Supermåne i jomfruen – 09.03.20 – kl. 18:48


Vi går en supermåne i møte mandag kl. 18:48, og under en slik fullmåne plasserer månen seg så nær jorden som den kan komme. Vi får to slike fullmåner etter hverandre, hvor den neste vil finne sted 08 april. Det er nok mange som vil kjenne energiene som spesielt intense akkurat nå, for disse energiene vekker vår sensitivitet.

Solen står under denne fullmånen plassert i fiskenes tegn, og belyser temaer knyttet til sitt oppositte tegn jomfruen, som månen står plassert i. Månen blir særdeles viktig under denne begivenheten, fordi den er sjelelig hersker i nettopp jomfruen.

Jomfruen står for renselse, og månen beskriver blant annet kroppen. Den kan en videre beskrives som en beholder som inneholder alt vi bærer med oss både fra barndommen og fra tidligere liv, og herunder også vår karmiske bagasje. Dette er noe vi skal frigjøres fra, og dette skjer i jomfruens tegn gjennom en renselsesprosess.

Jomfruen som tegn er knyttet til materie. Via den nedadgående fisken forlot menneske sitt opphav for å lære livet å kjenne i materien. På vår reise vikler oss inn i dypere og dypere lag av materie gjennom våre mange inkarnasjoner på jorden, men det for å utvikle bevissthet og tilegne oss nye (sjels)kvaliteter. Vi lærer livet å kjenne gjennom dualitet og separatisme, men på et eller annet tidspunkt blir vi mettet av dette. Det oppstår en lengsel i oss, som får oss til å undres over meningen med alt. Det er da vår søken starter, og vi begynner via den oppadgående fisk, vår reise tilbake til enheten, til vår tilhørighet på det indre plan.

Det er den universelle fader og det moderlige moder jord som møtes i møte mellom jomfruens og fiskenes tegn, og via denne foreningen fødes barnet, som også blir kaldt Kristusbevisstheten. Hva betyr så dette? Kristusbevisstheten er knyttet til den 2 strålen, akkurat som jomfruen og fiskene, og den andre strålen handler om kjærlighet og visdom. Dette er energier vi som menneskehet jobber med å nedfelle og integrere, nemlig vår betingelsesløse kjærlighetsevne. Det skal sies at denne bevisstheten ikke er knyttet til noen form for religion.

Tilbake til jomfruen, månen og dens symbolikk. For at vi skal bli i stand til å få mer sjelskontakt, slik at vi kan begynne å bevege oss ad sjelens vei med vår personlighet som redskap, så må vi rydde opp i gamle lag av tanker og følelser. Dette fordi de hindrer oss som blokkeringer til å se klart hvilke valg vi skal ta i henhold til veien videre, og her kommer vi inn på noe av fisketematikkens utfordringer. Fiskene er knyttet til illusjoner og hvordan vi tilslører oss når vi vikler oss dypt inn i materien. Vi blir adskilt fra, og mister kontakten med den guddommelige delen av oss, den vi dypest sett er, og med den følelsen av tilhørighet.

Nå har svært mange av oss kommet dithen hvor vi søker tilbake, for det er når vi lar alle slørene falle, at vi virkelig blir frie som mennesker. Det er når vi vikler oss ut av materien, slaveriet, alle de selvpålagte båndene og bindingene som hindrer oss i å leve, at også den indre gleden blir mer fremtredende. Dette fordi vi gir slipp på behovet for bekreftelser, vår avhengighet av andres synsinger og meninger. Vi gir slipp på egoet og behovet for å skulle være så mye.

Gjennom jomfruens renselsesprosess frigjøres vi med andre ord fra gamle lag av tanker og følelser. Vi frigjør plass, slik at månen kan få muligheten til å bli fylt med et helt nytt innhold, og vi klargjøres for at en jomfrufødsel kan få finne sted. Og det er nettopp vår sjelsbevissthet, kristusbevisstheten, som fødes i våre hjerter gjennom jomfrufødselen.


Solen sammen med Neptun – åndelig vekkelse


Det som gjør denne fullmånen ekstra sterk, er at Neptun som er den personlige hersker i fiskene, plasserer seg i en tett forbindelse med solen, og i en såkalt opposisjon til månen. Dette vil blant annet belyse noe av det nevnte, slik at vi i oss kan få noen helt nye innsikter. Den gir oss noen muligheter til å få belyst og healet opp i noen gamle lag av tanker og følelser, hvilke vil være til stor hjelp i en renselsesprosess, og for at vi skal kunne få ennå mer kontakt med vårt indre.

Vel, dette er muligheter som ligger i disse energiene, og selv må jeg si at jeg opplever dem som særdeles sterke, hvor jeg blant annet har kjent er sterk vibrasjon, som en spiral foran hjerte, samt litt ørhet og svimmelhet. Kanskje du kjenner noe lignende? Del gjerne dine erfaringer, for gjennom våre delinger tør flere å åpne opp, uten å føle seg annerledes og skamfull.

Med disse ord ønsker jeg dere en fantastisk søndag og fullmåne.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen

Undervisningsrommet- undervisning på nett

Et rom for selvutvikling og vekst gjennom tilegnelse av kunnskap 

 

Det ligger mye healing gjennom tilegnelse av kunnskap. I undervisningsrommet tar vi for oss mange ulike temaer innenfor energiarbeid og åndelig selvutvikling. Vi vil også jobbe med astrologi og temaer som er relevante innenfor dette faget.

For mer info:
https://hjertetstempel.no/temaer-til-facebookgruppen-2/

Det blir også satt opp et kurs med bare på de 12 arketyper. 
https://hjertetstempel.no/en-reise-gjennom-astrologiens-vernden-nettkurs/

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 
Kh
Siv Nancy Ingvaldsen