Kjærlighet, optimisme og glede

  

Kjærlighetsplaneten Venus beveget seg den 7. januar inn i den optimistiske og sannhetssøkende skyttens domene, og med innflytelse fra disse energiene, vil vår interesse for reisevirksomhet og tilegnelse av nye kunnskaper vekkes. Diplomati og rettferdighet er aktuelle temaer, og noe som under denne perioden kan bli et sentralt tema. Det kan i samfunnet komme opp som saker innenfor den politiske arena, men også over landegrenser og mer internasjonalt. Verdier, møter med ulike kulturer og deres religiøse livssyn, verdighet, økonomi og status etc., er temaer som særskilt kan bli belyst. Det ligger mye estetikk og moral knyttet til dette.
 
Den 22. januar går Venus inn i en nøyaktig møte med Jupiter, som er den herskende planet i skytten, hvilke vil virke forsterkende på det hele. Dette bidrar til en økende og tiltagende nysgjerrighet til livet, til de virkelige verdier og meningen bak alt. Energiene kan skape en viss rastløshet, hvilke igjen vil bringe mennesker sammen i sosiale settinger. Det kan føre til menneskemøter mellom ulike kulturelle bakgrunner, ulike trossamfunn og over landegrenser. Med andre ord kan energiene bidra til økt reisevirksomhet, hvor man forelsker seg i andre kulturer og deres verdier. Ikke minst kan det føre til sterke menneskemøter og følelser mellom personer med helt ulike nasjonale og kulturelle bakgrunner.
 
Det som kan synes å bli noe utfordrende, er hvordan man evner å forstå hverandres ulikheter, og dette gjelder i parforhold og i menneskemøter generelt. Det kan duke opp for noen misforståelser og uoverensstemmelser, hvor man i ulike sammenhenger kan komme til å overdrive eller overvurdere ens egen eller den andre partens betydning. Dette kan skje som et resultat av ulike verdisyn. Igjen kommer dette med likeverd inn i bildet, for det er i likevektstilstanden det oppstår harmoni og kjærlighet.
 
La oss sammen vandre i lys og kjærlighet <3
 
Kh
Siv Nancy Ingvaldsen