Solen beveger seg inn i jomfruens tegn
23.08.19 – kl. 12:02

Møte mellom Mars og Venus
Hvordan er det med kjærligheten?

Solen beveger seg nå inn i jomfruens tegn, og vi vil bli sterkt påvirket av jordelementet den kommende måned. Dette elementet handler om vår indre kjerne, og med mye jord blir vi bedt om å utvise tålmodighet og selvdisiplin på en fornuftig og målrettet måte. Og dette er karaktertrekk som kjennetegner jomfruen. På en stillferdig og noe alvorlig måte trekker hun seg innover i seg selv, for å gå i gang med sine daglige gjøremål. Nå er det slutt på feriemodus, lek og moro som hører det forutgående tegnet løven til, for så igjen å gjenskape orden og rutiner i dagliglivet og i hverdagen. Vi beveger oss fra den herskende løven til den tjenesteytende jomfruen.

Jomfruen symboliserer renhet, og er derfor opptatt av kosthold og helse, for på best mulig måte å kunne ivareta kroppen, sjelens tempel, gjennom riktig ernæring. Dette gjelder like mye emosjonell og mental føde, så vel som riktig kosthold. Det er også her hennes perfeksjonisme og kritiske holdning kommer inn i bilde, for med sitt kritiske øye retter hun blikket mot det som må gis avkall på for at kroppen skal få best mulig levevilkår, og for at kroppen skal kunne bli et best mulig redskap for sjelens fremvekst. For det er nettopp gjennom jomfruen at en jomfrufødsel kan finne sted, hvilke betyr at man må rydde opp i eget liv, i egne tanker og følelser, slik at vi kan gi rom for at en slik fødsel kan få finne sted.


Venus og Mars i et eksakt møte

Venus og mars går inn i et eksakt møte med hverandre samme dag som solen går inn i jomfruens tegn, og det kan nok antas at det er en del som har trøblet litt på kjærlighetsfronten i det siste. Mars og Venus viser til vår maskuline og feminine livskraft. Vår kjærlighetsevne og vår vilje og vårt mot. Der dette er i ubalanse i oss, vil vi møte konflikter gjennom projiseringer, nettopp i et forsøk på å gjøre oss oppmerksom på hvor ubalansen i oss ligger. Herunder kommer også dette med verdighet, egen verdsettelse og verdsettelse av andre mennesker. Det handler om å utvise kjærlighet, styrt av motet og viljen til det gode, til å handle på en rettferdig og harmonisk måte. Dette er noe vi har blitt testet i den senere tid.

Det skal også sies at Venus har sitt fall i jomfruens tegn, hvilke betyr at den på sett og vis mister sin kraft. Det vil si at der er noe som mister sin kraft, fordi der er noe nytt i vente. Noe nytt som skal integreres. Venus i jomfruen forbereder seg til det neste steget i vekten tegn, som Venus er hersker i. Og hva er det så hun forbereder seg på? Jo det er det store valget som skal taes når solen om en måned beveger seg inn i vektens tegn. Valg er noe som kjennetegner en vekt, som ofte føler seg ambivalent og derfor sliter med å ta avgjørelser, små så vel som store. Valget står mellom å gå sjelens vei, eller fortsette å følge personligheten lyster og begjær. For å bli i stand til å forstå hva som skal til for å følge sjelens vei, må jomfruen gjennom sin kritikerenergi og sin sjelneevne, sile ut gjennom renselse, det som hindrer sjelens kvaliteter i å få sett dagens lys gjennom jomfrufødselen, slik at han / hun kan velge sjelens vei når hun kommer under vektens innflytelse.

Jeg vil avslutningsvis nevne at jeg i den senere tid har fått mange henvendelser fra folk som har opplevd prøvelser på kjærlighetsfronten, men det kan synes som om de verste overraskelsene hva dette angår er ved å kunne roe seg litt nå. Nå kan det kanskje bli av det mer positive slaget. 💞

Med disse ord ønsker jeg dere alle en kjærlig reise <3

Siv Nancy Ingvaldsen