Kjærlighetsplaneten Venus har stoppet opp og starter i dag sin retrograde bevegelse i skorpionens tegn. Nå er det vår kjærlighetsevne den vil til livs, og her er det noe i oss som kan bli vekket, for er det ekte kjærlighet vil føler og opplever i våre relasjoner, eller blir vi styrt av vårt begjær? Her er det noe den ønsker å belyse.

Venus i Skorpionen er knyttet til våre dype og sterke følelseslag hva lidenskap og seksualitet angår, og dersom vi lever i et trygt og godt forhold, er dette en gunstig tid hvor forholdet kan få et aldri så lite piff. J Skorpionen står imidlertid også for det skjulte, det vi i oss fortrenger og som det kan synes vanskelig å forholde seg til hva partnerskap og kjærlighet angår, og her trekker Venus oss litt innover for at vi skal reflektere over våre forhold. Det trenger nødvendigvis ikke bare å være til en partner, men også til eventuelle samarbeidspartnere.

Skorpionen er forbundet med vår psyke og det som hører det fortidige til. Det kan være at gamle ting nå kan bli aktivert og vekket, men det fordi vi skal få muligheten til å bryte med gamle mønstre. Hvordan behandler vi egentlig andre, hvordan lar vi oss selv bli behandlet, og hvordan behandler vi oss selv? Dette er helt essensielle spørsmål nå, for Venus er opptatt av å skape harmoni og kjærlighet, og det kan først skje når vi behandler hverandre med likeverd. Vår evne til å ta i mot og å gi kjærlighet.

Det ligger mye skult i skorpionens sfære. Hemmelige kjærlighetsforhold, forbudt kjærlighet m.m. Det kan også være man ubevisst bærer med seg noe fra forhistorien som er knyttet til et eller annet seksuelt traume, og som påvirker en i nåtidige relasjoner. Med andre ord kan det ligge mange dype følelser i oss som ubevisst påvirker våre handlinger og hvordan vi klarer å etablere oss i nære forhold. Jo mer vi får renset ut i dette gjennom å våge å se i dybden av våre følelser og følelseslag, og jo mer vi klarer å se oss selv og våre skyggesider hva temaet angår, desto mer vil vi bli i stand til å åpne opp for den ekte og sanne kjærligheten bygget på nettopp respekt og likeverd. Det vil bli mer harmoni i vårt følelsesliv som følgelig vil gjenspeile seg i det ytre og i møte med andre mennesker.

Det er ved å se innover i oss selv, våre intensjoner og handlinger, at vi i større grad vil bli i stand til å frigjøre oss selv, for skorpionen handler også om å gi slipp. Vi dykker ned i vårt mørke, tar et dybdeblikk i oss selv, erkjenner våre smerter, svakheter, traumer, sår osv., gir dette i oss en aksept, for i siste instans å gi slipp. Vi møter dermed oss selv med egenkjærlighet i stede for å fortrenge vårt mørke med skam og i frykt, for så å gi oss selv muligheten til å stige opp i lyset igjen med en helt ny forståelse. Som trollet i esken som kommer frem.

Vel, Venus er viktig for oss i denne perioden, fordi den er hersker i vektens tegn som solen nå står plassert i. Når en planet går retrograd, beveger den seg enn videre tilsynelatende baklengs, hvilke betyr at Venus vil avslutte sin retrograde bevegelse i sitt eget tegn vekten, nærmere bestemt den 16. november. Det skal sies at Venus trives særdeles godt når den står plassert i sitt eget tegn, og tematikken blir endog sterkere.

Tematikken er som sagt likeverd, harmoni og kjærlighet, og for ikke å glemme likevekt. Vi veier våre handlinger i vektskålen for og imot helt til vektskålen faller til ro og i balanse. Det er i denne likevektstilstanden vi vil begynne å merke oss hjertes kvaliteter og vår kjærlighetsevne, for da opphører den indre kampen. Det er også da vi i større grad blir i stand til å ta de riktige valgene i livet, fordi vi lar personligheten vike til fordel for sjelens fremvekst. I møte mellom sjel og personlighet vil våre handlinger bli styrt med kjærlighet ut fra hjertets bevissthet med opptatt av rettferdighet og likeverd, og se, det er også da vi er med på å bidra til å skape fred og harmoni i verden.

Med dette ønsker jeg dere alle en fortsatt god helg, å ta oss ta vare på hverandre <3

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen