Solen i Vannmannens tegn – 20.01.20
Nymåne i Vannmannen – 24.01.20

 

Solen er nå ved å forlate steinbukkens tegn, og vi får med den litt opprørske og rebelske energitypen å gjøre, som fort gjort kan føle seg fanget og bundet dersom dens handlingsfrihet blir begrenset. Den er en helt annen energitype enn sitt forutgående tegn Steinbukken, som kjennetegnes som den tålmodige, ansvarsfulle og disiplinerte. Vannmannen derimot, vil helst gripe til handling så fort som mulig, og kan derfor være noe impulsiv og utålmodig i sine handlinger. Den lar seg lett bli opphisset og revet med, hvilke kan føre til noe uforutsigbarhet.

Når dette er sagt, forsøker vannmannen med sin store frihetstrang og behov for uavhengighet, å bryte det gamle som et ledd i en frigjørelsesprosess. Den forsøker å bryte alle de begrensingene og restriksjonene den ble pålagt under Steinbukkens innflytelse, fordi den trenger denne handlefriheten for å kunne komme seg et steg videre.

Under vannmannens innflytelse kan man få noen plutselige innskytelser eller ideer, og i særdeles tilfeller kan disse være av en revolusjonerende art. Dette fordi vi innenfor vannmannens domene får med det transpersonlige å gjøre, det som eksisterer utenfor tid og rom. Tanker og ideer kan derfor komme som lys fra klar himmel, en innsikt av en helt ny art.

For øvrig er vannmannen opptatt av det humane, og at det skal være likhet mellom søster- broderskapet. De har et ønske om å favne helheten, hvilke innebærer å gi til trengende mennesker. Vannmannen er opptatt av det universelle, og at vi som individer skal kunne finne vår plass og fungere sammen i det store kollektive felleskapet.

 

Nymånen i vannmannen – 24.01 – kl. 22:42

Når solen og månen går inn i et eksakt møte med hverandre, får vi en nymåne, og nymånen i vannmannens tegn vil inntreffe den 24. januar. Enhver nymåne står for nye begynnelser, som kulminerer og fullendes ved etterfølgende fullmåne.

Solen står under tiden i en anspent forbindelse til Uranus, som intensiveres hen i mot den 22. januar, og disse blir stående i en noe anspent forbindelse med hverandre frem til 28. januar, og følgelig også under kommende nymåne. Uranus blir særdeles viktig i denne sammenhengen, fordi den er den styrende planet i Vannmannen, den såkalte hersker. Den kan derfor bringe med seg noen overraskelser, som for å røske litt tak i saker og ting.

Når egoet er den styrende kraft, vil vannmannen ha et behov for å bli sett og hørt. De kan bli noe stormannsgale, hvor de trumfer gjennom sin sterke egenvilje for å få det som de vil, for de vil så absolutt ha et ord med i laget. De vil gjerne være med på bestemme når viktige avgjørelser skal bli tatt. Når vi som menneske derimot har integrert det motsatte tegnet til vannmannen, som er løven, så vil vi med solen i hjertet handle ut i fra felleskapets beste, og ikke for å oppnå popularitet og anerkjennelse i gruppen. Avgjørelser vil da bli tatt ut i fra et helt annet grunnlag, med fokus på det humanitære og felleskapet.

Under kommende nymåne vil det nevnte bli belyst, men vi møter helt opplagt noen spenninger som blant annen kan bidra til at vi får oss noen overraskelser knyttet til blant annet våre vennskapelige relasjoner. Det kan føre til stridigheter, overraskelser og brudd. En liten advarsel kan være og ikke å forhaste seg i disse dager, og heller forsøke å utvise en litt mer ydmyk holdning til venner og omgivelsene for øvrig.

 

Pluto og Saturn konjunksjon – deres nære relasjon med hverandre – FORNYBAR KRAFT

Pluto og Saturn har vært i et eksakt møte med hverandre, og de står stadig i en tett relasjon. Dette er sterke krefter, men har som formål å bidra til en fornybar kraft. Den har hatt – og har stadig, som målsetning å bryte det den gamle strukturen for å bygge opp noe helt nytt og mer bærekraftig. Noe som vil gagne felleskapets beste når vi nå møter ¨den nye tiden¨ – i nettopp vannmannens tidsalder. Vi står i noen omveltninger, som kan føre til ustadighet, men som da er en nødvendighet i møte med det nye. Ofte må det en aldri så liten revolusjon til 

Med disse ord ønsker jeg dere alt godt <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen