. Den bringer med seg repetisjoner sånn at vi skal få muligheten til å forstå noe vi tidligere har oversett, misforstått, ikke tatt seriøst nok etc. Men det fordi den ønsker at vi skal ende opp med et bedre resultat og noe som kan være til større nytte for oss i vår videre utvikling og vekst.

Merkur er knyttet til alt som har med kommunikasjon og formidling å gjøre, og når den plasserer seg i vektens tegn blir dette med vår evne til å samarbeide et tema. Det være seg med vår partner, ektefelle, venner, samarbeidspartnere osv. Det som ofte skjer er at det ofte oppstår misforståelser og at avtaler blir brutt, eller at man ikke når frem med det man ønsker å formidle. Den oppstår regelrett kluss på linja. En annen ting er at man kan komme til å kjenne på dårlig selvtillit og manglende mot med disse energiene, hvor man ikke føler seg verdig nok.

Det er så absolutt et møte mellom yin og yang vi får med å gjøre i møte med disse energiene, og det er gjennom en forening av disse motkreftene at vi vi vil begynne å bruke motet, viljen og vår evne til å handle på en god, harmonisk og rettferdig måte, og det er da vi også vil komme frem til bedre løsninger som vil gagne alle parter. Vi vil da bli i stand til å samarbeide mer målrettet mot et felles mål.

Vekten er knyttet til dette med nære relasjoner, og når vi er i balanse i oss selv vil vi i møte mennesker på en nær og god måte, noe som ikke minst vil være av det gode hva våre parforhold og ekteskapelige relasjoner angår. Men den harmonien oppnås først når vi har klart å etablere en kontakt mellom vårt indre og vårt ytre, vår sjel og vår personlighet. Det som følgelig skjer når vi har etablert en slik kontakt, det er at vi inngår i en ektepakt med oss selv, og det er da vi virkelig blir i stand til å ta de rette valgene i livet ut ifra en større hensikt med denne inkarnasjonen. Merkur er den som bringer mennesker sammen på det ytre plan gjennom kommunikasjon og formidling, men den er også den som bygger bro mellom menneskets høyere og lavere bevissthet.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en magisk nymåne. 🌛

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen