Solen beveger seg inn i jomfruens tegn den 23.08 kl. 06:09
Fullmåne 26.08.18 – kl. 13:56

Solen forlater i disse dager den lekne og feststemte løven og trer inn i den mer alvorlige og pliktoppfyllende jomfruens sfære. Nå er det slutt på moroa, og det er på tide å gjenopprette litt struktur og orden i hverdagen igjen. Den pliktoppfyllende jomfruen med sitt kritiske øye gjør seg klar til tjeneste, for jomfruen er som fiskene, et tjenesteytende tegn. Man skal stå til tjeneste og hjelpe de trengende og mennesker i nød.

Månen er sjelelig hersker i jomfruen og knyttet til kroppen, og den fungerer som en beholder hvor alt hva vi har opplevd på godt og på vondt ligger lagret. Det gjelder gamle tankemønstre og følelser som preger oss som følge av det vi har erfart fra dette livet og gjennom våre mange tidligere liv. Våre handlinger blir preget av dette, av alt det tillærte og erfarte. Dype gamle smertelag i form av sorg, frykt, angst, sjokk, traumer m.m. som vi bærer med oss gjør at vi stenger av i våre hjerter. Vi fortsetter å leve våre rutinemessige liv i blant annet mangel på tillitt, hvilke på sikt koster oss dyrt hva helse angår, for vi stenger av. Vi stenger av for vårt indre iboende liv, de egenskapene og kvalitetene vi hadde med oss inn i denne inkarnasjonen, de drømmene vi bar på som vi har hatt et ønske om å realisere. Vi stenger av, av frykt for hva omverden og det kollektive samfunnet måtte mene og tenke om oss, og våger derfor ofte ikke å følge vår egen vei. Når vi stenger av lever vi ut bare deler av oss selv, og ikke hele menneske som kropp, sinn og sjel.

Det er her vi kommer inn på det som er jomfruens tematikk og arketype, for hun er knyttet til renselse. Hun renser kroppen, sjelens tempel, og klargjør den slik at en jomfrufødsel kan finne sted. Denne renselsen foregår på mange plan. Det være seg det å ivareta kroppen gjennom riktig kosthold, trening og mosjon, rydde opp i gammelt mentalt tankespinn, frigjøre seg fra gamle emosjoner osv.

Under kommende fullmåne plasserer solen seg i jomfruens tegn og månen i fiskene. Jomfruen er knyttet til materien, fisk til det spirituelle og det åndelig, herunder også healing. Vi går inn i et møte mellom ånd og materie, hvorav den nedadgående fisk representerer veien ned i mørke / materien, og den oppadgående fisk oppstigningen. Oppstigningen kan imidlertid ikke skje før en renselse har funnet sted og det har skjedd en healing og forløsning av gamle sår og smertelag. Det er også da jomfruens sjelelige hersker månen trer i kraft, for månen frigjør gjennom renselsesprosessen plass og gir rom for noe nytt, og jomfruen blir svanger. Et frø blir sådd, vår sjelelige bevissthet har tatt bolig i kroppen, og en skapelse er i gang. Da er det opp til oss om vi vil gi den et nytt liv.

Jomfruen er kritikeren, og det er hennes kritikerenergi som kan bli hennes verste fiende, da det hun foretar seg eller ønsker å skape ofte ikke oppleves som godt nok. Hun skal hele tiden forbedre, men det som ofte skjer er at det hun ønsker å skape regelrett aldri får sett dagens lys, og det hele ender regelrett ut i en abort. Dette kan oppleves som både sårt og smertefullt. Grunnen til jomfruens kritikerenergi at hun skal lære å utvikle sjelneevnen, det vil si forståelsen av hva hun skal bringe med seg videre, og hva hun skal forkaste i sin renselsesprosess.

Vel, sjelen er ikke opptatt av å dyrke personlighetens ønsker og krav, men hvordan vi kan stå til tjeneste og bidra til fellesskapet beste. Sjelen tenker ikke separatistisk, ei heller dualistisk. Den ønsker gjennom Jomfruens åndelige hersker Jupiter å forene og å skape syntese mellom ånd og materie, og det er når dette skjer at vi er rede til å starte vår oppstigning via den oppadgående fisk.

Dette er en prosess, og vi går mange runder med oss selv hva dette angår, for det er tøft å bli ren i sitt legeme. Det krever at vi må forsake og gi slipp på noe av personlighetens forventninger og krav. Det kan da være verd å ha seg på minne hva Jomfruens åndelige hersker Jupiter egentlig står for, for det er jo nettopp frihet, glede og økt bevissthet, syntese mellom lys og mørke etc. Med andre ord, ved å sette oss fri fra materiens trelldom og vår bundethet av det materielle, og ved å gi rom for vårt sjelelige iboende liv, ja se det er da vi vil øke vår bevissthet om hvem vi egentlig er, og dette vil igjen bidra til økt glede. En glede fylt med kjærlighet, og følgelig en annen glede enn slik vi kjenner den. En glede og kjærlighet som bringer mennesker sammen <3

Vi nærmer oss nå en ny fullmåneperiode, en særdeles gunstig tid til å meditere over det skrevne, og avslutningsvis vil jeg si at vi alle har alle tegn et eller annet sted i horoskopet vårt, hvilke betyr at hver og en av oss er under jomfruens og alle andre tegns innflytelse.

Med dette ønsker jeg dere alt godt.

Fra en person som er under en sterk innflytelse fra jomfruen og fisk. J

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen