Solen i vekten og høstjevdøgn
23.09.22

Solen beveger seg inn i vektens tegn natten til den 23 september. Da er det høstjevndøgn, hvor natt og dag er like lange. Etter høstjevndøgnet blir nettene lengre og dagene kortere frem til vintersolverv. Vi går mørkere tider i møte ettersom høsten faller på, men det er også da man kanskje kjenner på behovet for ekstra nærhet, og noen man kan dele de mørke høst- og vinterkveldene sammen med.

Vi beveger oss fra jordets til luftets element, og til et tegn hvor kjærlighetsplaneten Venus er den herskende planeten. Vekten som tegn er derfor knyttet til dette med kjærlighet og samarbeid, enten det gjelder via partnerskap, ekteskap, via samarbeidsprosjekter eller på annen måte.

Vekten er veldig sosial av seg, og har et stort behov for samhørighet. Den trenger å føle at den er en del av et fellesskap. Den har derfor noen gode tilpasningsevner, fordi dette med fred, harmoni og balanse er noe den er veldig opptatt av. Men noen ganger kan den tilpasse seg for mye, av frykt for at freden og harmonien skal bli brutt. Da kan det fort gjort oppstå noen ubalanser, hvor vekten lar seg bli overkjørt. Dette med likeverd og verdighet blir derfor viktige begreper når vi har med dette tegnet å gjøre.

Vekten er den fødte diplomaten, som forsøker å løse eventuelle konflikter og uenigheter på en rettferdig måte, og på en måte hvor man kan ivareta de ulike partenes interesser som best det lar seg gjøre. Den er svært opptatt av at vektskålene skal falle i en likvektstilstand. Det er likevekt mellom de ulike motpolene den forsøker å skape balanse, mellom yin og yang, det maskuline og det feminine, øst og vest, lys og mørke, dag og natt etc. Det er når vi faller i balanse i oss selv, at vi også vil møte vår sjelefrende og vår ideelle livsledsager, samt at det er da vi vil klare å samarbeide med andre mennesker på en god og likeverdig måte.

Vekten er også det tegnet hvor valg blir truffet, enten det gjelder de små valgene i livet, eller de store valgene som kan få langt større og mere langsiktige konsekvenser. Hvilke valg vi tar kan derfor være av stor betydning. Er vi i balanse i oss selv, er det større sjanse for at vi vil ta de rette valgene. Er vi i ubalanse derimot, kan vi komme til å bedømme en situasjon feil, og følgelig kan vi komme til å ta noen helt gale valg.

En indre balanse oppstår når vi begynner å lytte innover til vår høyere bevissthet, vår SJEL. Dette skjer når det er etablert en kontakt mellom sjel og personlighet, og det er når disse to klarer å samarbeide, at vi vil bli i stand til å ta de rette valg. Disse valgene vil tas ut ifra våre indre verdier, og ikke for å tilfredsstille personlighetens begjær. Disse valgene vil tas ut ifra hva som er til det beste for fellesskapet, basert på likeverd.

Det er i vektens tegn vil til syvende og sist inngår i et ekteskap med oss selv. Da vil vi falle i en indre ro og balanse i oss selv, som gjør at vi ikke lenger vil ha behov for å leve i et parforhold for å speile våre egne feil og mangler. Det er da vi også virkelig har muligheten til å finne vår sjelefrende.

På søndag den 25.09 er det nymåne i vekten, og en gunstig tid til å sette seg noen gode intensjoner forhold til vektens tematikk.  

Med disse ønsker jeg dere alt godt, fra en vektascendant. 💞

Kh
Siv Nancy