Solen i VÆREN 
Nytt astrologisk kalenderår og starten på en ny syklus
Vårjevndøgn og lysere tider

☘️🌾☘️

Vi avslutter nå en syklus ettersom solen er i ferd med å forlate fiskenes tegn. I fiskene avslutter vi forhåpentligvis noe gammelt i oss selv som følge av å ha gjort oss noen dypere selverkjennelser knyttet til vårt sterke ego. Ikke som i skorpionen hvor vi tok et dybdeblikk i våre skyggesider, men mer i forhold til vår sterke personlighet som står i veien for kontakten med vår sjel. Når personligheten viker litt til side vil vi få mer kontakt med vårt indre liv, en høyere bevissthet i oss selv. Når vi åpner oss opp for disse impulsene i oss selv forberedes vi til å foreta en ny reise gjennom De 12 stjernetegn. Fiskene som tegn er derfor knyttet til tilbaketrekning.

Igjen og igjen, og i liv etter liv foretar vi våre utallige reiser gjennom de 12 arketyper for å utvikle vår personlighet. Vi utvikler oss fra å være ganske så primitive til å bli mer selvbevisste, for så når vi har kommet dithen i vår utvikling å utvikle de sjelelige kvalitetene hvert enkelt tegn representerer.

Når vi går inn i værens tegn kommer vi i berøring med en sterk viljes impuls, og herunder den kraften og viljen som skal til for at vi skal klare å komme i gang med noe nytt. Væren representerer en ny start, og er våre nye ideers fødested. Pionerånden er derfor knyttet til dette tegnet, noe som krever et godt rustet mentalt legeme, hvilket betyr at det er nettopp tankekraften væren har som hensikt å utvikle.

☘️🌾☘️

Vårjevndøgn 20.03.21 – Solen opphøyet i væren
Væren er knyttet til vårjevndøgn hvor natt og dag er like lange, og viser oss vei mot lysere tider. Solen er det vi kaller opphøyet i væren, og følgelig særdeles sterk når den plasserer seg i dette tegnet, noe som kanskje kan beskrive værens ildfullhet og dens sterke energier som det ildtegnet væren er.

☘️🌾☘️

Venus i væren – 22.03.21
Venus er også ved å forlate fiskene, og vil om et par dager bevege seg inn i værens tegn. Den går inn i et tiltagende møte med solen, hvorav det eksakte møte vil finne sted den 26 mars. Det er vår kjærlighetsevne som blir belyst, både hva partnerskap og samarbeid m.m. angår. Venus sammen med solen ønsker å appellere til vår indre fred, harmoni og balanse. Den vekker også vår estetiske sans og hvordan vi forholder oss til våre indre så vel som ytre verdier, og herunder følgelig også vårt forhold til økonomi og penger. Den ønsker å skape harmoni, balanse og skjønnhet gjennom kunst og farger, og ikke minst er den opptatt av rettferdighet. Dette er derfor temaer vi kan komme til å bli berørt av den kommende uke.

Venus har imidlertid det vi kaller sitt såkalte fall i værens tegn, hvilket betyr at dens utstråling bleknes til fordel for solen og dens stråler ettersom solen også er opphøyet i væren. Det sies derfor å være en litt ugunstig posisjon for Venus, noe som kan bety at dens kvaliteter forsvinner litt i forhold til den ellers så sterke viljeskraften til Solen i værens tegn.

Væren har et konkurranseinstinkt, og er kjent for sitt mot og sin styrke. Den har derfor ofte en meg først mentalitet. Men når den får roet gemyttene ved å roe sine tanker, vil den utvikle seg til å bli en god leder med evne til å utstråle varme og energi. Den vil da tre i kraft med besluttsomhet og entusiasme som en banebryter, som den ideskaperen og pioneren den egentlig er.

 ☘️🌾☘️

Solens reise gjennom de 12 tegn
Her en liten oppsummering vår evolusjonære reise og de energiene hvert tegn representerer.

Som et lite frø fra det mentale plan oppstår våre tanker og ideer i værens tegn. Dette skjer gjennom ildelementet, som gjennom friksjon sørger for at et lite gnist blir tent, hvorpå tanken trer frem i lyset. Vår sjelsbevissthet befinner seg på vårt høyere mentale plan, mens alt det tillærte befinner seg på det lavere mentale plan. Jo mer vi får roet våre tanker, og jo mer Merkur som sjelelige hersker i dette tegn gjør seg gjeldende med sin innflytelse, desto mer vil våre tanker og ideer strømme gjennom oss fra vår sjelsbevissthet, og det er da pioneren i oss vil bringes frem i lyset.

Tyren er det første jordtegnet i Zodiaken, og er knyttet til det astrale plan. Til jord har du kommet og til jord skal du bli. Tyren handler derfor om å sette i jorden og manifestere de tanker og ideer som kommer til oss i værens tegn, og den elsker å se hvordan det som skapes spirer og gror. Den er knyttet til det astrale, og ikke til den fysiske verden.

Tvillingen er et lufttegn og knyttet til vårt eteriske energilegeme. Den er en brobygger mellom det indre og det ytre, og den er gjennom sin formidlingsevne ivrig etter å dele av sin kunnskap med andre mennesker. På den måten, gjennom kommunikasjon og formidling, kobler den mennesker sammen, og det overføres og utveksles kunnskap mennesker imellom. Tvillingen overfører også energi fra det høyere til det lavere gjennom en indre dialog, og viser til veien ned i det fysiske liv.

Krepsen er et vanntegn og forbundet med det kollektive og massen. Vi har kommet til det tegnet som beskriver veien inn i livet, og som står for inkarnasjon. Krepsen er derfor forbundet med det fysiske liv. Det er familietegnet framfor noen, og den trives i hjemmet sitt og sammen med familien som representerer tryggheten i tilværelsen. Men der fremme speider den også et annet liv, og når den er trygg nok til å forlate skallet sitt og de trygge vante omgivelsene, beveger den seg mot det neste tegnet i zodiaken.

Vi har kommet til løvens tegn, og løven beskriver det ungdommelige, puberteten, vår evne til å realisere oss selv gjennom vår individualiseringprosess. Vi har kommet dithen hvor vi begynner og formes som person, hvem vi er som individ, og hvordan vi skal fremstå på livets scene. I løvens tegn oppstår med andre ord vår personlighet. Lek og moro er derfor knyttet til løven. 

Vi beveger oss et steg videre, og nå har vi kommet til den noe alvorstyngede og pliktoppfyllende jomfruen, som med sitt kritiske blikk retter søkelyset mot våre plikter og ansvar. Nå er det slutt på lek og moro og på tide å bli voksen. Skape orden og rutiner i hverdagen så ting kan bli gjort. Men, det er nettopp gjennom jomfruens perfeksjonering at sjelneevnen utvikles, for med jomfruen har vi kommet til dithen hvor våre ideer skal gis nytt liv gjennom en jomfrufødsel. For at en slik fødsel skal kunne finne sted må Jomfruen gjennom en renselsesprosess, både i tanker, følelser og følgelig handlinger og gjerninger. Den sjelelige hersker i jomfruen er månen, og månen er som en beholder hvor alt det gamle hva våre emosjoner og gamle tankemønstre ligger lagret, og som skaper blokkeringer for at en fødsel skal kunne finne sted. Gjennom renselse frigjøres det plass slik at en ny bevissthet kan bli skapt. En nye sjelsbevissthet.

Vekten trer frem, og nå har vi kommet til det tegnet hvor vi blir stilt overfor valg, de små valgene i livet så vel som de store. Skal vi velge å tråkke i de samme gamle sporene som vi alltid har gjort ut ifra personlighetens ønske og begjær, eller skal vi velge sjelens retning? Hvordan skape en harmoni og balanse hvor disse motpolene kan spille på lag, personlighet og sjel, slik at vi kan bli i stand til å leve i pakt med den vi dypest sett er. Akk ja, det er ikke alltid like lett, for personligheten lar seg lett fristes.

Vi beveger oss til skorpionens domene, som fører oss ned i dødens rike. Vi har viklet oss inn i tettere og tettere lag av fortettet materie, vårt begjær og slaveriet etter å eie, men nå vil livet at vi skal vikle oss ut av mørket igjen. Dette er en stor prøvelse, for det betyr at vi må møte våre skyggesider som vi fortvilet forsøker å fordekke, og som vi svært ofte fortrenger, da det er lettere å la de bli i forglemmelsens mørke. Men på et eller annet tidspunkt blir vi lei av å vasse i dette mørke, og se, det er da de store transformasjonene i livet begynner å skje. Våre begjær etter å tilfredsstille personlighetens krav og forventninger forvandles, og vi begynner i stedet å aspirere mot sjelens mål og mening. Vi begynner følgelig på vår evolusjonære reise, det vil si veien ut av materien og inn i lyset.

Vi har nå kommet til skyttens tegn. Skytten som med sitt sterke frihetsbehov endelig har klart å slippe taket slik at den nå kan sikte mot nye mål, hvilket betyr at en nyorientering er ved å skje. Jo mer vi vikler oss ut av materien, desto større indre frihet. Skytten skyter dermed med pilen sin og sikter mot sine helt nye mål. Den ønsker å tilegne seg mer visdom, som kan sette fart på dens åndelige utvikling. Den dualistiske tankegangen opphører, for skytten bringer sammen gjennom syntese, både på det indre så vel som på det ytre plan. Den utvikler sitt vidsyn og øker sin bevissthet ved å danne seg en helthetlig forståelse av at alt hører sammen, og følgelig opphører også dens sort – hvite tenkning.

Etter å ha skutt pilen og siktet høyt kommer vi til steinbukkens tegn, som handler om å nå de mål vi har satt oss. Det krever tålmodighet og et hardt stykke arbeid, noe som er kjennetegnende for steinbukken. Vi klatrer oppover fjelltoppen, som symbol på den motstand vi møter i livet. Alle de hindringer vi må forsere, både på det indre så vel som på det ytre plan. På det ytre plan jobber vi hardt for å tilstrebe oss et yrke og en jobb slik at vi kan oppnå anerkjennelse og økonomisk trygghet i livene våre. På det indre plan jobber vi hardt for å nå de åndelige mål vi har satt oss, for slik å bli en inspirator for andre søkende mennesker.  

Vi beveger oss utenfor tid og rom når vi tar for oss vannmannens tegn, for vannmannen er knyttet til det transpersonlige. Over alle fjelltopper skuer den utover verdenssamfunnet, over landegrenser og globalt. Vannmannen ønsker det beste for hele menneskeheten, og hvordan vi som enkeltindivid kan bringe det beste av oss selv ut til verden. Det individuelle begynner å smelte sammen og forenes med det universelle, for som i mikrokosmos, så også i makrokosmos.

Vi avslutter i fiskenes tegn, tegnet som står for det åndelige og det spirituelle. Om den som intet kan siges. Vår åndskraft og det udødelige, det grenseløse og uhåndgripelige. Vi stiger ned i materien via den nedadgående fisk ved vår begynnende reise i vår inkarnasjonsyklus, og vi stiger opp i lyset via den oppadgående fisk evolusjonære reise. Når vi stiger opp, bryter fiskenes sjelelige hersker Pluto ned det i oss som holder oss fanget i materien, det vil si noe i vår sterke personlighet. På den måten frigjøres vi noe ved hver reises slutt, slik at vi på ny kan klargjøres for en ny runde gjennom astrologiens 12 stjernetegn. Forhåpentligvis har vi lært noe til neste gang vi trer inn i værens tegn.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god reise i astrologiens nye kalenderår.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen