TVILLINGENS TEGN 🌞♊️

20.05.24

Fullmåne i tvillingen – 23.05.24

Jupiter og Venus – 23.05.24

Jupiter i tvillingen – 26.05.24

✨✨✨

Solen beveger seg i dag den 20 mai inn i tvillingens tegn, og nå beveger vi oss fra det jordnære og stabile til det luftige og mer rastløse. Tvillingen er knyttet til kommunikasjon og formidling, og har gjennom disse egenskapene som oppgave å knytte mennesker sammen. Den er derfor veldig sosial, og en som liker å være på farten og der ting skjer.


✨
✨✨

FULLMÅNE I TVILLINGEN – 23.05.24 – kl. 14:53 ✨

Tvillingens fullmåne er en av de tre viktigste fullmånene gjennom året, hvor vi feirer hele menneskeheten som en enhet. Det er faktisk i denne måneden at kjærlighetsenergien når sitt høydepunkt, for det er kvalitetene kjærlighet og visdom vi skal utvikle når vi er inkarnert på Jorden. Og dette gir også mening ettersom kjærlighetsplaneten Venus er sjelelig hersker i tvillingens tegn, mens vår planet Jorden er åndelig hersker.


Under denne fullmånen står solen i Tvillingen og månen i det motsatte tegnet Skytten. Skytten er der vi får kontakt med den tidløse visdommen, og det er i Skytten vi danner oss det store overblikket, med evne til å se det store bilde. Skytten er derfor knyttet til alt som foregår over landegrenser, for vi skal lære å se det store bilde med kjærlighetens øyne, slik at vi kan utvikle bevisstheten om at vi alle og enhver er en del av menneskeheten som likeverdige uansett kjønn, rase, og kulturelle og religiøse tilknytninger.

Fullmånen i tvillingens tegn blir også kaldt den store

invokasjonsdagen. Dette er en verdensbønn som i sin tid ble gitt til menneskeheten, for av vi med kjærlighet og viljen til det gode skal kunne påkalle de energiene som bidrar til å forandre verden til det bedre for hele menneskeheten.
(Jeg legger ut denne bønnen for de interesserte i kommentarfeltet under).

✨
✨✨

JUPITER OG VENUS MØTES – 23.05.24 ✨


Venus og Jupiter møtes den 23 mai i tyrens tegn, samme dag som det er fullmåne. Jupiter anses å være den store lykkeplaneten, mens Venus ses på som den lille. De er også de mest lysintensive planetene, hvorav Venus er den mest lyssterke. Når disse plantene plasserer seg sammen med hverandre, vil de av mange bli sett på som en velsignelse. Når de står i Tyrens tegn, kan det love godt for økonomien, forretningsdriften, eventuelle samarbeid, jordbruk etc., i alle fall ideelt sett.

Møtet mellom Jupiter og Venus skjer imidlertid mens de befinner seg helt på slutten av tyrens tegn, hvilket kan bety at deres møte kan handle om avslutninger eller fullendelsen av noe, noe en fullmåne for så vidt også betyr. Det er under fullmånen at energiene kulminerer på sitt sterkeste. Det kan ha noe med en forretningsvirksomhet eller et samarbeid å gjøre, eventuelt et økonomisk samarbeide, og det kan så absolutt være knyttet til sanksjoner eller avtaler nasjoner imellom.

✨✨✨

JUPITER I TVILLINGEN – 26.05.24 ✨

26 mai skifter Jupiter tegn for å bevege seg inn i tvillingens domene, og der vil den oppholde seg i et år. Dette forsterker det fullmånen egentlig handler om, fordi Jupiter er hersker i skytten. Man kan derfor se på Jupiters overgang til tvillingen som en slags forlengelse av fullmånen.

Jupiter i tvillingen stimulerer nysgjerrigheten og vitebegjæret, og dette er energier som kan føre til mye rastløshet og bevegelighet, men man vil også kunne bli mer fleksibel i tankegangen. Jupiter er knyttet til undervisning, og som den vismannen den representerer, forsøker den å få oss til å se ting ut ifra et større bilde. Det er via Jupiter og Skytten vi får kontakt med den tidløse visdommen, hvor vi bare vet at vi er i kontakt med kilden og vår høyere bevissthet. For at dette skal kunne skje må det imidlertid være opprettet en kontakt mellom personligheten og sjelen gjennom en indre dialog. Jupiter står derfor i det vi kaller en svekket posisjon når den står i tvillingens tegn.

Når Jupiter svekkes i Tvillingen, kan noe hva vår tro og overbevisning angår komme til å rakne til fordel for at vi åpner opp for en helt bevissthet. Dette skjer når det er opprettet en kontakt mellom personligheten og sjelen, som de to i tvillingen representerer. Når de to begynner å snakke sammen gjennom en indre dialog vil den dualistiske tankegangen opphøre i mer eller mindre grad, alt etter hvor gode de er til å samarbeide. Da vil også den sort- hvite tenkningen avta, samtidig som man med løftet blikk blir i stand til å se de store sammenhengene. Jupiter i tvillingen forsøker å få oss til å tenke større.

Når Jupiter plasserer seg i tvillingens tegn, kan fokuset komme til og rettes mot skole- og utdanningssystemet, samt at det kan vekkes en større interesse for reiseaktiviteter og utdanning. Man kan også få behov for å ekspandere rent sosialt sett. En utfordring man kan møte er at en kan trekkes i altfor mange ulike retninger, fordi nysgjerrigheten får en til å ville gjøre mange ting på en gang. Altfor mange interesser og baller i luften samtidig, kan føre til en mental uro og stress.

Kommunikasjon og formidling blir et viktig tema, hvor man vil forsøke å komme frem til løsninger, men dersom man stadig holder fast ved egne meninger og overbevisninger, kan det bli utfordringer. Man kan også bli noe splittet eller mistroiske i forhold til hva man skal tro på / ikke tro på.

Det er en tid for å være sosial nå, men det er også viktig at vi lytter både til vårt indre og til andre, noe som vil gjøre det lettere for oss å bli mer løsning- og fokusorientert. Det er forhåpentligvis en tid hvor man vi komme til enighet som et resultat av at vi løfter blikket og ser større på ting.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god forsommer. 🌞

Kh

Siv Nancy