Er deres prøvelser over, eller har de vært en som en del av en forberedelse til Saturns og Plutos eksakte møte med hverandre i januar 2020?

Den 17. september avsluttet Saturn sin retrograde bevegelse, og den 02. oktober avslutter Pluto sin. Vi har siden april i år vært under innflytelse fra disse energiene, hvilke mange kan ha opplevd som vanskelige og utfordrende. Men, er vi ferdige med disse energiene for denne gang? Neppe. Slik jeg ser det, har disse retrograde bevegelsene hatt som hensikt å forberede oss på noen store grunnleggende og fundamentale endringer som vi nå går i møte med. Vi har allerede merket oss dette, og vil stadig gjøre det, frem til Pluto og Saturns møte med hverandre kulminerer i begynnelsen av januar 2020.

Saturn og Pluto er planeter som i aller høyeste grad påvirker oss privat så vel som på det kollektive plan. De handler mye om makt og innflytelse, og hvordan menneske, og ikke minst samfunnstoppene, utøver sin autoritet gjennom deres engasjement i samfunnet.

Saturn er vår læremester, som gjennom sine restriksjoner ber oss om å utvise mer selvdisiplin, tålmodighet og ansvarlighet. Den har som hensikt å oppdra oss til å bli mer fornuftige og sparsommelige, og det er gjerne derfor man opplever den som noe begrensende. Saturn kan derfor medvirke til pessimisme og depresjon, hvor man i stedet for flyt og ekspansjon, opplever motgang og motstand. Dette gjelder ikke minst innenfor det økonomiske og forvaltningen av våre resurser.

Når en planet beveger seg retrograd, trekker den oss innover gjennom sin saktegående bevegelse, for at vi skal stoppe opp å reflektere over saker og ting. Når Saturn nå har beveget seg retrograd, har den hatt som hensikt å få oss til å grunne over de nevnte forhold hva ansvarlighet og selvdisiplin angår. Den har gitt oss enn lekse, en oppgave, som det har vært, og stadig er viktig å ta på alvor, for i motsatt fall vil vi kunne oppleve det som om den stikker kjepper i hjulene, hvor vi virkelig vil få oppleve dens motstand og motgang. Det man imidlertid skal huske på, det er at når vi gir aksept til Saturns noe strenge vilkår, så er den ikke snauere enn at den gir oss tilgang på noe helt nytt. Saturn har nemlig ikke som mål å skape hindringer for moro skyld. Tvert om, den skaper hindringer for at vi nå skal få muligheten til å vikle oss ut av en gammel uhensiktsmessig livsstil, slik at vi kan bli i stand til å ta i bruk oss selv og våre ressurser på en ny og mer fruktbar og nyskapende måte. Når vi har kommet ut på den ¨andre siden¨, vil det gjerne være med en helt ny bevissthet og forståelse.

Så har vi Pluto da, som er ødeleggeren, og som står for død, ødeleggelse, transformasjon og fornyelse. Den har som hensikt å legge dødt det som ikke lenger er fruktbart, transformere det eksisterende, slik at det kan gjenoppstå i en helt ny form, med et helt nytt liv, og i et helt nytt lys.

Pluto er knyttet til evolusjonen, og evolusjon handler om utvikling, med tilgang til en ny bevissthet. For at dette skal gjøres mulig, må mennesket og samfunnet endre sine gamle følelses-, tanke- og handlingsmønstre, hvorpå det gjennom selvinnsikt og selverkjennelser, vil bli i stand til å gi slipp på det gamle som har utspilt sin rolle.

Mens Saturn symboliserer vår ansvarlighet og fornuft, symboliserer Pluto behovet for å utøve makt og kontroll. Saturn beskriver det autoritære og det offentlige, mens Pluto er knyttet til politisk makt og innflytelse. I møte mellom Pluto og Saturn blir man som menneske, samfunn og på det kollektive plan, utfordret hva dette angår.

Pluto er enn videre knyttet til vår psyke, vårt mørke og våre skyggesider, vårt begjær etter å kontrollere, utøve makt og eie, sjalusi, lidenskap, samt alt det vi har fortrengt og glemt m.m. Menneskets ego og de lavere instinkter i menneskets natur kommer gjerne til overflaten når vi kommer under dens innflytelse, og særdeles under dens retrograde bevegelse, hvor den får oss til å grunne over disse forhold og våre holdninger. Dette fordi det nå er på tide å endre vårt levesett, og Pluto viser ingen nåde når dens krefter settes i sving. Med dens kraft slår den ned som en bombe, skaper død og ødeleggelse, for at noe nytt skal få muligheten til å se dagens lys. Saturn fører med andre ord med seg lange prosesser, også fordi vi gjør motstand mot endringer, mens Pluto gjør ende på ting fort og brutalt.

For det enkelte individ kan møte mellom Saturn og Pluto frembringe frykt, angst, utrygghet, depresjon osv., fordi deres energier bringer frem fra glemselen noe som tidligere har blitt fortrengt og glemt. Det kan også være minner fra tidligere traumatiske opplevelser som har satt seg fast på cellenivå, og som gjør at vi ikke våger å bevege oss videre, av frykt for at det som skjedde den gang skal skje på nytt. Denne frykten er ofte ubevisst, og det er gjerne da angsten og depresjonen oppstår. Man vet ikke en gang hva man er redd for.

Vel, vi er ferdige med Pluto og Saturns retrograde bevegelser for denne gangen, men vi er allikevel ikke helt ferdige med dere innflytelse ennå, for deres møte med hverandre vil ikke skje før i begynnelsen av januar 2020, og det eksakte møte vil inntreffe den 12. januar. Dette er energier som kan bidra til sterke spenninger, og som kan forårsake plutselige og voldsomme hendelser og eventuelle ødeleggelser. Dette særdeles hvis vi ikke ivaretar samfunnets resurser på en god, hensiktsmessig og forsvarlig måte, og så fremt den utøvende politiske makt og innflytelse ikke bruker sin autoritet gjennom maktmisbruk. Hensikten er i så tilfelle å transformere og foredle det eksisterende, herunder ikke minst samfunnsstrukturen og det politiske styre og stell, slik at man kan få muligheten til å bygge opp et helt nytt og bærekraftig fundament. Det kan også være at det kommer inn et nytt politisk engasjement, og at verden på en måte blir født på ny. Det kan derfor synes som om vi nå står overfor noen merkbare endringer, som vil være viktige for verdenssamfunnets videre vekst og utvikling i årene fremover. Det kan synes som om vi står ved en slags avslutning og starten på noe helt nytt.

Det som enn videre blir spennende under møte mellom Pluto og Saturn (som begge står plassert i steinbukkens tegn), det er at solen den 13. januar blander seg inn og går inn i et eksakt møte med dem begge. Når solen representerer et lands ledelse, presidentveldet, kongen, dronningen, statsministeren etc., så kan den også stå for hvordan verdenssamfunnet blir styrt. Saturn står for det offentlige byråkrati, Pluto for politiske og økonomiske kriser, og gjenoppbygging. Det blir ikke mindre interessant når også Jupiter den 2. desember i år, beveger seg inn i Steinbukkens sfære. Jupiter er knyttet til det som foregår over landegrenser og herunder utenrikspolitiske saker.  Den er knyttet til jus og rettssystemet, religion og PR, og det skal derfor bli spennende å skje hva som skjer videre innenfor den arenaen, for Jupiter vil befinne seg i Steinbukken i et år fremover. Mer om dette kommer J

Med dette vil jeg ønske dere alle en riktig god søndagskveld, og nyt øyeblikket og livets magi.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen