VI SKAL ALLE BLI BÆRERE AV VÅRT KORS ✨

 

🐣

Det er påsketider, en høytid hvor vi feirer Jesus sin oppstandelse. Jesus bar sitt kors, hvilket symbolsk viser til hvordan vi alle skal bli bærere av eget kors. Alt blir vist oss i det ytre bilde for at vi skal forstå menneskets utviklingsvei.

Jesus på korset og korsets symbolske betydning viser oss den friheten vi vil oppleve når vi frir oss fra formens lenker, personlighetens lyster og begjær. Våre drifter og begjær er vi avhengige av for at vi skal kunne utvikle oss som menneske, for det er disse impulsene som får oss til å søke mot stadig nye erfaringer. Gjennom våre mange inkarnasjoner opplever vi det jordiske dualistiske livet å kjenne på godt og på vondt, for det er våre smertelige opplevelser så vel som de lykksalige stundene som har formet oss til det mennesket vi er i dag. Vi må eksempelvis oppleve sorg og tristhet for at vi skal forstå hva glede og kjærlighet er. Vi må gå gjennom misteprosesser for at vi skal bli i stand til å utvikle kvalitetene ydmykhet og takknemlighet. Alt vi har opplevd gjennom våre mange inkarnasjoner har hatt sin hensikt, hvor målet er og har vært å utvikle det dyriske primitive i oss til OPPLYSTHET.

Når vi klarer å stå i vår egen kraft i motvind som i medvind uten å la oss følelsesmessig og mentalt knekke sammen, og uten å legge skylden på andre mennesker og ytre hendelser, da begynner vi å ta ansvar for eget liv. Når vi forstår at vi ikke er våre følelser, men at våre følelser er noe som får oss til å reagere instinktivt på hendelser som et resultat av tidligere opplevelser, da begynner vi å bære vårt eget kors.

Korsets loddrette linje beskriver noe om vår evne til å stå i vår egen kraft og styrke, mens den vannrette linjen beskriver vår evne til å favne våre medmennesker med empati og kjærlighet. Det er Fader- og Moderprinsippet som møtes, slik at en tredjepart kan bli skapt i krysningspunktet hvor hjertet befinner seg. Denne tredjeparten er barnet, Kristubevisstheten, det vil si SJELEN. Jesus Kristus steg ned på Jorden for å formidle kjærlighet og visdom.

Når mennesket har kommet så langt i sin utvikling hvor personligheten har blitt et fullkomment redskap for sjelen, vil personligheten være så sjelsgjennomstrømmende at alle personlige lyster og begjær hører historien til. Mennesket har kommet så langt i sin utvikling hvor dets reise på det jordiske liv er over, symbolisert gjennom korsfestelsen. Mennesket blir fri og stiger opp til nye oppgaver i den indre verden. Symbolsk handler derfor påsken om livet, døden og oppstandelse, og at vi alle skal stå opp fra de døde når vi har blitt bærer av vårt eget kors, hvilket betyr at personlighetens tid er over. Men inntil vi selv har kommet så langt på vår utviklingsvei handler det om å stige opp i et stadig sterkere sjelslys, men det innebærer at vi må fri oss fra noen av personlighetens lenker, i den grad vi er klar for dette.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig GOD PÅSKE, og må hønene legge mange egg som symbol på det nye livet som vokser frem når kyllingene klekker ut. 🐣💛

Kh

Siv Nancy