Venus forlot ved midnattstider den 3. februar skyttens tegn, og steg inn i steinbukkens sfære. Det er vår estetiske sans som vekkes til live knyttet til vårt yrke og vår jobb, hvilke er gunstig dersom man jobber innenfor kunst- og motebransjen eller annet som fremhever skjønnhet og estetikk. Harmoni på arbeidsplassen er viktig, og tiden vil være fordelaktig med tanke på å få i gang noen gode samarbeidsavtaler med gunstige vilkår, så frem energiene blir kanalisert ut på en god måte. Dette avhenger av eget horoskop.

Energiene vil berøre oss i forhold til våre verdier, de indre så vel som de ytre, og det er nok flere som derfor vil vurdere eller gjøre opp status med seg selv hva de nå skal vektlegge. Er det den ytre fasaden og status som er viktig og som man skal fortsette å tilstrebe, eller finnes det noen andre indre verdier som er viktigere? Dette kan for mange bli et sentralt tema og noe man muligens vil komme til å ta opp til vurdering. Det kan i alle fall bli en periode hvor man vil få behov for å ta det litt mer med ro, skape harmoni og trivsel på arbeidsplassen. Ugunstig derimot, vil man i denne fireukersperioden kunne kjenne på en økende mistrivsel, likegyldighet og kulde på jobben.

Vår lojalitet og trofasthet kan også bli satt på en prøve, og dette blir ikke minst spennende i forhold til det politiske styre og stell, for Saturn har med det offentlige å gjøre. Ikke minst hvordan de forvalter samfunnets økonomi og penger.

 En fin arbeidsuke ønskes dere alle, og selv skal jeg tenne litt lys og sette på behagelig musikk mens jeg sitter her og tolker.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen