Uke 21
Solen skifter tegn
Væren har beveget seg inn i krepsens tegn


21.05.19 – kl. 10:00 skifter solen tegn
Solen vil i disse dager avslutte sin reise gjennom tyrens tegn, for så og tre inn i tvillingens sfære. Vi har kommet til det tegnet som kobler mennesker sammen gjennom kommunikasjon og formidling, samt gjennom tilegnelse av kunnskap. Tvillingen er den som distribuerer energi, og har som oppgave gjennom dens personlige hersker Merkur, å etablere kontakt mellom mennesker. Den er derfor knyttet opp i mot telekommunikasjon, kjøp og salg, mediebransjen etc. Dette gjelder i den ytre verden, men Merkur har også en annen oppgave, og det er å bygge bro mellom det høyere og lavere i ett hvert menneske, og dette skjer via det eteriske og vårt chakrasystem.

Merkur vil den 21. mai gå inn i et eksakt møte med solen, hvor de begge avslutter sin reise i tyrens tegn, for så å bevege seg inn i tvillingens domene. Dette kan bidra til økt energi og rastløshet, dette fordi den mentale tankekraften i disse dager vil være særdeles sterk. Man er nysgjerrig og vil at ting skal skje. Disse energiene kan imidlertid også føre til tankekaos, hvor man kan komme til å oppleve noe tankespinn med manglende evne til å tenke rasjonelt, i alle fall når det kommer til personlige anliggender. I slike tilfelle kan det kanskje være lurt å roe tankene gjennom meditasjon, samt passe på at man bruker litt tid til å reflektere over den gjeldende situasjon, slik at man ikke sier ting eller gjør ting som kan komme til å slå tilbake på en selv. Dette er heldigvis forbigående.

Mars inn i krepsen
Mars har beveget seg inn i krepsens tegn, og den vil danne en litt anspent relasjon til Chiron, som står plassert i værens tegn som mars er hersker i. Det betyr at et sår knyttet til noe familiært eller i ens forhold kan bli aktivert. Dette kan fremkalle noen humørsvingninger, en irritabilitet og i verste fall et sinne, men bakenfor ligger det ofte en eller annen form for frustrasjon. En slik frustrasjon kan igjen til eksempel bunne i at man opplever og ikke å bli møtt med forståelse på en omsorgsfull og god måte slik man skulle ønske seg det, men mer ut i fra en likegyldig holdning, hvilke vil bidra til at et sår kan bli aktivert.

Det kan også være man møter et sår knyttet til ens egen vilje, selvtillit og mot, og at dette i så tilfelle vil vekke noen lag av følelser. Muligens fordi man stenger av for egne handlinger som følge av egne følelser, og at man følgelig blir noe handlingslammet.  I det hele tatt kan det synes som om det kan rettes en del frustrasjon knyttet til noe familiært eller hva bosituasjonen angår, men det skal også sies at det nå ligger til rette for at noe i henhold til det nevnte kan bli healet opp. For at det skal skje, vil det imidlertid kreves en viljes innsats av oss.

Mars og Uranus går inn i et møte
Mars går for øvrig inn i et gunstig møte med Uranus den 22 mai, hvilke kan frembringe noen nye tanker og ideer, fordi intuisjonen vil være mer skjerpet og særdeles sterk. Man kan bli mottakelig for noen glimrende tanker og ideer som kan bidra til verdiskapning. Gunstig i forhold til det å manifestere, eller gi nytt liv til eventuelle prosjekter. Disse energiene kan med andre ord oppleves som en oppdrift til nyskapning. De kan også bidra til et mot som fører til at man frigjør seg fra eventuelle begrensninger, samt at de kan bidra til noen overraskelser i så måte.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen