Det er høstjevndøgn, og vi feirer overgangen fra sommer til høst. Natt og dag er like lange under denne begivenheten, men sakte men sikkert vil nettene nå bli lengre og dagene kortere. Denne overgangen skjer i det solen beveger seg inn i vektens sfære.

Vi har kommet til det tegnet som beskriver vår likevektstilstand mellom det maskuline og det feminine prinsippet, mellom yin og yang, lys og mørke, sjel og personlighet osv. Vekten handler om å etablere en balanse og likevekt mellom disse motpoler, slik at vi kan skape fred og harmoni i vårt indre som vil gjenspeile seg i det ytre.

Fullmåne 25.09.18 – kl. 04:51

Vi er inne i en ny fullmåneperiode, og under denne fullmånen står solen i vekten og månen i væren. Temaet vi har med å gjøre er knyttet til vår kjærlighetsevne, herunder våre relasjoner hva parforhold angår, vår samarbeidsevne, det kollegiale etc. I det hele tatt alle våre nære menneskemøter. Vi har her å gjøre med projeksjoner, for det er jo nettopp i våre menneskemøter vi virkelig lærer oss selv å kjenne.

Det som blir interessant under denne fullmånen er at månen danner en tett forbindelse med Chiron, og Chiron i denne forbindelsen er knyttet til et sår til de nevnte temaer. Med andre ord kan det vekkes noen relatert til dette med kjærlighet og forhold. Valgets kvaler kommer også inn herunder, for dersom man er i en eller annen form for ubalanse vil man kunne kjenne på et spenningsfelt i valgsituasjoner. Lytter jeg til mitt indre iboende knyttet til mine indre verdier, eller lar jeg meg fortsatt bli revet med av det ytre og det mer overfladiske? Klarer jeg å skape en forening mellom disse motpoler, med evne til å la mitt indre knyttet til det sjelelige får strømme gjennom meg og min personlighet?  Klarer jeg å bruke min vilje representert gjennom værens tegn til å handle ut i fra harmoni og kjærlighet, representert gjennom vekten? Dette er essensielle spørsmål knyttet til denne fullmånen.

Vel, Chiron går retrograd i værens tegn under tiden, hvilke betyr at den trekker oss innover for at vi skal bli mer lyttende til våre indre impulser med tanke på hva vi skal bruke viljeskraften vår på. Væren kan være nokså utålmodig og kan ha en tendens til å gå i gang med for mange prosjekter på en gang, med det som resultat at lykken kan bli kortvarig. Den har så mye energi, og vil fort kunne kjede seg om den ikke får utløp for eller kanalisert ut energien på en god måte. Dersom den baler med for mye, kan den rett og slett brenne ut lunta å bli sliten, utbrent og utmattet. Under denne fullmånen gis det oss en mulighet for at et sår knyttet til dette vil bli vekket og belyst, slik at vi skal bli i stand til å ta et riktig valg, og se, det er også da Chiron vil tre i kraft av sine healende evner slik at vi kan få healet opp i noe hva det nevnte angår.

Med dette ønsker jeg dere et riktig godt høstjevndøgn og en riktig god fullmåne.

Selv vil det i min stue åpnes opp for en meditasjon på energiene vi har med å gjøre, etterfulgt av et gongbad.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen