Sterk nymåne og soleklipse i Skytten
Frigjørelse fra det gamle – nye retninger og mål

04.12.21 – kl. 08:43

✨✨✨

Det er en sterk nymåne som utspiller seg på himmelveldet akkurat nå, og det av flere årsaker. For det det første har vi en soleklipse, og en slik nymåne er kraftigere og påvirker oss over en lengre periode enn hva en vanlig nymåne gjør. For det andre holder den sydlige noden på å avslutte sin ferd gjennom Skyttens tegn, og for det tredje står mars under tiden i skorpionens tegn. Dette er meget interessant, og jeg skal forsøke å forklare hvorfor.

Enhver nymåne står for en ny begynnelse og er en gunstig tid til å gå i gang med noe nytt, eller til å sette seg noen helt nye intensjoner. Når vi har med Skytten å gjøre, handler den i seg selv om å sikte mot nye mål. Men det innebærer også noen avslutninger, og det er i denne forbindelsen at mars sin plassering i skorpionens tegn er interessant, for der er den hersker både på det personlige og sjelelige plan. Mars avslutter sin reise i skorpionen den 13 desember for å bevege seg inn i Skyttens tegn, hvor den er åndelig hersker.

 

MARS I SKORPIONEN – DET SKJULTE FREM I LYSET

Mars i skorpionen viser til en sterk viljeskraft og her får vi med noen krigerske og ødeleggende krefter å gjøre, men det har sin hensikt. Mars er krigsguden og den som styrer over de lavere dyriske instinktive drifter og begjær, mens skorpionen er den som holder ting skjult for andre. Når Mars plasserer seg i skorpionens tegn hvor den hersker på det personlige plan, tar den opp kampen mot det vi begjærer enten det er penger, materielle verdier, vårt makt og kontrollbehov eller annet. I kampens hete bringer den ting frem i lyset, og det kan være ting eller forhold vi kanskje har kjempet om å holde skjult for andre og for allmenheten generelt.

Som sjelelig hersker har Mars også en annen oppgave når den står plassert i skorpionens tegn, for her tar den opp kampen på det indre plan, mellom personligheten og sjelen. Dette med mål for øye å få personligheten til å knele for sjelen, sånn at personligheten kan bli et redskap for sjelen og ikke omvendt. Dette som en forberedelse til noe nytt som er i vente.

Etter disse prøvelsene i skorpionen har vi forhåpentligvis gitt slipp på det som har stått i veien for vår videre utvikling og vekst. Ting som har kommet frem i lyset har vært av nødvendighet for det som møter oss i fremtiden, enten det gjelder vår personlige, sjelelige eller kollektive utvikling. Og det er da vi strekker oss mot Skytten som er det neste tegnet i astrologien.

 

NYMÅNE I SKYTTEN – NYE RETNINGER OG NYE MÅL

Etter å ha frigjort oss fra det gamle uhensiktsmessige kan vi begynne å strekke oss mot noen helt nye mål, enten det er våre personlige mål, eller mål som vil være til det beste for samfunnet og felleskapet.

Skytten er tegnet som er knyttet til tro, politikk, etikk, moral, rettferdighet, jus osv. Dette er ganske interessant og spennende når vi ser på det som har skjedd i den senere tiden hvor mye har kommet frem i lyset hva våre politikere angår, og dette har skjedd mens Mars har befunnet seg i skorpionens tegn. Det har ført til at våre politikere nå under Skyttens innflytelse blir tvunget til å se nye muligheter og utveier, så gjenstår det å se hva resultatet blir.

Det er en annen ting som kan være vært å bite seg et lite merke i, og det er at nymånen står i en kvinkuns til Uranus. Det som er interessant hva denne angår er at den viser til en overgang til noe nytt, men at det kreves noen justeringer eller handlinger. Den har som mål å skape balanse der det er ubalanse. Det kan i denne sammenhengen da også bemerkes at Uranus står i en anspent forbindelse med Saturn, og denne holder på å intensiveres nå frem mot julaften. Dette er energier som bygger opp under noen opprørske tendenser mot det etablerte samfunnet. Saturn er knyttet til økonomiloven og hvordan felleskapets ressurser og penger blir forvaltet, og Uranus er den som skaper omveltninger og forandringer, og det er noe som kan skje overraskende.

Saturn og Uranus har gitt oss noen store prøvelser gjennom hele dette året, da de har gått inn i heftige møter med hverandre tre ganger på grunn av deres retrograde bevegelser. Dette er planeter som beveger seg langsomt og som påvirker oss over tid. Vi fikk en liten pust i bakken tidlig i høst hvor de slapp taket på hverandre, noe som resulterte i at samfunnet åpnet opp. I månedsskifte oktober – november gikk de inn i sitt nåværende tredje møte igjen, med alt hva det innebærer av nye restriksjoner.  

Uranus står enn videre i tyrens tegn hvor den har sitt såkalte fall. Der har den befunnet seg siden mars 2019, og der vil den være helt frem til mai 2026. Tyren er en livsnyter og veldig materialistisk fokusert. Den er glad i luksus og komfort og er derfor knyttet til våre ytre verdier og hva vi verdsetter i livet. Når Uranus står plassert i tyrens tegn hvor den har sitt fall vil den muligens livsnyteren i oss til livs, og at vi skal bli mindre materialistiske og eiersyke. Den vil at vi skal begynne å forvalte jorden og jordens ressurser som tyren er opptatt av, på en mer bærekraftig, forsvarlig fremtidsorientert måte.

 

URANUS OG SATURN KVADRATUR – FRIHET UNDER ANSVAR

Det er vel ikke tilfeldig at Uranus og Saturn har stått i noen vanskelige forbindelser med hverandre under oppblomstringene av korona. Med disse energiene får vi en frihets- ansvarsproblematikk, og muligens blir vi av Saturn satt på en prøve i forhold til vår evne til å ta ansvar for våre medmennesker.

Saturn og Uranus anses begge som personlige herskere i vannmannen, og det som skjer nå kan være viktige begivenheter i forhold til at vi nå er på vei inn i vannmannens tidsalder. Saturn står der som en vokter og holder oss litt i tømmene når vi er på vei inn i den nye tiden. Uten Saturn ville vi mistet bakkekontakten og fornuften, og vi ville ha kjempet for friheten uten tanke på konsekvenser.

Vi blir derfor tvunget gjennom koronaen til å ta ansvar for hverandre, for dette er noe vi må lære oss når vi er på vei inn i det nye. Vi beveger oss vekk fra den egosentriske selvbevisste til å utvikle gruppebevissthet. Dette vil åpne opp for det medmenneskelige og søster-broderfelleskapet som vi alle er en del av.

Når vi viser at vi er i stand til å ta ansvar vil Uranus åpne noen helt nye dører for oss. I motsatt fall kan den by på noen ubehagelige overraskelser.

 

JUPITER I VANNMANNEN – STORT FRIHETSBEHOV

Jupiter vil ved årsskifte avslutte sin reise i vannmannen, hvor den er sjelelig hersker. Jupiter transmitterer den 2. strålen, som er strålen for kjærlighet og visdom. Jupiter transmitterer og utvikler åndelig bevissthet, og gir vannmannen evnen til å utstråle kjærlighet og visdom til menneskeheten på Jorden. Den bidrar til evnen til å se det store mangfoldet hvor hele verdensaltet er dens undervisningsrom.

Det oppstår et sterkt frihetsbehov med disse energiene, men friheten handler nødvendigvis ikke om å mele egen kake og få tilfredsstilt egne behov. Friheten oppstår når vi vikler oss ut av materiens trelldom og når vi har fått kontakt med vår sjel, for det er da vi begynner å se en dypere mening med livet. Dette kan også beskrive noe om hvilken innflytelse den sydlige noden har hatt på oss siden sommeren 2020, som ikke minst også handler om frigjøring fra gamle sannheter.

Jupiter beveger seg inn i fiskenes tegn den 29 desember, og dette vil bli en fin kombinasjon av det filosofiske og åndelige, og disse energiene vil vekke det omsorgsfulle og medmenneskelige. Nye studier innen bruken av medisin kan skje. Negativt kan Jupiter i vannmannen føre til overdrevne følelser og manglende grenser. Mer om det senere.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god helg, og en fortsatt fin adventstid.

Kh
Siv Nancy