Pluto og Venus konjunksjon
Det ligger an til mye lidenskap og kjærlighet i helgen

 

Pluto og Venus går inn i et tett møte med hverandre det kommende døgnet, noe som kan komme til å påvirke oss hva relasjoner og samarbeide angår. Lever du i et turbulent forhold, kan energiene medvirke til at du nå tar et oppgjør med, eller en endelig avgjørelse for om dette skal få fortsette eller ikke. Dette særdeles om du lever i et partnerskap hvor den ene utøver kontroll og makt i forhold til den andre. Maktkamp i parforhold, nære relasjoner og mellom samarbeidspartnere kan føre til kriser i møte mellom disse energiene.

Den sterke seksuelle lidenskapen vekkes til live, og har du svinn på skogen, vil dette kunne komme frem i lyset nå. Men dette møtet er også gunstig i forhold til at man kan komme til å oppleve en slags fornyet styrke i sine relasjoner, dette som følge av at man får med noen sterke transformerende krefter å gjøre, hvilke faktisk kan virke helbredende på eksisterende forhold. Med andre ord kan en i relasjoner og forhold komme til å oppleve en slags fornyet styrke.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god helg, og nyt hverandre så godt det lar seg gjøre.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen