PLUTO RETROGRAD
FULLMÅNE OG VESAK 05.05.23

MØRK NYMÅNE 19.05.23

🍃 🌸 🍃


Pluto har nå startet på sin retrograde bevegelse, som vil vare frem til 11 oktober 2023. Det er ikke uvanlig at Pluto beveger seg retrograd, for det gjør den nærmest halvparten av tiden, men det spesielle nå er at den skal vende tilbake til Steinbukkens tegn den 11 juni etter å ha oppholdt seg i Vannmannen i en kortere periode. Vi har dermed fått en liten smakebit på hvordan Pluto kan komme til å påvirke oss når den for alvor trer inn i Vannmannens tegn til neste år.

Pluto vender tilbake til Vannmannen igjen 21 januar henimot 2 september 2024, hvor den på nytt ta en snarvisitt innom Steinbukkens tegn frem til 19.11.24. Etter denne dagen vil den for alvor tre inn i Vannmannen for å bli der de neste 20 år.
Når Pluto tidlig sommer vender tilbake til steinbukken, ligger det gjerne noe i dens natur vi trenger å repetere som kan være forbundet med avslutninger og nye begynnelser. Det betyr at det fortsatt kan ligge noe der vi trenger å frigjøre oss fra knyttet til den gamle verdensstrukturen, som vil være avgjørende for hvordan vil møte den nye tiden vi går i møte med.


Når en planet beveger seg retrograd vil den i første omgang aktivere noe gammelt som kanskje ikke har blitt godt nok forstått, og ei heller ikke forløst. Vi møter noe som skal forstås og integreres etter beste evne før man kan gå videre, og dette gjelder så absolutt både på det kollektive plan så vel som for enkelt individet.

Pluto i Steinbukken retter blant annet søkelyset mot det autoritære og hvordan autoritetskikkelser har misbrukt sin makt og innflytelse. Når Pluto trer inn i Vannmannen, retter den søkelyset mot vår fellesskapsfølelse og eliten i samfunnet. Det gjelder for så vidt eliten i hele verdenssamfunnet som har tatt for seg store deler av de kollektive ressursene, og som følgelig har fått en altfor stor makt og innflytelse over meningmann. Pluto kommer nok til å rydde opp i en del hva dette angår når den for alvor trer inn i Vannmannens tegn. Skjulte ting fra ulike grupperinger vil etter all sannsynlighet komme frem i lyset, for Vannmannen som tegn er opptatt av likeverd, medmenneskelighet og søster- broderfelleskapet.

Pluto sin oppgave gjennom dens reise i Steinbukkens tegn kan med andre ord ha vært å bryte ned den gamle samfunnsstrukturen, mens den når den beveger seg inn i Vannmannen tar et steg videre hvor den kan komme til å røske tak i de forskjellene som har oppstått som følge av den politikken som har blitt ført av de med mye autoritet.


Natten til den 18 mai danner Jupiter og Pluto et eksakt kvadratur med hverandre, og det skjer et par dager etter at Jupiter har beveget seg inn i tyrens tegn. Dette er energier som kan by på noen spenninger, som blant annet kan handle om ikke å ville gi fra seg makten og innflytelsen. Ting kan blåses opp med Jupiters negative påvirkning, i forhold til makt, begjær og eiesyke. Men det kan også være at det blir rettet søkelyset mot våre materielle bindinger, som faktisk kan stå i veien for vår videre utvikling og vekst.

🍃 🌸 🍃

NYMÅNEN 19.05.23 – MØRK MÅNE

Et døgn etter Pluto og Jupiters eksakte møte med hverandre er det nymåne, en såkalt mørk måne. Det er kanskje en tid hvor vi vil fordype oss i tyrens negative innflytelse, sånn at vi kan få mer kontakt med dens høyere vibrasjoner. Da bør det nevnes at tyren er forbundet med vårt sanselige liv, våre drifter og begjær, men den er også knyttet til vårt tredje øye, indre seende og opplysning.

Tyrens mantra er derfor som følger:

🌟 NÅR ØYET ÅPNES VIL ALT BLI LYS 🌟

Det betyr at når øyet åpnes vil vi bli i bedre stand til å se bakenfor våre illusjoner. Vi vil se det vakre i alt og alle, og vi vil se veien videre ble klarere øyne.

Den 21 mai møtes Pluto og Mars i en opposisjon, hvor du blir stående overfor hverandre og speile hverandres energier. Dette kan vise til en maktkamp hvor krigeren møter ødeleggeren som hver for seg står på sitt. Forhåpentligvis vil de klare å møte hverandre, for da kan de sammen skape store endringer og transformasjoner som vil være gunstig for videre utvikling og vekst. Men dersom de blir stående på sine krav, kan de hver for seg bringe med seg store ødeleggelser i kampens hete.


🍃 🌸 🍃

VESAK – EN AV DE TRE VIKTIGSTE FULLMÅNENE GJENNOM ÅRET – 05.05.23

Før disse ovenfornevnte hendelsene er det tyrens fullmåne, hvor vi feirer Vesak festen. Under denne seremonien som blir feiret i store deler av verden, feires Buddhas fødsel, oppvåkning og død, som alle disse begivenhetene i hans liv skjedde i tyrens tegn. Buddha ble opplyst i tyren, og et av hans budskaper lød som følger:


🌟
¨DEN RIKESTE ER IKKE DEN SOM HAR MEST, MEN DEN SOM TRENGER MINST¨🌟


Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god Vesak-feiring.
💗

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen