SOLEN, MERKUR og CHIRON ✨
Oppvåkning eller feilvurderinger

03.04.22

MÅNEN OG URANUS ✨

Oppgjør med våre eiesyke, drifter og begjær

03.04.22

NORDLIGE MÅNEKNUTE OG MÅNEN ✨

Karma

04.04.22

(Tallet 4 er knyttet til karma

NODEAKSEN I KVADRATUR TIL SATURN OG MARS I VANNMANNEN ✨

Tøffe saker

04 – 05 apri

NEPTUN OG JUPITER I FISKENE ✨

åndelig oppvåkning eller fordreining av sannheten

08 – 12 april


✨

SOLEN, MERKUR og CHIRON 03. APRIL – feilvurderinger eller oppvåkning ✨

Solen og Merkur er i ferd med å gå inn i et eksakt møte med hverandre, hvilket vil skje like over midnatt natten til den 3 april. I forkant av dette møtet kan et sår bli aktivert via solens og Merkurs møte med Chiron.

Når Merkur og solen møtes i værens tegn, kan man få noen plutselige nye innsikter og fornybare ideer. Merkur er knyttet til kommunikasjon og formidling, og har gjennom disse egenskapene som oppgave å knytte mennesker sammen. Men den har også en annen oppgave, og det er å forsøke å etablere en kontakt mellom menneskets høyere og lavere bevissthet, mellom sjel og personlighet. Dette gjennom en indre dialog.

Da Merkur er det vi kaller sjelelig hersker i nettopp værens tegn, og når den plasserer seg i dette nære samspillet med Solen, legges det til rette for at solen kan komme til å opplyse noe hva våre tanker angår. Disse energiene kan derfor bidra til at vi får en helt ny innsikt i oss selv og livet generelt, og de kan derfor føre til en slags oppvåkning.

Chirons tilstedeværelse kan imidlertid også føre til en økt mental spenning, fordi den aktiverer noe sårt. Denne indre spenningen kan være knyttet opp imot vår vilje, handlekraft og selvtillit, samt vårt mot, og hvordan vi klarer å håndtere dette i oss selv. Har vi for eksempel motet og viljen til å følge de tankeimpulsene som kommer til oss, eller i motsatt fall, hva er det som hindrer oss?

Et sår kan som sagt bli åpnet og belyst med disse energiene, slik at vi kan bli gjort oppmerksomme på hva vi bruker vår tankevirksomhet på. Væren som solen, Merkur og Chiron står plassert i er ofte litt krigersk og egoistisk, og den kan ha en tendens til å dominere og kverulere i dens behov for å bli sett og hørt. Merkur i væren kan derfor ofte en tendens til å ta forhastede avgjørelser, med de konsekvenser det kan få. Det sies også at når solen og Merkur går inn i et veldig tett møte med hverandre, kan man ha problemer med å se seg selv objektivt. Da vil man faktisk ikke evne å se eller å ha motet i seg, til å innrømme de feilvurderingene man har tatt. Dette såret kan med andre ord aktivere noe knyttet til motet til å erkjenne og å innrømme at man faktisk har begått noen feil.

 

✨✨✨

MÅNEN OG URNAUS I TYREN 03. APRIL – kan vekke sterke følelser ✨

Månen og Uranus skal også møtes i løpet av den 3 april, i tyrens tegn. Her vil følelser bli aktivert, og dette er følelser som kan frembringe sterke indre spenninger. Uranus kan vise seg som den opprørske rebellen, som ikke liker å følge gjeldende normer og regler. Denne forbindelsen kan vise seg i form av for eksempel noen antisosiale tendenser

Månen står i det vi kaller en opphøyet posisjon når den plasserer seg i tyrens tegn. Det betyr at den der faktisk har en veldig sterk innflytelse på godt og på vondt. Tyren er knyttet til våre drifter og begjær. Den er glad i det materialistiske, luksus og alt som kan nytes av jordisk gods og gull. Den kan bli veldig eiesyk, både overfor andre mennesker som den begjærer, eller til fysiske ting generelt.

Det er derfor noe hva våre verdier angår, vårt forhold til det materialistiske og vår eiesyke, som kan vekke sterke følelser i oss under innflytelse av disse energiene.

✨✨✨

NORDLIGE MÅNEKNUTE OG MÅNEN I TYREN 04. APRIL – karma ✨

Den 4 april møtes månen og den nordlige noden i tyrens tegn. Dette kan så absolutt ha noe med karma å gjøre. Merk datoen 04.04.22. Tallet fire sies å være et karmisk tall.

Den nordlige noden er knyttet til vår videre utviklingsvei, men den forteller også noe om hva det er nødvendig at vi frigjør oss fra som et ledd i denne utviklingsprosessen. Da må vi rette blikket mot den sydlige noden som står plassert på motsatt side av månen og den nordlige noden, i skorpionens tegn.

Her får vi med en tyr- og skorpiontematikk å gjøre, som handler om hvordan vi forholder oss til de ytre verdiene kontra de indre verdiene, egne verdier kontra andres verdier. Dette vil berøre temaer knyttet til økonomi og penger, og hvordan vi forvalter jordas resurser. Vi skal med den nordlige noden i tyrens tegn lære å verdsette de jordiske resursene.

Skorpionen er et tegn som er knyttet til behovet for å utøve makt og kontroll, og den liker å ha en slags maktposisjon, for dette kan gi en følelsesmessig stimuli. Den kan også ha en tendens til å manipulere, både med egne så vel som med andres følelser.

Skorpionen er enn videre knyttet til døden, livet og oppstandelse, og det er faktisk der den evolusjonære reisen starter. Dette gjennom nedbrytelse og ødeleggelse av det gamle, sånn at noe nytt kan vokse frem, og følgelig starten på et nytt liv. Dette gjelder både for enkeltmenneske og i det kollektive verdenssamfunnet. Det er da tyren gjør seg gjeldende, for gjennom denne transformasjonsprosessen som foregår i skorpionens tegn, vil vi få kontakt med noen helt nye verdier i oss selv, og da vil vi begynne å forvalte jordens rikdom på en helt ny måte, hvilket tyren er opptatt av.

✨✨✨

NODEAKSEN I KVADRATUR TIL SATURN OG MARS I VANNMANNEN 04 – 05 APRIL – tøffe saker ✨

Den sydlige og nordlige noden står i noen tøffe forbindelser med Saturn og Mars. Disse energiene vil være ganske intense 4. og 5 april. (Saturn og mars skal møtes eksakt den 5 april).

Saturn sammen med Mars kan beskrive den autoritære krigeren, og når de står plassert i vannmannens tegn, får vi også med den revolusjonære opprøreren å gjøre, som i verste fall ikke har til hensikt å lytte til andre. Saturn vil forsøke å roe den autoritære krigerens gemytter, men da den diplomatiske Venus har forlatt disse to, kan det kanskje by på noen problemer. Dette gjenstår det å se. Jeg er i alle fall ikke så sikker på om jeg ville stolt på en viss person i disse dager, uten å nevne navn. Det er et tøft møte mellom nodeaksen, og Saturn og Mars, som kan kommet til å vekke sterke følelser i oss.

✨✨✨

NEPTUN OG JUPITER I FISKENE 08 – 12 APRIL –

Åndelig oppvåkning eller fordreining av sannheten ✨

Jeg har skrevet om dette i et tidligere innlegg. Disse energiene kan som med alt annet føre til ulike hendelser. Jupiter er knyttet til økt bevissthet og Neptun til åndelig utvikling. Det betyr at vi står i en åndelig oppvåkningstid, såfremt vi er åpne og mottagelige for dette.

Men Neptun står også for det grenseløse, mens Jupiter til det overdrevne, falske, hyklerske osv. Man kan ha noen store drømmer og visjoner som ikke har rot i virkeligheten. Det er noe med og ikke å være for naiv med disse energiene. Neptun er også knyttet til dette med biokjemisk våpen, mens Jupiter er forbundet med overdrivelser, og den forsterker ofte de negative innflytelsene. Man kan ikke med sikkerhet si hva som skjer, men at vi går noen spennende dager i møte, det kan man anta. Man får håpe på tilbaketrekning, og at det som allerede har skjedd har vekket nok i oss.


Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god helg. 💞

Kh

Siv Nancy Ingvaldsen