SOLEN I JOMFRUEN 🌞♍️
23.08 – 23.09.23

MERKUR RETROGRAD ✨

Solen har i dag beveget seg inn i jomfruens tegn. Den har beveget seg fra løvens tegn som er knyttet til romantikk, forelskelse, sol, sommer, lek og moro, for så å bringe oss tilbake til hverdagen og våre daglige rutiner, som er jomfruens tematikk.

Jomfruen er arbeidsom og tjenestevillig, og med sine analytiske og systematiske evner er hun grundig i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Hun liker orden og er flink med detaljer, og med sine kritiske øyne er hun god på å finne løsninger på ting som andre gjerne overser. Men jomfruen kan også bli for kritisk, perfeksjonistisk og pedantisk, hvilket kan henge sammen med at hun er noe sneversynt, og da vil det hun og andre foretar seg ikke være godt nok. Men jomfruens kritikerenergi har en hensikt, og det er at hun skal lære seg å skille det rene fra det urene. Jomfruen er knyttet til alt som har med kosthold helse og ernæring og gjøre, og det fordi hun er opptatt av å ivareta kroppen, sjelens tempel.

Det er i jomfruens tegn vi går svanger med sjelen, og det er der sjelen holdes skjult for det alminnelige mennesket inntil det begynner å bli seg bevisst om at det har en sjel. Mennesket har kommet dithen i sin utvikling hvor det starter på sin søken etter livets dypere mening, og hvor det forberedes til en jomfrufødsel hvor Kristusbevisstheten, vår sjel, vil bli født. Dette er grunnen til at jomfruen er opptatt av å ivareta kroppen gjennom renselse og riktig ernæring, og det gjelder den fysiske så vel som den mentale føden. Hun renser ut på alle plan, det fysiske, emosjonelle og mentale.

Når jomfruen har vært gjennom en renselse og en jomfrufødsel har funnet sted, vil menneske i større grad å la seg bli ledet av sjelen, og mindre av personligheten. Med sjelen som veiviser vil man begynne å sikte mot noen helt andre mål, et overordnet mål. Jomfruen er derfor knyttet til dette med tjenestearbeid, hvor hun setter seg selv til side for noe som hun anser som større enn seg selv.

✨✨✨


MERKUR RETROGRAD I JOMFRUEN. ✨

Merkur stopper i dag opp for å starte sin retrograde bevegelse i jomfruen. Merkur er personlig hersker i dette tegnet, noe som forsterker den gjeldende tematikken. Det forsterker det som foregår på det mentale plan blant annet, og det er faktisk Merkur som bidrar til å gjøre jomfruen svanger. Merkur er knyttet til kommunikasjon og formidling, men den etablerer også kontakten mellom personligheten og sjelen, og det er når denne kontakten blir etablert at jomfruen starter på sin svangre periode.

Merkur er ikke bare personlig hersker i jomfruen, men den er også det vi kaller opphøyet i dette tegnet, hvilket betyr at den der trives særdeles godt. Den hjelper oss til å løfte blikket fra den lavere tenkning til det mer abstrakte sånn at vi kan danne oss et større overblikk. Med sine brobyggende egenskaper og som det sendebudet den er, hjelper den oss til å få mer tilgang til det som befinner seg på det høyere mentale plan, der sjelen befinner seg. Det kan derfor være lurt å gå litt inn i stillhet og lytte innover de neste tre ukene, og benyttet seg av tilgangen disse energiene gir oss til å få mer kontakt med vår sjel. 🙏💗

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god reise, og gratulerer med dagen til alle jomfruer der ute som fyller år den kommende måneden. Deriblant meg selv. 💜♍️

Kh

Siv Nancy