Venus og solen møtes i vekten
22.10.2022

 

Det handler om ro, fred, harmoni, balanse, skjønnhet, rettferdighet, verdighet og ikke minst kjærlighet. ☮️

 

Den 22.10.2022 møtes solen og kjærlighetsplaneten Venus eksakt i vektens tegn, som er det tegnet Venus hører hjemme i, noe som forsterker den gjeldende tematikken. De møtes på 29 grader, hvilket kan indikere at vi nå står overfor en avslutning av et eller annet.

Venus og vekten er knyttet til dette med skjønnhet og kjærlighet, og den gnisten som oppstår mellom to mennesker som blir tiltrukket av hverandre. Vekten er derfor forbundet med alt som har med våre nære relasjoner å gjøre, og viser til vår evne til å samarbeide. Det kan være gjennom parforhold, ekteskap, samarbeidsprosjekter, som terapeut, eller på annen måte hvor jeget møter du’et.

Det er i våre nære relasjoner at vi faktisk lærer oss selv bedre å kjenne gjennom speilinger som blir vist oss via den andre, sånn at vi kan bli gjort oss oppmerksom på våre indre ubalanser. Når vi er i ubalanse i oss selv, vil vi ofte møte konflikter i det ytre. Med mye Venus og vekt kan man for eksempel være veldig konfliktsky, hvor man gjør alt for å unngå konfrontasjoner, hvilket ikke alltid er like hensiktsmessig. Men ubalanser kan også vise seg på den måten at man overhodet ikke har til hensikt å inngå noen form for kompromiss.

Det er kjærlighet som er i fokus nå, men kjærligheten finnes i mange lag. Det kan i denne forbindelsen være greit å se litt på Merkur, som også den under tiden står plassert i vektens tegn. Merkur er knyttet til kommunikasjon og formidling, samt at den beskriver noe om hvordan og hva vi bruker vår tankevirksomhet på. Den har derfor som hensikt å etablere kontakter mennesker imellom, gjennom kommunikasjon. Men den har også en annen oppgave, og det er å skape en kontakt mellom menneskes høyere og lavere bevissthet, mellom dets indre og ytre, mellom personlighet og sjel, gjennom en indre dialog. Når denne forbindelsen opprettes, vil mennesket å falle i en mer indre harmoni og balanse i seg selv, hvilket vil gjenspeile seg i det ytre i møte med andre mennesker.

Merkur i vekten forsøker med andre ord å skape en indre ro, harmoni og balanse i vårt mentale legeme, så vi kan bli i stand til å bli mer lyttende både innover og utover. Den ønsker med sin innflytelse å få oss til å tenke på en mer fredsommelig og diplomatisk måte, sånn at vi kan komme til enighet, samt bli mer fredsommelig i vår adferd. Men negativt kan den også føre til at den ofte ambivalente vekten kan slite med å ta avgjørelser. Beslutningsevnen kan derfor bli noe svak.

Når det opprettes en forbindelse mellom personlighet og sjel, vil vi begynne å utstråle noen helt nye indre verdier. Når Venus og solen står plassert i vektens tegn, knyttes disse verdiene opp imot kjærlighet, men ikke bare den kjærligheten som foregår mellom to mennesker, men også den mer inderlige dype kjærligheten som rettes mot det medmenneskelige. Dette skjer når sjelen og personligheten inngår i et samarbeid / ekteskap med hverandre.

Det kan også være interessant å bite seg merke i datoen Venus og solen møtes eksakt, nemlig den 22.10.2022.

Her er tallet 2 som står for kjærlighet og visdom, veldig sterkt representert. Det er disse kvalitetene vi som menneskehet skal utvikle. Kjærlighet for våre medmennesker som en indre verdi.

Tallet 1 er knyttet til enhet, men den representerer også jeget som står ved en ny begynnelse.

Tallet 0 beskriver det evige, den rene essensen, det guddommelige hvor det nye liv oppstår.

Tallet 10 kan beskrive både en avslutning og ny begynnelse, men også at det er behov for å etablere lov og orden gjennom forening.

Tallene kan med andre ord også beskrive noe om den beskrevne tematikken. Venus og Solen står som nevnt på 29 grader, som indikerer at vi står ved en avslutning, og enhver avslutning betyr nye begynnelser. Det er kjærlighet som er teamet. Den 23.10 følger Venus og solen hverandre inn i skorpionens tegn.

Vel, det var en liten digresjon på slutten. Men det er spennende nå, med tanke på at solen og månen under kommende nymåne vil plassere seg sammen med Venus i skorpionen, og dette kan bli meget interessant. Mer om dette kan du lese i senere innlegg.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er spent nå om de ulike nasjoner vil klarer å komme frem til diplomatisk løsninger, eller om det vil skapes nye allianser.

Med disse ord ønsker jeg dere alle noen fredsommelige og kjærlighetsfulle dager. 🌍💞

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen