Solen i Fiskene
18.02.22

✨♓️ ✨

Solen beveger seg i år inn i fiskenes tegn den 18:02.22 – kl. 17:43. Vi beveger oss fra luft til vann, fra tankeplanet til følelsesplanet. Fiskene er det siste tegnet i det astrologiske kalenderår, som derfor beskriver en form for avslutning. Vi vandrer hvert år gjennom de 12 arketyper, for å utvikle nye dybder av de kvalitetene hvert tegn representerer. Når vi kommer til fiskene som er forbundet med vårt indre liv, det spirituelle og det åndelige, så er det vår medfølelse og sensitivitet vi kommer i kontakt med.

Det spesielle i år, er at både Jupiter og Neptun som er personlige herskere i fiskene, står plassert i dette tegn. Jupiter med sin 2. stråleinnflytelse bringer med seg dybde av kjærlighet og visdom, som vil være med på å åpne våre hjerter for det medmenneskelige. Jupiter som står for ekspansjon og økt bevissthet har derfor som oppgave i fiskene å forbinde det mentale med hjerte, noe som kan sette fart på vår åndelige utvikling.

Neptun i fiskene gjør oss ytterst sensitive og følsomme, og den gir oss tilgang på en sterk fantasirikdom. Den stimulerer til aktiviteter innen det kunstneriske og skapende, og alt som vekker det visuelle. Den får oss til å søke innover, og mange vil derfor under påvirkning fra disse energiene få behov for å trekke seg tilbake. Det skal i denne sammenhengen sies at Neptun bruker mange år på å passere et tegn, og det kan nok tilskrives dens innflytelse, at så mange har åpnet opp for det spirituelle de siste 10 årene. (Neptun blir viktig å belyse når vi har med fiskenes tegn å gjøre).

Jupiter og Neptun gir oss tilgang til en sterk intuisjon når de plasserer seg i fiskenes tegn, dersom vi er åpne og mottagelige for dette. Det er da vi blir i stand til å leve mer inspirert og ut ifra vårt indre iboende liv, styrt av kjærlighet og visdom.

Negativt kan disse energiene føre til overdrivelser og grenseløshet. Man kan derfor komme til å overdrive sine følelser og bli noe grenseløs i egne handlinger under deres innflytelse. Jupiter er enn videre forbundet med retning, mål og mening, og Neptun med våre illusjoner og tilsløringer. Det betyr at de også kan føre til noe motløshet, hvor man kan oppleve det som om man går i villrede med manglende evne til å se hvor veien skal ta oss videre. Det kan derfor være gunstig nå å søke innover for å finne svar, gjennom stillhet og meditasjon. 🙏💝

Det er en tid for alt, og det er en fin tid nå til å jobbe med det visuelle, la seg bli inspirert av drømmene, lytte til god musikk osv.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en fantastisk god helg. 😘

Kh
Siv Nancy