Venus retrograd i tvillingens tegn

Hvordan har du det med kjærligheten?

💚🕊💚

 
 
Venus har i dag stoppet opp for å starte sin retrograde bevegelse, i tvillingens tegn. Venus er knyttet til kjærlighet, hva vi liker og ikke liker, samt våre verdier. Venus er enn videre opptatt av å skape skjønnhet, estetikk, harmoni og balanse, og den fører ofte en mildhet med seg. Men, dette når alt er i balanse.
 
🍀🕊🍀
 
Når en planet beveger seg retrograd, så er det noe den vil vi skal reflektere over, noe vi ikke helt har forstått, noe vi kanskje har oversett etc. Den får oss derfor til å repetere noe gammelt, sånn at vi kan bli gjort oppmerksom på et eller annet som ikke lenger fungerer som det helst bør.
 
🍀🕊🍀
 
Når vi har med Venus å gjøre, og når den nå starter sin retrograde reise, så kan den vekke noe i oss knyttet til kjærlighet og forelskelse. Så hvordan har vi det med vår partner, vår ektefelle, våre samarbeidspartnere osv.? Når Venus enn videre går retrograd i tvillingens tegn, kan vi komme til å kjenne på en slags splittethet, en slags ambivalens knyttet til kjærlighetslivet og eventuelle samarbeidspartnere. Det kan derfor være at gamle ting knyttet til relasjoner og det nære vekkes til live, at man opplever at man repeterer gamle kjærlighetsmønstre, at noe knyttet til ens verdighet blir satt på en prøve, at vi har inngått noen avtaler som får oss til å gå i tenkeboksen etc. Men takk for at vi har disse retrograde bevegelsene, for de hjelper oss til å åpne øynene våre. Vi skal derfor ikke frykte dem, men takke dem for den hjelpen de gir oss. 💚
 
🍀🕊🍀
Når dette er sagt, så har Venus når den plasserer seg i tvillingens tegn også en helt annen visjon og oppgave, når vi tar i betraktning at den er sjelelig hersker i dette tegn. Det kan i denne sammenheng også nevnes at Merkur er den personlige hersker i tvillingen, og i dag når Venus stopper opp for å starte dens retrograde reise, så beveger Merkur seg også inn i tvillingen tegn. I det tegnet den hører hjemme og derfor trives særdeles godt.
 
🍀🕊🍀
 
Så la oss ta en titt på betydningen av Merkur og Venus sin innflytelse i tvillingen, for det interessante her, er at Venus representerer en forlengelse av Merkur og det den står for. Merkur er en brobygger, som bygger bro mellom mennesker gjennom kjøp og slag, kommunikasjon og formidling, og via tilegnelse av kunnskap som den gladelig deler med andre. Den har imidlertid også en oppgave hvor den bygger bro og skaper en dialog mellom det høyere og det lavere i mennesket. Merkur er som vi ser derfor knyttet til vårt mentale tankeplan, og det er her Venus kommer inn i bildet, for Venus bidrar til å opplyse menneskets tankesinn.
 
🍀🕊🍀
 
Når Venus plasserer seg i tvillingens tegn, handler det om å forene og å koble våre tanker, slik at vi kan bli i bedre stand til å tenke og til å se det helhetlige, se at saker og ting har flere sider. Ja mange sider faktisk. Vi blir dermed mindre dualistiske i vår tankegang, og jo mindre dualisme, desto mindre splittet vil vi føle oss i vårt indre. Da vil vi i stedet føle en indre balanse, harmoni og kjærlighet, hvilke er blant Venus sine kvaliteter. Dette vil vi igjen speile utad, og følgelig noe vi vil tiltrekke oss.
 
🍀🕊🍀
 
Så la oss finne balansen i oss selv, roe sinnet vårt og finne harmonien i oss selv. Det er da den 4 strålen som Merkur er under innflytelse av, vil tre i kraft av sine positive egenskaper, hvor vi vil bli i stand til å skje skjønnheten bakenfor alt. Den fjerde strålen er strålen for harmoni og skjønnhet gjennom konflikt. Så ved å forene og skape ro i sinnet, vil våre indre konflikter oppløses, hvilke gir åpninger for sjelens fremvekst og tilsynekomst.
 
 
Med disse ord ønsker jeg dere alle alt godt. 💚
 
Kh
Siv Nancy Ingvaldsen