Kjærlighetsplaneten Venus i vekten ☯️

16.08.21

💜

 

Venus skal nå forlate jomfruens tegn hvor den har hatt sitt såkalte fall, for så å bevege seg inn i vektens tegn hvor den hersker på det personlige plan, og hvor den derfor trives særdeles godt. Når en planet står i fall, kan det oppleves som om ting i livet rakner, hvilket kan føre til en følelse av motløshet og skuffelse. Venus er knyttet til kjærlighet, og med Venus i jomfruen settes ofte kjærlighetslivet på en aldri så liten prøve, men det er vår virkelige kjærlighetsevne som blir testet med dens plassering i dette tegn. Det skal også nevnes at Venus ikke bare er knyttet til kjærlighet, men også våre verdier, hva vi verdsetter, og herunder også vår følelse ev egenverd.

 

Jomfruen er et tjenesteytende tegn, men det den ønsker å tjene er forbundet med et overordnet mål, når Kristusbevisstheten i oss blir født, det vil si når sjelens bevissthet er ved å få se dagens lys gjennom en jomfrufødsel. Jomfruen ønsker da med sin kjærlighet å stå til tjeneste for sine medmennesker, hvor hun / han får muligheten til å hjelpe de trengende og mennesker i nød. Via Venus forbindes derfor Jomfruen med det neste tegnet Vekten, hvor valg skal tas, for det er når de rette valg blir truffet, at en jomfrufødsel faktisk kan finne sted, hvorpå en ny sjelsbevissthet kan bli født.

 

Med Venus i en konjunksjon, det vi si i et tett samspill med solen, Pluto og Uranus i jomfruen i 12 hus i mitt fødselshoroskop, og med sterke spenninger til disse det siste halve året, skal jeg si jeg har blitt testet i forhold til hensikten med mitt liv, men akk hvor spennende det er når man går i dybden og forstår hva det hele handler om. I mitt liv skal jeg lære hva kjærlighet virkelig handler om, den humanitære altomfattende universelle kjærligheten som man først kan merke med all sin tyngde når man har utviklet en viss dybde i hjertet. Det innebærer faktisk også egoets forsakelse, uten at det betyr at man skal miste seg selv. Vel, så gjenstår det å se hvor langt man kommer i denne prosessen, og hvor mange nye runder man må gå før målet er nådd, for det er mange. 😊

 

For øvrig kan man si at når Venus beveger seg inn i vektens tegn blir man mer opptatt av å skape fred, harmoni og balanse gjennom diplomati m.m. Energiene vekker også frem det estetiske og kunstneriske uttrykket, og behovet for å skape skjønnhet og trivsel rundt seg selv og i sine omgivelser. Nytelse er også noe som gjerne hører med, men med nytelse kan man bli noe bedagelig anlagt og lat, ja endog noe selvsentrert med behov for bekreftelser. Samarbeid blir enn videre også et tema, på godt og på vondt. Det være seg våre evne til å samarbeide med vår partner, ektefelle, samarbeidspartnere etc.

 

Venus er Jordens søsterplanet, men mens Venus er en hellig planet, har vår planet Jorden fortsatt ikke nådd til det stadiet hvor den kan titulere seg som det, hvilket viser seg gjennom menneskenes ennå noe primitive og materialistiske adferd. Men målet er at Jorden også skal nå dithen hvor Venus befinner seg, men da må vi som menneskehet utvikle det Venus står for, nemlig vår kjærlighetsevne og grunnleggende verdiholdninger. Det skjer når vi begynner å se det vakre i alt og alle, i hele skapelsen og i våre medmennesker, for det er da det vil oppstå fred, harmoni og balanse mennesker imellom.

 

Vel, med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god og fredfull søndag 🙏💜

 

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen