VENUS MØTER PLUTO I VANNMANNEN ✨
16.02.24

CHIRON MØTER DEN NORDLIGE NODEN I VÆREN ✨

19.02.24

VENUS MØTER MARS ✨

22.02.24

 

Venus beveger seg i dag inn i vannmannens tegn, hvor den møter både Mars og Pluto. På denne dagen blir Pluto stående mellom Venus og Mars, så her vil muligens Pluto med sine transformerende krefter forsøke å få den krigerske Mars til å bli mer diplomatisk og fredsommelig i sine handlinger i møte med Venus.

Når kjærlighetsplaneten Venus plasserer seg i vannmannens tegn, forsøker den å appellere til vår menneskekjærlighet. Venus ønsker å skape fred og harmoni i våre vennskapelige relasjoner og i forhold til våre medmennesker. Når Venus plasserer seg sammen med Pluto kan noe hva vår sosiale bevissthet bli endret, for her forsøker Pluto med sin innflytelse å få oss til å revurdere våre handlinger, enten det gjelder i våre personlige forhold, eller på det mer kollektive plan og i forhold til det humanitære og medmenneskelige. Men Pluto er også kjent for sine ødeleggende krefter, hvilket betyr at avtaler kan bli brutt, og at samarbeid kan gå mot en slutt. Svik, utroskap og bedrageri er dessverre noe man kan oppleve under påvirkning fra disse energiene, men det positive kan muligens være at noe kan komme til overflaten hvor ting blir gjennomskuet.

Mars og Plutos møte med hverandre kulminerte på sitt sterkeste for et par dager siden (14 februar), og dette er krigerske energier som ikke viser noen nåde, og som bringer med seg store ødeleggelser og lidelser på sin vei. Det bør nevnes at det er mens energiene bygger seg opp og før de møtes på sitt sterkeste, at man kan oppleve energiene som særdeles intense. Behovet for å utøve makt og kontroll kan bli usedvanlig sterkt i møte mellom disse energiene, med manglende evne til å ta hensyn

✨✨✨

MARS OG VENUS MØTES I VANNMANNEN ✨

(Intensiveres frem til 22. februar)

Mars og Venus vil følge hverandre i noen dager fremover i vannmannens tegn, og 22. februar vil de gå inn i et eksakt møte med hverandre. Ønsketenkningen er at disse to skal klare å samarbeide ved å komme frem til fredsommelige løsninger som er til det beste for det humanitære og medmenneskelige, noe vannmannen er opptatt av. Men dersom den ene av disse trekker det sterkeste kortet, kan det bli vanskelig.

Uten evne til å samarbeide kan den krigerske Mars vise seg som ganske kompromissløs og hensynsløs, hvor den vil gjøre ting på sin måte. Den kan hisse opp til opprørske stemninger, og det er ikke usannsynlig at vi kan se tendenser til at det bygger seg opp til noen opprør eller nye revolusjoner. Det ideelle i møte mellom Mars og Venus derimot, vil være evnen til å bruke egen makt og innflytelse gjennom egne lederegenskaper på en rettferdig og diplomatisk måte.

Både Mars og Venus vil danne et anspent møte med Jupiter rundt 25. februar, og dette er energier som kan skape utfordringer fordi man ikke klarer å møte hverandre i forhold til ulike verdier og ulikt verdisyn. Det kan kanskje synes som om vi står foran en viktig periode frem til nevnte dato i forhold til om det er mulig å komme frem til fredsommelige løsninger, ikke minst mellom ulike nasjoner og trossystemer. Men det kan også være at det bygger seg opp til et eller annet opprør eller noen konflikter på grunn av samfunnsøkonomien, og i forhold til hvordan denne blir forvaltet. Dette er så absolutt energier som kan komme til å påvirke oss både på det kollektive så vel som på det personlige plan. Det skal også sies at Jupiter og Uranus kommer til og inngå i et møte med hverandre som vil intensiveres henimot 20 april, en innflytelse som kan komme til å påvirke oss på godt og på vondt, men mer om det i senere innlegg. Det som kan være mer interessant i forhold til denne bloggen, er Chirons møte med den nordlige noden i Værens tegn.

✨✨✨

CHIRON OG DEN NORDLIGE NODEN MØTES – 19.02.24 ✨

Den 19 februar møtes Chiron og den nordlige noden, og grunnen til at denne forbindelsen er interessant er at den aktivere det som foregår mellom Mars og Venus, og det fordi Venus er hersker i Vekten som den sydlige noden står plassert i, mens Mars er hersker i Væren som den nordlige noden står i. Vi står overfor noe som er knyttet til en sterk fred- krig problematikk, og dette kan være relatert til noe karmisk, enten den er personlig eller kollektiv. Det vi møter i disse energiene kan vekke dype sår, og disse sårene kan være meget smertefulle, og de kan endog være knyttet til noen gjentagelser fra tidligere livs eller historiske hendelser / begivenheter.

Nodeaksen er bestående av en sydlig og en nordlig node. Den sydlige noden beskriver fortiden, mens den nordlige noden beskriver det ukjente og vår videre utviklingsvei. Den sydlige noden står nå plassert i Vektens tegn, og det kan blant annet bety at dersom man tidligere har blitt dominert, kuet og blitt behandlet på en underdanig og nedlatende måte, vil man ved å strekke seg mot den nordlige noden så absolutt ikke finne seg i det lenger. Da skal man lære seg noe om å bli selvstendig ved å stå opp for seg selv, hvilke krever værens vilje, mot og handlekraft. Men det motsatte kan også skje, hvor man utrykker Væren på en negativ måte, fordi man ikke helt vet eller forstår hvordan man skal håndtere dens energier. Dette er noe man skal lære med denne nodeaksen.

Det handler egentlig om å skape en balanse mellom Væren og Vekten, på tilsvarende måte som deres herskere Venus og Mars forsøker å gjøre. Hvordan kan man bruke viljen, motet og handlekraften på en diplomatisk og rettferdig måte uten å overkjøre andre, eller motsatt hvor vi ikke lenger tillater oss å bli kuet og undertrykt.

Det kan som sagt være at noen dype sår kan komme til og vekkes til livet hva dette temaet angår, men det kan også være at man kan få healet noen gamle uforløste sår og traumer. Det kan være noe man tidligere kan ha opplevd i relasjoner hvor man mistet seg selv, og hvor man eksempelvis ble behandlet på en underdanighet og nedverdigende måte, eller det kan være at det kan ha med en gammel krigsopplevelse å gjøre. Men dette er også energier som kan komme til å sette nye dype spor hvis de ikke blir håndtert på en god måte, og hvis vi ikke har lært av tidligere opplevelser.

Det er mye som skjer på himmelen, men det får komme i senere innlegg.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig GOD HELG 💞

Kh

Siv Nancy