Retrograde bevegelser
Jupiter, Pluto, Saturn og Neptun

 

Vi går en lengre periode  i møte hvor en rekke planeter vil bevege seg retrograde, tilsynelatende baklengs. Rent karmisk handler dette om gjentagelser av gamle mønstre knyttet til våre tanker, følelser og handlinger, hvor vi stadig har noe å lære. Dette fordi vi gjerne ikke har vært oss disse bevisste, eller at vi ikke har vært ansvarlige og modne nok, og følgelig har gjort motstand mot de indre læringsprosessene. Bakenfor ligger det ofte gjerne en frykt. Frykten for å møte det ukjente, til å stå i seg selv og egen kraft, til å være den vi dypest sett er. Med andre ord har vi satt på oss noen lenker som har hindret oss i vår videre utvikling og vekst. Det blir derfor spennende når disse tre planetene nå vil bevege seg retrograde samtidig, og vi får med et karmisk oppgjør å gjøre slik jeg ser det, men dette som et ledd i en slags frigjørelsesprosess.

Pluto retrograd – 25.04 – 02.10.19

Når pluto nå har startet sin retrograde reise, som vil vare frem til oktober 2019, så vil den at vi skal skape noen forandringer, og som enkeltperson må vi starte med oss selv. Vi kan ikke forvente at verden skal forandre seg, men vi må hver og en ta et ansvar for oss selv og våre egne handlinger. Dette er en tidkrevende prosess, og det tar lang tid, ja faktisk mange liv å endre på våre vaner. Det krever at vi må ta et dybdeblikk ned og inn i vårt eget mørke, erkjenne disse, for det er først da vi vil bli i stand til å stige opp som fugl Phønix. Det er da vi vil oppleve det som om vi blir født på ny.

Da Pluto er forbundet med tidligere liv og karma, så ligger det mye frykt og angst forbundet med denne frigjørelsesprosessen, for dypt på cellenivå ligger alle våre minner. Minner fra tidligere erfaringer, opplevelser som har satt sine spor etc., og disse kan ha vært ganske så traumatiske, og noe vi helts ikke vil forholde oss til. Det er viktig å huske på at all karma ikke er av det negative slaget. Det kan være vi i oss møter en kraft som vi har fortrengt, fordi vi for eksempel har opplevd en eller annen avstraffelse i tidligere liv.

Vel, pluto retrograd bringer oss ned i mørket og opp i lyset, når vi får transformert og forvandlet det i oss som hemmer oss i vår videre utvikling og vekst. Våre gamle vaner og handlingsmønstre.

Som samfunn og kollektivt står man overfor store endringer, dette fordi pluto går retrograd i steinbukkens tegn, og det skal sies at vi går en tid i møte frem til 11.01.20, hvor spenninger intensiveres. Dette fordi Pluto og Saturn, som begge står i steinbukkens tegn, da vil gå inn i et eksakt møte, og hvor vi får med noen sterke og heftige energier å gjøre, som ikke minst har med karma å gjøre. Mer om dette kommer i senere innlegg.

 

Saturn retrograd – 01.05 – 17.09.19

Når saturn nå går inn i sin retrograde bevegelse, vil den vår ansvarlighet til livs, samt at den vil at vi skal utvise tålmodighet, særdeles innenfor det livsområdet den peker på i det enkelte menneskets fødselskart. Saturn får også en ekstra tyngde og kraft siden den står i det tegnet den er hersker i både på det personlige og sjelelige plan. Dette er veldig spennende, nettopp fordi den gir oss muligheten til å bli mer ansvarlige og ansvarsbevisste både som menneske og sjel. Det vil si at den vil at vi som enkeltindivid skal ta på oss vårt ansvar og bli mer selvstendige og selvbårne i det offentlige rom. Dette ved å forvalte våre egne resurser knyttet til sjelens ambisjoner og mot et mål knyttet til en plan som vil gagne samfunnet som helhet.

Når vi ser på samfunnet og samfunnsstrukturen og hvordan den forvaltes, så kan man stille seg kritiske spørsmål om det som foregår, men det er helt klart at vi er viten til at det er en nedbrytning på gang. Og det kanskje nettopp for at vi nå alle som en skal bli mer ansvarlige og samvittighetsfulle overfor samfunnet som en helhet ved å bli mer selvhjulpen. Dette ved å ta oss selv i bruk i forhold til egne evner og kvaliteter, og det som gir mening i livet og på et dypere plan. Dette fordi det nå faktisk gis oss muligheten til å virkeliggjøre oss selv, knyttet til våre særskilte og unike talenter, som hver og en av oss har, for på den måten å skaffe oss et levebrød. Dette vil ikke minst gi mennesket en større frihet og en økt glede.

 

Jupiter retrograd – 11.04 – 10.08.19

Det blir derfor ikke mindre spennende når man tar i betraktning Jupiter, som også den under denne perioden vil sette ut på sin retrograde reise. Jupiter får også en ekstra tyngde i år, ettersom den har plassert seg i sitt eget tegn Skytten. Vi får med våre holdninger knyttet til etikk og moral å gjøre, samt vår tro. Hva vi skal tro på, og hva vi ikke skal tro på. Dette bringer oss i en søken etter å forstå meningen med livet, ikke bare det ytre overfladiske, men også på det indre plan. Disse energiene bidrar derfor til åndelig utvikling og vekst, fordi man i søken etter å forstå, retter blikket mot nye horisonter. I det ytre og på det personlige plan gjennom reisevirksomhet, for å øke vår bevissthet gjennom å danne oss et større helhetlig og mangfoldig bilde av den verden vi lever i. På det indre plan ved å tilegne seg mer visdom gjennom bl.a. studier.

Jupiter har som hensikt å vise retning og vei, slik at man kan begynne å vandre på den sti knyttet til målet og den meningen livet. Det vi som enkeltmenneske har kommet for å gjøre.

Det er når man våger å følge denne retningen, at vi samtidig setter oss selv fri, fordi vi da følger vår indre stemme, mot våre åndelige mål. Se, det er også da Fugl Phønix slår ut sine vinger, og setter ut på sin reise i full frihet.

 

Neptun retrograd – 22.06 

Den 22. juni slenger Neptun seg på og starter sin retrograde bevegelse. Dette vil bli en særdeles gunstig tid med tanke på realisering av det en drømmer om å manifestere. Dette fordi Neptun og Saturn går inn i et harmonisk møte med hverandre, noe som bidrar til en god kombinasjon mellom drømmer og fornuften.

Det skal sies at det ikke er unikt med så mange planeter som går retrograde, hvilke betyr at vi får nye sjanser til forbedring. Heldigvis for det må man vel si, for det å endre seg selv er en langvarig prosess som tar tid. Det som imidlertid kan synes å bli særdeles sterkt i år, er som tidligere nevnt at Pluto og Saturn vil nærme seg dette eksakte møte, og da får vi med noe særdeles sterke energier å gjøre.

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt, og lykke til på ferden der dere er på deres reise <3

Ønsker du å se hvordan din Saturn eller Pluto kan komme til å påvirke deg;

https://hjertetstempel.no/landingsside-e-bok-saturn/ 

https://hjertetstempel.no/e-bok-pluto-i-hus-og-tegn/

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen