i verste fallVENUS I SKORPIONEN

11.09 – 07.10.21

MARS I VEKTEN

15.09 – 30.10.21

 

Intense dype følelser og sterke lidenskapelige energier
Kjærligheten satt på prøve

💜✨💜

VENUS I SKORPIONEN – prøvelser i kjærlighetslivet 💜
Venus beveger seg inn i skorpionens tegn førstkommende lørdag, og her får vi med intense dype følelser og sterke lidenskapelige energier å gjøre. Kjærligheten kan bli satt på en prøve, på godt og på vondt.

Venus står i det vi kaller en svekket posisjon når den plasserer seg i skorpionens tegn, og det betyr at den kan by på noen utfordringer hva kjærlighet og våre grunnleggende verdier angår. Det blir derfor viktig i denne sammenhengen å se på forholdet mellom tyren og skorpionen som er to tegn som står i en opposisjon til hverandre, for alle tegn som står overfor hverandre skal forenes og bli til ett. Venus er også hersker i tyren, så dette med kjærlighet og verdier blir nå et helt sentralt tema.

Venus i tyren vekker menneskets sanser, men også behovet for økonomisk trygghet, sikkerhet og stabilitet. Venus er derfor knyttet til dette med verdier, og her snakker vi gjerne om de ytre verdiene. Når Venus nå plasserer seg i skorpionens tegn, som er tegnet som er knyttet til transformasjon og forvandling og vår evne til å gi slipp, så er det noe med vårt verdisyn den vil til livs. Mens tyren er opptatt av de ytre verdier, begynner vi i skorpionens tegn å bli mer opptatt av de indre verdiene.

Her blir det også viktig å se på Venus sine egenskaper, for Venus er knyttet til vår tenkning, hvilket mange kanskje ikke er klar over. Venus er knyttet til vårt tredje øye, vår evne til å se klart, vårt indre seende, og det er når dette øyet åpnes av vi virkelig vil bli i stand til å se hvilke verdier vi skal verdsette. Er det de ytre overfladiske, eller er det noen indre verdier som burde verdsettes mer?

Når vi begynner å åpne opp for at der finnes noen indre verdier så har det skjedd en endring i oss, en transformasjon, og det er i denne prosessen at vi også begynner å gi litt slipp på det ytre overfladiske, hvorpå det er i ferd med å åpnes en helt ny dør i oss hvor vi beveger oss fra mørket til lyset. I denne prosessen knyttes faktisk skorpionen og vekten sammen via Venus, for vekten har også Venus som personlig hersker. Hva er det så vekten handler om, jo det handler om å ta valg, og jo klarere vi ser, desto mer vil vi bli i stand til å ta de rette valgene i livet, mot våre virkelig mål.

Med andre ord, når vi har åpnet opp for vårt indre seende som Venus i tyren har som hensikt å gjøre, vil vi når Venus plasserer seg i skorpionens tegn bli i stand til å transformere våre lavere instinktive drifter og begjær til en høyere åndelig streben, slik at vi kan ta de rette valg i vektens tegn. Her ser vi hvordan tegn kobles sammen med hverandre og gjør astrologien så utrolig interessant og spennende.

Vel, for det alminnelige mennesket som fortsetter sin reise på livets hjul vil Venus i skorpionen kunne by på både nytelse og prøvelser. Skorpionen er opptatt av makt og kontroll, og med kjærlighetsplaneten Venus her, bør man se opp for at man ikke blir for kontrollerende overfor en eventuell partner eller samarbeidspartnere. Utroskap og hemmelige kjærlighetsforhold kan forekomme, samt hemmelige forelskelser o.l. Det kan også være at man vil oppleve noe knyttet til dette med verdighet i forhold til egen seksualitet, en form for ambivalens eller frykt for å leve ut disse sidene ved seg selv. I så tilfelle kan det i denne perioden være gunstig til å gå litt i dybden å se hva dette egentlig handler om, og kanskje er det på tide å utfordre seg selv litt.

Uansett, kjærlighetslivet kan så absolutt få en ny dybde i denne perioden, en tid der man kan komme til å oppleve intensitet og sterke følelser. 

💜✨💜

MARS I VEKTEN – svekkelse av viljen og motet 💜
Som om dette ikke er nok vil Mars bevege seg inn i vektens tegn den 15.09, hvor også den havner i en svekket posisjon, og her er det vår sterke vilje og motet som svekkes fordi det er behov for å gjenopprette en form for balanse der det er ubalanse. Disse energiene kan resultere i at man unngår konflikter, bråk og stridigheter fordi man vil bevare roen og freden, noe som kan føre til at man blir brennende inne med et sinne og en aggresjon. Kanskje det derfor er på tide å ta et oppgjør med det uoppgjorte, sånn at man kan frigjøre energi og klare å gå videre.

Dette med rettferdighet, likhet og verdighet blir sentrale begreper med disse energiene, og hvordan man kan forhandle seg gjennom eventuelle avtaler på en rolig og diplomatisk måte. Vi får med det maskuline og feminine prinsippet å gjøre med disse energiene, i forhold til hvordan bruke viljen og mote til å stå opp for seg selv og andre på en rettferdig og god måte.

Når dette er sagt, så har mars i vekten også en annen visjon, hvor dens sterke vilje svekkes som en forberedelse til de kamper mars vil møte når den skal bevege seg inn i det neste tegnet, som er nettopp skorpionen. Der hersker den på et sjelelig plan, hvor virkelig de store kamper utkjempes slik at sjelen til slutt kan seire over personlighetens lavere instinktive drifter og begjær. Mer om dette kommer i senere innlegg.

Med disse ord ønsker jeg dere alle et rikt og godt kjærlighetsliv, og en nytelsesfylt helg. 💜

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen