SOLEN I LØVEN 

22.07.20

 

🌞♌️🌞

 
Solen vil i løpet av dagen i dag forflytte seg inn i Løvens tegn. Løven er knyttet til selvrealisering, kreativitet og skaperglede, lek og moro, forelskelse og kjærlighet, m.m. Dens hersker er ingen ringere enn solen selv, hvilket betyr at solen har en særdeles sterk innflytelse i dette tegnet, og beskriver noe om hvordan vi lar oss selv få lov til å skinne og stråle. Solen er enn videre knyttet til hjertet og hjertets kvaliteter. Med et åpent hjerte vil man derfor utstråle varme og kjærlighet til andre mennesker, og på den måten være med på å bidra til å tenne et gnist av lys og kjærlighet i hjertet til våre medmennesker.
 
I løvens tegn utvikler vi vår selvbevissthet, og med den bevisstheten om MEG, hvem jeg Er, og hva som er mitt unike selvuttrykk, for alle er vi født med skapende evner, hva det enn måtte være. Dette er viktig som et ledd i vår utvikling når vi nå er på vei inn i vannmannens tidsalder, for det er først når vi har blitt selvbevisste, at vi kan bli en bidragsyter med våre iboende evner og (sjels)kvaliteter til gruppefellesskapet. Med solen i hjerte vil vi da utstråle kjærlighet, varme og glede, og på den måten bli en støttespiller og inspirator for de trengende.
 
I vannmannens tidsalder vil vi kollektivt utvikle gruppebevissthet, og med den vår sensitivitet overfor gruppen og gruppens behov, med fokus på det helhetlige. Men før vi kan utvikle gruppebevissthet / enhetsbevissthet, må vi ha utviklet vår selvbevissthet. Så ta kontakt med ditt hjertesenter, og la deg selv få lov til å stråle og skinne som den du dypest sett er. Ta frem motet og viljen som løven representerer, og våg å tre ut i gruppen og mengden med dine unike evner og kvaliteter, og vær den DU er i gruppen. Jo mer vi trener oss selv i dette, desto mer indre glede, for det ligger en frigjøring i det å våge å være seg selv.
 
🌿🌼🌿
 
Kh
Siv Nancy Ingvaldsen