Pluto har siden 22. april i år beveget seg i en retrograd bevegelse, tilsynelatende baklengs, men i dag stopper den opp og begynner å gå i direkte bane igjen.

Når en planet går retrograd ber den oss om å stanse litt opp, for her er det noen forhold den vil at vi skal se litt nærmere på og bearbeide, slik at vi kan ende opp med noen bedre løsninger. Når vi har med en av de ytre planetene å gjøre, som i dette tilfelle, så er det ofte noe som påvirker det kollektive, i særdeleshet når den står i steinbukkens tegn. Her er det noe av samfunnsstrukturen og den offentlige forvaltning den vil til livs, det være seg politikk, økonomi og penger etc. Pluto er den som legger i grus det som ikke lenger vil tjene våre formål og som har utspilt sin rolle, og den forsøker å belyse våre intensjoner og motiver bakenfor våre handlinger.

Når Pluto går retrograd vil den kunne aktivere noe i oss, alt etter hvor vi har Pluto i eget fødselskart og hvilke forbindelseslinjer den har. Det ligger en sterk vilje knyttet til dens plassering i tegn, og da dette er knyttet til det autoritære og vårt maktbehov, så er det ikke minst innenfor dette område vi blir testet. Hvordan er det vi bruker vår autoritet, vår vilje og vårt behov for makt og innflytelse? Bruker vi dette ut i fra et begjær og følgelig et personlig motiv, eller bruker vi dette ut i fra et samfunnsmessig engasjement med fokus på allmennhetens beste. Dette har vært, og er for så vidt stadig, et essensielt spørsmål under tiden, både hva oss selv angår så vel som i det offentlige.

Vel, vi har vært inne i en lang periode hvor vi har blitt trukket litt innover for å dvele ved dette. Da Pluto enn videre handler om det som ligger lagret i vårt underbevisste, det vi i oss fortrenger som er knyttet til våre skyggesider, så møter vi gjerne noe i oss som det kan være vanskelig å forholde seg til og som vi gjør motstand mot å ta et dybdeblikk i. Dette ikke mindre fordi den står i steinbukkens tegn.

Pluto har mye med vår psyke å gjøre, og det som ligger dypt forankret i oss som følge av det erfaringsbaserte, ikke bare fra dette livet, men også fra tidligere liv. Med dens plassering, og særdeles under dens retrograde bevegelse, ble vi trukket innover for å se på disse forholdene. Jo mer motstand vi har gitt og stadig gir til disse grunnleggende endringene som tvinger seg frem, desto mer smertefullt vil vi oppleve våre prosesser. Det er gjennom vår psyke og psykologiske innsikt vi vil lære oss selv bedre å kjenne, forstå oss selv bedre. Det er gjennom selverkjennelser og innsikt i oss selv vi følgelig blir i stand til å se oss selv i et nytt lys, og det er også da vi gir oss selv muligheten til å vokse frem i en ny og bedre utgave av oss selv. Vi kan ikke tro at vi kan være med på å forandre verden til det bedre når vi ikke er villige til å forandre oss selv.

Energiene her ber oss med andre ord om å bryte ned noe av vår stolthet for så å få mer kontakt med ydmykheten og takknemligheten, slik at vi kan bli i stand til å bli autoritære i eget liv ut i fra vår kjærlighetsevne og hjertets bevissthet. Det er tross alt kjærlighetsplaneten Venus som er den åndelige hersker i steinbukken som Pluto under tiden står plassert i.

Med dette ønsker jeg dere alle en fortsatt god søndag. <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen