VENUS MØTER NEPTUN – 16.02.23
SOLEN MØTER SATURN – 16.02.23

Like før midnatt den 18.02.23 beveger solen seg inn i fiskenes tegn, nærmere bestemt kl. 23.35. Dette skjer etter at den har passert og dannet et tett raskt møte med Saturn som holder på å avslutte sin reise i vannmannens tegn, før også den beveger seg inn i fiskenes tegn, hvilket skjer 08.03.23.

Når Saturn og solen går inn i et møte med hverandre i vannmannens tegn, så forsøker solen å belyse noe i forhold til vårt ansvar for våre medmennesker. Men solen og Saturn kan også skape tungsinn og dempede følelser, fordi man blir nødt til å ta innover seg alvoret. Det kan derfor nevnes i denne sammenhengen at solen esoterisk sett er svekket i vannmannen, og det fordi den der forsøker å dempe vårt sterke ego, slik at vi som mennesker kan bli i stand til å åpne øynene for det humanitære og medmenneskelige. 

Den 16.02.23, samme dag som solen og Saturn går inn i et eksakt møte med hverandre, møtes også Venus og Neptun eksakt i fiskene. Da bør det også nevnes at kjærlighetsplaneten Venus står i en såkalt opphøyet posisjon når det står i fiskenes tegn, mens Neptun er personlig hersker i fiskene. Venus som er opptatt av å skape harmoni, har som oppgave å forsøke å forene de to fiskene i en fullbyrdet kjærlighet mellom personlighet og sjel, sånn at sjelen kan bli et redskap for personligheten. Med sjelen som veiviser og personligheten som redskap vil vi se livet ut ifra et helt nytt perspektiv, og vi vil åpne våre øyne for mennesker som lider og er i nød.

Tilbake til Saturn som holder på å avslutte sin reise gjennom vannmannens tegn hvor den er personlig hersker sammen med Uranus, kan det være av stor betydning å ha seg på minne hvilke oppgaver Saturn har som vokteren av porten inn til nye nivåer av vår bevissthet. Saturn gir oss prøvelser og tester oss for å se om vi er klar og ansvarsfulle nok, hvis ikke kan den komme til å utsette oss for nye og harde og tøffe prøvelser. Dersom vi består våre prøvelser derimot, vil den gi oss tilgang på noe helt nytt, en ny bevissthet og noen helt nye innsikter. Saturn viker med andre ord til side og gir oss tilgang på Uranus sine energier, som er knyttet til det transpersonlige. Når dette skjer, vil det skapes en forening mellom vår personlighet og vårt indre spirituelle liv. Det er også da vi vil øke vår forståelse om at vi alle er likeverdige, og at vi alle er en del av det store søster- og broderfelleskapet.

Det kan synes som om vi nå kanskje testes, og at vi kollektivt går gjennom en slags eksamen i møte med Saturn, som en forberedelse til at vi nå er på full fart inn i vannmannens tidsalder. Vi står i store kollektive endringer, og vi har allerede vært utsatt for store tøffe prøvelser, hvilket har vært og er av stor nødvendighet når vi nå er på vei inn i den ¨nye tiden¨.

I løpet av mars skal både Pluto og Saturn inn i et nytt tegn, og dette vil skape store kollektive endringer. Mer om dette kommer i en senere innlegg.

SOLEN I FISKENE OG NYMÅNE (SUPERMÅNE)
De nevnte møtene skjer eksakt et par dager før solen beveger seg inn i fiskenes tegn 18. februar, og før kommende nymåne den 20. februar. Kort fortalt handler fiskene om det åndelige og spirituelle. Fiskene er forbundet med avslutninger, og det vi avslutter vil være av betydning for hvordan vi kommer til å møte det nye astrologiske kalenderåret, som starter når solen beveger seg inn i værens tegn.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen