SOLEN I VÆREN
Starten på en nytt astrologisk kalenderår
Vårjevndøgn
20.03.24


✨
✨✨

Mars i fiskene – 23.03.24

Fullmåne 25.03.24
Nodeaksen konjunskjon med solen – 04.04.24

Saturn og Mars konjunksjon – 10.04.24

✨✨✨


Det er vårjevdøgn hvor natt og dag er like lange, og hvor solen nå har beveget seg inn i VÆRENS tegn for å starte på et helt nytt astrologisk kalenderår. Solen startet i natt kl 04:06 på sin 12 måneders lange reise, hvor den hver måned fremover skal bevege seg inn i et nytt tegn for å belyse tegnets gjeldende tematikk. Disse tegnene representerer 12 ulike (sjels)kvaliteter vi alle skal utvikle. Det betyr at for hver gang solen trer inn i et nytt tegn, har vi muligheten til å utvikle noe nytt knyttet til tegnets dypere mening.

Solen avsluttet året med et møte med Neptun før den beveget seg inn i værens tegn. Det er nok mange som kan ha følt seg veldig sliten, energiløs og introvert på tampen av det astrologiske året. Solen står fortsatt i et avtagende møte med Neptun når den nå har beveget seg inn i værens tegn, hvilket kan bety at den ber oss om å fortsette å bevare vår sensitivitet og følsomhet overfor de lidende når vi går det nye året i møtet. Denne antagelsen forsterkes ettersom Mars som er hersker i væren beveger seg inn i fiskenes tegn den 23 mars, for dette har mye av den samme tematikken.


Væren som tegn er kort sagt knyttet til vilje, mot og handlekraft, som er kvaliteter vi skal lære å håndtere på en kjærlighetsfylt måte, og ut ifra viljen til det gode for felleskapet.

✨✨✨

MARS I FISKENE 23.03.24 – Sensitivitet overfor de lidende, eller grenseløse krigshandlinger ✨

Mars forteller noe om på hvilken måte vi utkjemper våre kamper, og når den plasserer seg i fiskenes tegn kan man få problemer med å markere seg, noe som kan føre til passivitet og likegyldighet. Dette bunner gjerne i mangel på mot og selvtillit, og da kan man komme i en situasjon hvor man underkaster seg andre og deres sterke vilje. Man kan med andre ord bli noe overfølsom, nærtagende og viljesvak med mars i fiskene.


Mars er forbundet med krigsguden, og den som ikke skyr noen midler for å få det som den vil. Det bør derfor også nevnes at det har blitt utkjempet mange religiøse kriger under innflytelse fra fiskenes tegn, fordi fiskene kan bli veldig fanatisk opptatt av det den tror på. Den ser seg blind fordi den er knyttet til våre illusjoner, og med mangel på sensitivitet og følsomhet kan Mars i fiskene derfor bli grenseløs i sine krigerske handlinger, hvor den eksempelvis og i verste fall kan ty til kjemiske våpen. Dette kan det så absolutt være en fare for med Mars i fiskene, hvilket vi ikke får håpe sånn som verdenssamfunnet ser ut akkurat nå.

Den positive innflytelsen til Mars i fiskene derimot, er når den gjennom fiskenes følsomhet og sensitivitet trer frem som en leder som kjemper for de svakerestilte og de som lider og er i nød. Da vil den vise seg som en dyktig leder og inspirator, som med sitt gode hjerte evner til å lytte til sine medmennesker og deres behov. Da vil den bruke viljen til det gode styrt av kjærlighet.

✨✨✨

FULLMÅNEN I VÆREN 25.03.24 – kl. 08:00 ✨

Fullmånen i værens tegn kulminerer på sitt sterkeste den 25 mars, og under denne fullmånen plasserer solen seg i værens tegn og månen i vekten. Mars og vekten er knyttet til relasjonsaksen, og det er via våre nære menneskemøter vi lærer oss evnen til å samarbeide. Dette er et tema som blir veldig sterkt aktivert under denne fullmåneperioden og i dagene fremover av flere årsaker, ikke minst fordi solen er i ferd med å danne et møte med den nordlige noden, hvilket den gjør eksakt den 04. april 2024. (Mer om fullmånen i eget innlegg kommer).

✨✨✨

NODEAKSEN KONJUNKSJON MED SOLEN 4. APRIL 2024 – krig eller fred.✨

Nodeaksen står under tiden på relasjonsaksen, det vil si at den sydlige noden som representerer fortiden står i vektens tegn, mens den nordlige noden som beskriver fremtiden står i væren. Denne aksen kan beskrive en krig- fred problematikk, hvor man gjennom diplomatiske forhandlinger forsøker å komme frem til løsninger mellom de involverte partene. Det energiene forsøker å trekke med seg fra den sydlige noden i møte med den nordlige noden er vektens positive kvaliteter, som er evnen til å skape fred, harmoni, likevekt, balanse og rettferdig. Da vil væren bli i stand til å bruke sin sterke vilje som en ressurs, som med sitt åpne hjerte vil kjempe for fred, harmoni og likeverd gjennom dens diplomatiske evner.

I motsatt fall og dersom man trekker med seg vektens negative kvaliteter fra den sydlige noden, vil man slite med å hevde seg selv, noe som kan resultere i man lar seg bli behandlet på en underdanig måte på grunn av et lavt selvbilde. Da vil væren i oss kunne fremstå som en som ikke evner å lytte, og da vil den med sin krigerske væremåte overkjøre andre for å få det som den vil.

Når solen danner et møte med den nordlige noden den 4 april, gir det en slags følelse av at det er som om verden blir stående stille og at noe stopper helt opp, og det fordi den nordlige noden stopper. En annen ting er at både solen og månen sammen møter Chiron etter dette, og det skjer under NYMÅNEN i værens tegn den 8 april. Datoene mellom 4 – 8 april kan derfor kanskje bli noen merkbare dager.

Den nordlige noden er forbundet med vår karma, samt at den er knyttet til fremtiden og veien videre. Chiron på sin side kan aktivere noen meget dype sår, og spørsmålet i denne sammenhengen blir kanskje om hvorvidt vi klarer å legge disse gamle sårene bak oss, eller om vi vil fortsette å trekke våre gamle sårede følelser med videre inn under denne nymånens innflytelse, som representerer starten på en ny syklus.

Jeg biter meg merke i denne dagen, 04.04.24. Tallet 4 er knyttet til den fjerde strålen, som er strålen som står for harmoni og skjønnhet gjennom konflikt. Det er ofte gjennom konflikter at man til syvende og sist kan oppnå fred og harmoni. Enn videre sies det at tallet 4 er knyttet til karma.


✨
✨✨

PUTINS HOROSKOP ✨

Jeg kan ikke la være å trekke inn Putin og hans trusler om bruken av tyngre våpen i denne bloggen, for Putin er den som tydeligvis ikke går av veien for å få det som han vil. 17 mai vil den krigerske Mars som er hersker i væren danne en opposisjon til Putin sin sol, som han har i vektens tegn i sitt fødselshoroskop. Da vil mange med en gang tenke, at hvorfor er Putin som har solen i vekten så opptatt av krig, for vekten er jo opptatt av fred? Men dette kan vise til at han som vekt ikke har kontakt med sitt soltegns positive kvaliteter. Vekten er styrt av kjærlighetsplaneten Venus, men Venus negativt kan bli altfor opptatt av nytelse, penger, luksus, komfort og ytre verdier. Med det som motiv kan vekten bli veldig egosentrisk. I alle tegn utvikles man seg fra det nærmest dyriske primitive til å integrere de sjelelige kvalitetene som vært tegn representerer.

Vel, tilbake til Mars og dens opposisjon til Putin sin sol. Dette er energier som kan føre til at Putin kan komme til å utfordre andre for å få styrket sin egen posisjon, hvilket han for så vidt allerede gjør, men dette er energier man kan anta intensiveres i perioden rundt 15 – 19 mai. Dette fordi mars i tillegg vil danne et møte med den nordlige noden i væren den 19 mai, og dette vil aktivere noe i Putin sitt horoskop ettersom disse energiene danner et møte med hans sol. Dette kan blant annet føre til et stort selvhevdelsesbehov. Her forsøker nodeaksen å få Putin til å legge fortiden sin bak seg, som kan være følelser knyttet til tidligere nederlag. Det kan være at dette fører til en kamp i han hvor han kjemper om å bevare stoltheten og sitt alter ego, i et forsøk på å hente tilbake sin følelse av verdighet. Dersom han ikke klarer å bli venn med fortiden, vil væren i han kunne komme ut på en krigersk og uforutsigbar måte.

✨✨✨

FULLMÅNEN 23.05.24 ✨

I det hele tatt kan dagene fra 17 – 23 mai kan bli meget intense, også dagene i forkant av 17 mai for den saks skyld. Den 23 mai er det nok en fullmåne, og under denne fullmånen plasserer solen seg i en eksakt konjunksjon med månen i Putin sitt horoskop, samtidig som månen danner en opposisjon til hans måne. På denne dagen danner i tillegg Venus og Jupiter et eksakt møte med hverandre på 29 grader i tyrens tegn. 29 grader betyr ofte en avslutning på noe, og det ideelle hadde vært at stridsøksen ble lagt ned, sånn at vi kunne fått en avslutning på en eller flere av de krigene som foregår i den store verden akkurat nå.

Venus og Jupiter sies og trives godt i hverandres selskap, for mens Venus anses å være den lille lykkeplaneten, anses Jupiter å være den store. Dette er derfor energier som kan bringe med seg masse hell og lykke, og måtte denne lykken være forbundet med fred. Men Venus og Jupiter i tyren kan også bety at man kan bli altfor grådig og nytelsessyk, hvor mye vil ha mere og fanden flere.

✨✨✨

SATURN OG MARS KONJUNKSJON – 10.04.24 ✨

Mars og Saturn møtes i fiskenes tegn den 10 april, og dette er energier som kan være vanskelige å håndtere, da de er lite gode på å samarbeide. Mars er utålmodig og vil at ting skal skje helst med en gang, mens Saturn er den som med sin tålmodighet forsøker å sette på nødbremsen sånn at Mars ikke skal handle overilt. Det kan være litt sånn skal / skal ikke.

Det som ofte kan skje under innflytelse fra disse to sammen, er at mars kan komme til å handle på en uforutsigbar måte når den burde holde igjen, mens når den burde gå til handling blir den handlingslammet. Når de begge nå danner dette møtet i fiskenes tegn, forsøker de å få oss til å forstå at vi må bruke viljen i kombinasjon med vår ansvarlighet overfor mennesker som er i nød. Men som tidligere nevnt vil Mars i fiskene kunne gi en lav selvfølelse, motløshet og viljessvakhet, mens Saturn i fiskene kan føre til tilbaketrekning og nederlagsfølelse. Mars sammen med Saturn kan gi et stort matbehov. Hvordan dette vil utspille seg for oss som enkeltperson og kollektivt gjenstår derfor å se. Vi kan respondere på energiene på en positiv eller negativ måte avhengig av hvordan de treffer oss i våre personlige eller nasjonale horoskoper. Det handler kanskje også om hvordan vi vil bruke vår frie VILJE, og om det vil være for vårt eget velbefinnende, eller om det vil være for felleskapets beste.

Denne bloggen tok meg i en helt annen retning en hva jeg hadde tenkt å skrive om. Det kommer derfor en ny blogg hvor jeg vil skrive litt om fullmånen og Merkurs innflytelse i den nærmeste tiden fremover. 💞

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen