Hvorfor går ikke ting helt som forventet i disse dager? 🤔

 

Det er kanskje ikke så rart, med rekken av planeter som beveger seg retrograd. Når en planet beveger seg retrograd kan det oppleves som om den går baklengs sett fra jorden, men det er bare tilsynelatende. Det har med hastighet å gjøre hvor farten settes ned, men det fordi vi trenger å stoppe litt opp. En retrograd planet bringer med seg noen repetisjoner, fordi det ligger noe der vi kanskje ikke har forstått, ikke tatt godt nok på alvor, oversett eller annet. De kan derfor bringe med seg noen forsinkelser på deres vei.

Pluto retrograd – 01.05.23 – 11.10.23

Saturn retrograd – 17.06.23 – 04.11.23
Neptun retrograd – 30.06.23 – 06.12.23
Chiron retrograd – 23.07.23 – 26.12.23
Uranus retrograd – 29.08.23 – 22.01.24

Jupiter retrograd – 04.09.23 – 31.12.23

🪐💫

I skrivende stund er det de ytre planetene som nå beveger seg retrograd, i tillegg til asteroiden Chiron. De ytre planetene er saktegående, og påvirker oss kollektivt over tid. I tillegg har Venus og Merkur nylig avsluttet sine retrograde bevegelser, og under innflytelse fra alle disse energiene har vi fått mye å dvele over.


✨
✨✨

PLUTO RETROGRAD I STEINBUKKEN ✨

Nå er det ikke uvanlig at planeter beveger seg retrograd, og når det gjelder Pluto, så beveger den seg retrograd omtrent halvparten av tiden. Men det som er spesielt med Pluto nå, er at den beveger seg retrograd i slutten av steinbukkens tegn, hvilket kan indikere at den holder på å avslutte en lengre syklus, før den for alvor skal bevege seg inn i vannmannens tegn i november 2024.

Pluto kommer til å ta en visitt innom vannmannens tegn i januar 2024, hvor den de påfølgende ni månedene vil oppholde seg i dette tegnet, muligens som en forberedelse til det nye vi har i vente. I perioden mellom september og november 2024 kommer den imidlertid for siste gang til å vende tilbake til steinbukkens tegn på grunn av neste års retrograde reise. Det kan være at den i disse to månedene vil forsøke å riste av seg siste rest av steinbukkens innflytelse.

Pluto er en planet som bringer med seg store endringer. Den kan være ganske nådeløs i sin fremferd, og går ikke av veien for å legge i grus det som hindrer videre vekst og utvikling. Den slår til med sine sterke transformerende krefter, for å rydde veien for noe nytt. Pluto er også den som graver det skjulte frem fra mørket, og belyser det som forsøker holdes skjult for andre. Når Pluto står i steinbukkens tegn, graver den blant annet frem det som holdes skjult for folket og allmennheten. Steinbukken representerer ryggraden og velferden i et samfunn, og på det kollektive plan er den knyttet til regjeringa, presidentskapet, og samfunnets målsetning. Kanskje ikke rart at så mye kommer frem i lyset når Pluto nå avslutter sin reise gjennom Steinbukkens tegn med en retrograd bevegelse.

✨✨✨

SATURN RETROGRAD I FISKENE ✨

Den alvors tyngende Saturn beveger seg nå retrograd i den noe grenseløse fiskenes tegn. Som planet kan den være litt streng, men Saturn er en vokter som tester oss gjennom motstand, om vi er klare og ansvarlige nok i forhold til de oppgavene vi påtar oss. I motsatt fall kan den gjennom dens retrograde reise utsette oss for noen tøffe prøvelser, slik at vi kan bli oss våre handlinger bevissthet. Den ønsker at vi skal bli selvstendige og voksne, og at vi skal lære å bruke vår indre autoritet på en trygg og omsorgsfull måte, slik at vi kan bli i stand til å ivareta familien på best mulig måte.

Saturn er forbundet med KARMA, både vår personlige karma så vel som et lands og samfunnets karma. Den forteller noe om det offentlige byråkratiet, og hvordan folkets og samfunnets interesser blir ivaretatt. Den kan derfor gi oss noen kollektive prøvelser for at vi skal forstå betydningen av hva vårt ansvar overfor andre mennesker innebærer, i det samfunnet vi lever i. Når Saturn står i fiskenes tegn, skal den lære oss noe om hvor våre grenser går.

Saturn kalles for terskelens vokter, som vokter porten inn til høyere nivåer av vår bevissthet. Den kan ses på som en sensor, som gir oss karakteren bestått / ikke bestått. Det er derfor en tid hvor mange vil ta sitt indre liv og sin spirituelle og åndelige reise på alvor nå. Når vi får kontakt med vår høyere bevissthet, vår sjel, vil vi forstå vårt ansvar på en helt ny måte. Da vil vi se at vi har et kollektivt ansvar hvor alle er likeverdige, og at vi alle er søstre og brødre som sammen går veien, og som sammen utgjør en stor kollektiv familie som vi alle har ansvar for. Dette er en bevissthet vi trenger å få kontakt med når vi nå er på vei inn i vannmannens tidsalder.

Saturn i fiskene kan føre til at mange kan oppleve ensomhet og depresjon, noe som kan føre isolasjon. Saturn er forbundet med økonomiloven, og dårlig økonomi og store forskjeller i et samfunn kan føre til at mange kan komme til å føle seg utenfor, alene og forlatt. Men når vi har med fiskenes tegn å gjøre, skal vi lære noe om å ta vare på de lidende og vanskeligstilte, og de som lever i nød.

✨✨✨

NEPTUN RETROGRAD I FISKENE ✨

Neptun beveger seg nok en gang retrograd i fiskenes tegn, i det tegnet den hører hjemme i. Dette er energier som bringer oss i kontakt med vår følsomhet og sensitivitet. Når Neptun beveger seg retrograd, blir vi trukket innover. Det kan være at man opplever det som om noe udefinerbart kaller på, som vil ha vår oppmerksomhet. Disse energiene kan derfor vekke en lengsel i oss, og hjelpe oss til å få mer kontakt med vårt indre liv, vår sjel. Neptun i fiskene stimulerer også fantasien, og oppmuntrer oss til å ta i bruk vår kreativitet og vårt kunstneriske uttrykk.

Negativt kan man oppleve trøtthet og utmattelse under påvirkning fra disse energiene, samt at man kan føle seg noe seg noe forvirret med manglende evne til å se virkeligheten som den er. Man kan få behov for å flykte vekk fra virkelighetens verden av ulike årsaker, blant annet gjennom en eller annen form for avhengighet. For noen kan livet oppleves som kaotisk og vanskelig å håndtere. Det kan være noe i forhold til dette Neptun forsøker å åpenbare under dens retrograde reise.

✨✨✨


CHIRON RETROGRAD I VÆREN ✨


Chiron er et lite himmellegeme som representerer noen dype sår, og dette kan være noen sårede følelser man kan ha båret gjennom mange liv, og som derfor trengs å bli healet lag for lag.

Chiron beveger seg nå retrograd i værens tegn, hvor den aktiverer noe sårt knyttet til viljen, pågangsmotet, selvtilliten og handlekraften. Den forsøker å minne oss om at vi må stå opp for oss selv, slik at vi ikke blir brennende inne med vår livskraft. Hvis vi ikke våger å uttrykke oss gjennom bruken av viljen og i mangel på handling, vil vi oppleve frustrasjon, hvilket i verste fall kan utløse følelser i form av sinne og aggresjon. Når Chiron trer i kraft med sine healende evner, er det for å helbrede noe i forhold til vårt lave selvbilde, som kan komme til uttrykk på mange måter.

Dersom vi tidligere har opptrådd for dristig og overmodig, kan det være at vi trenger å lære noe om å utvise mer forsiktighet. Væren kan være veldig utålmodig med manglende evne til å tenke seg godt nok om, og da kan den komme til å ta noen unødige sjanser. Chiron kan derfor aktivere noe sårt i forhold til værens overmot, som i verste fall kan få fatale konsekvenser, og følgelig noe som kan sette dype spor


✨
✨✨

URANUS RETROGRAD I TYREN ✨

Uranus oppholder seg under tiden i tyrens tegn, hvilket den har gjort siden 2019, og der vil den befinne seg frem til år 2025/26. (Litt frem og tilbake på grunn av retrograde bevegelser).

Uranus kan oppleves som noe uforutsigbar, og kan bringe med seg mange plutselige og drastiske overraskelser og endringer. Den hjelper oss til å bryte ut av det gamle utdaterte gjennom nytenkning, og bidrar derfor til at det skapes nye reformer og oppfinnelser innen teknologi og annet.

Tyren er et jordtegn, som er opptatt av hvordan man kan forvalte egne ressurser på en trygg og bærekraftig måte. Den har et stort behov for av å skape stabilitet og trygghet, men den kan også bli noe i overkant nytelsessyk, hvor den følgelig kan bli altfor eiesyk og materialistisk fokusert. Da kan den vise til tendenser hvor den holder for fast på sine eiendeler for å bevare den tryggheten og stabiliteten den søker. Her kommer Uranus inn og forsøker å ryste oss litt, for at vi skal lære noe om at vi ikke skal bli slave av våre eiendeler.

Tyren er enn videre knyttet til jordens ressurser. Uranus med sin innflytelse i dette tegnet kan derfor skape større rystelser i form av blant annet naturkatastrofer. Dette muligens for å få oss til å våkne opp i forhold til hvordan vi forvalter det jordiske gods og gull. Uranus hjelper oss med andre ord til å finne nye løsninger på hvordan vi fremtidig kan forvalte jordens ressurser på en bedre måte.

URANUS HAR SITT FALL I TYREN – hjelper oss med å frigjøre oss fra våre drifter og begjær ✨

Uranus har sitt såkalte fall når den står i tyrens tegn, og det ligger i ordet at dette er energier som kan gi oss en opplevelse av at noe rakner.

Uranus er knyttet til det transpersonlige og alt som befinner seg utenfor tid og rom, og det som holdes skjult for det alminnelige menneske. Tyren på sin side er forbundet med våre drifter og begjær, noe vi er avhengige av for å kunne utvikle oss som menneske. Det er disse impulsene som får oss til å søke mot stadig nye erfaringer, og som får oss til å utvikle oss som menneske, men det er via våre drifter og begjær at vi vikler oss dypere og dypere ned i materien. På et eller annet tidspunkt kommer vi til et veiskille i vår utvikling hvor det er på tide å vikle oss ut, og det er her Uranus trer inn med sine rystelser for å hjelpe oss gjennom en frigjørelsesprosess. Når vi frigjøres fra vårt slaveri etter å eie og våre sterke begjær, vil vi få kontakt med tyrens høyere sanser. Vår tenkning vil løftes til nye dimensjoner via Uranus, som hjelper oss til å få kontakt med en høyere åndelig bevissthet. Dette som en forberedelse til den nye tiden vi står ved overgangen til, vannmannens tidsalder. Da kan det kanskje også være på sin plass og nevne at Uranus er hersker i vannmannens tegn.


Uranus sin retrograde bevegelse kan under tiden frembringe noen hendelser for å få oss til å reflektere over det nevnte.


✨
✨✨

JUPITER RETROGRAD I TYREN ✨

Som med alle andre energier kan Jupiters innflytelse påvirke oss både på godt og på vondt, til tross for at den anses å være den store lykkeplaneten. Jupiter er knyttet til ekspansjon og økt bevissthet. Den anses å være visdommens og rettferdighetens gud som ser stort på ting, og som evner å se ting ut ifra et større perspektiv. Den ser ut over alle landegrenser og horisonter, og den ser at alle nasjonaliteter og kulturer bærer frukter av noe som til sammen kan være med på å skape et enormt og næringsrikt fruktfat, som alle kan nyte godt av.

Negativt kan Jupiter føre med seg overdrivelser, og når den nå beveger seg retrograd i tyrens tegn, kan det være at den forsøker å bevisstgjøre oss om noe knyttet til vårt forhold til økonomi, penger, verdier og det materialistiske. Negativt kan man med Jupiter i tyren bli noe grådig, stormannsgal og nytelsessyk, hvor mye vil ha mere og fanden vil ha flere. Man kan bli noe overambisiøs, hvor man sikter pilen altfor høyt. Her forsøker Tyren å roe den ofte overentusiastiske Jupiter, slik at den kan bli mer jordnær i sine handlinger, og slik at den blir i stand til å sikte mot sine mål på en mer realistisk, pålitelig og jordnær måte.

Jupiter er hersker i skyttens tegn, som blant annet er knyttet til politikk. Det er ganske interessant at det som skjer i vårt samfunn kommer frem i lyset akkurat nå med alle disse retrograde bevegelsene, som forsøker å få oss til å forstå noe vi tidligere har forsømt, unngått, gitt en liten f… i, eller ikke forstått.

(Planetene og deres retrograde bevegelser påvirker oss med ulik styrke, alt etter om de danner forbindelser gjennom aspekter til planetene i vårt personlige horoskop).

Med disse ord ønsker jeg dere alle en lykkelig reise. 💞😘


Kh
Siv Nancy