Venus i Mars
20.04.19

Kjærlighetsplaneten Venus har beveget seg inn i værens tegn, og den går inn i et eksakt møte med Chiron den 23. april. Venus svekkes når den plasserer seg i værens tegn, hvilke betyr at den mister noe av sin kraft, og i møte med Chiron, vil den i tillegg vekke et står og en smerte i oss knyttet til blant annet dette med relasjoner. Dette fordi Venus er hersker i vekten, som har med de nære menneskemøter å gjøre. Vår evne til å samarbeide ikke minst.

Når dette såret vekkes, så er det gjerne fordi det i oss er en ubalanse, hvilke gjenspeiler seg i det ytre og i våre nære forhold generelt. Dette som projeksjoner, hvor i sender ut det i oss som er i disharmoni, og dette kommer følgelig tilbake til oss som en boomerang, slik at vi skal få muligheten til å speile dette i oss. Møte oss selv gjennom speilinger.

Venus er også hersker i tvillingen, som har med kommunikasjon og formidling å gjøre, og i tvillingens tegn står mars plassert, som er hersker nettopp i væren. Disse energiene kan vekke et sinne og en frustrasjon i oss, og det kan fort gjort ende opp i noen verbale konfrontasjoner. Klarer vi imidlertid å forene disse energiene, kan vi komme til å møte vår sjelefrende gjennom de gode og nære samtaler, noe som kan gi dybde framfor splittelse i et parforhold og i relasjoner generelt. Det kan også bidra til gode resultater ved inngåelse av et eller annet samarbeide eller lignende.

Dersom du møter disse energiene som utfordrende, kan det være på sin plass å huske på at Venus er en lysintensiv planet, som har som formål å opplyse, og i denne sammenhengen våre tanker. Den ønsker å forene det maskuline og feminine prinsippet i oss, det høyere og det lavere, personlighet og sjel.

Vel, når Venus svekkes i værens tegn, så er det vår dominante og egenrådige holdning den vil til livs. Den vil gjenopprette balansen der det kan bli litt for mye vilje og meg først tenkning, til fordel for en mer ydmyk holdning. Den vil dempe oss der vi blir for selvgode, slik at vi kan bli i stand til å utstråle mer varme og kjærlighet. Den vil også bringe frem i oss mer styrke der vi ellers opplever å ha mistet vår verdighet m.m.

Det kan derfor være vi går noen dager i møte som kan komme til og oppleves som en prøvelse, og hvor et sår knyttet til det nevnte kan bli aktivert. Men, det kan også være at det er noe i tilknytning til dette som det nå gis muligheten til å få healet i. Dette fordi Chiron i kraft av seg selv ikke bare har hensikt å vekke sår, men også og heale opp og forløse gamle sår knyttet til disse temaene.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen