Solen beveger seg inn i fiskenes tegn under denne sterke supermånen – Chiron forlater fiskenes tegn

 

Det er mange begivenheter som inntreffer på en gang i løpet av denne fullmåneperioden, og ikke rart at man kjenner seg litt svimmel og ør i toppen. I dag, den 18. februar, forlater Chiron fiskenes tegn og beveger seg inn i Værens domene. Her vil den gjøre sin innflytelse i mange år, nærmere bestemt frem til april 2027.

Chiron beskriver et sår som oppstår når vi ikke får levd ut vårt potensial, og når vi blir brennende inne med vår livskraft. Det kan være mange årsaker til at dette skjer, som til eksempel at man i seg selv møter en indre motstand eller noen indre sperrer, hvilke kan skyldes manglende selvtillit, frykt eller annet. Det kan også være man opplever noe i det ytre som begrensende, og herunder kommer ansvar for familie og barn, dårlig økonomi, hensynet til ektefelle, eller andre forhold i samfunnet generelt. Det er når vi blir gående i det samme gamle sporet at dette såret i oss blir vedvarende, dette fordi vi ikke får levd oss selv ut slik vi dypest sett ønsker eller drømmer om knyttet til hvem vi er dypest sett, samt i forhold til de evner kvaliteter vi besitter. Men, det er ofte skummelt å være tro mot seg selv, for det indikerer at man må gi slipp på noe, og det er ofte knyttet til det vi forbinder med det stabile og trygge.

Chiron er en brobygger mellom det indre og det ytre, og når den nå forlater fiskenes tegn, som er det siste tegnet i det astrologiske kalenderår, ja så vil den at vi skal avslutte noe gammelt til fordel for noe nytt. Det interessante her er at Chiron danner en fin forbindelse til den nordlige noden, hvilke indikerer at det har med noe karmisk å gjøre, samt hva vi som menneske og samfunn skal strekke oss mot knyttet til en dypere plan. Disse energiene har mye med vår sensitivitet å gjøre, samt vår evne til å leve intuitivt og med evne til å favne andre.

Når Chiron nå forlater fiskene og trer inn i Værens rike, så vil den aktivere et sår knyttet til hvordan vi bruker vår viljeskraft. I denne sammenhengen kommer vi også under innflytelse fra den 1. strålen, som er strålen får vilje og makt. .1 Strålen i seg selv har som funksjon å nedbryte gamle tankemønstre og hvordan man forholder seg til sin makt og maktposisjon. Ved nedbrytningen av det gamle vil 1. stråle bidra til oppbyggelse og skapelse av noe nytt. Det som blir spennende å ta i betraktning hva 1. stråle angår, er at den er knyttet til hvordan det politiske styre og stell forvalter sin politikk. Det kan bli spennende å se hvordan dette vil påvirke oss, og om vi kollektivt vil komme til å få kjenne på et eller annet.

Vel, for det enkelte individ handler det om å bruke egen vilje, kraft og mot, hvilke betyr at man må overvinne et eventuelt dårlig selvbilde, ens dårlige selvtillit og usikkerhet, for det ligger en prøvelse knyttet til dette når Chiron nå trer inn i Værens tegn.

Væren er videre knyttet til det mentale, og er de nye tanker og ideers fødested. Den beskriver med andre ord pionerånden i oss. Mulig vi nå går en tid i møte hvor vi skal ta et oppgjør med janteloven.

Det som kan bli utfordrende, er at man kan komme til å bli noe utålmodig, og i kjedsommelighet bør man derfor se opp for ikke å gå i gang med for mange prosjekter på en gang. Da vil man fort gjort kunne brenne ut kruttet og risikere å bli utbrent, hvilke også kan komme til og oppleves som sårbart. Det ligger videre et sterkt konkurransebehov knyttet til dette, og med et for sterkt konkurranseinstinkt kan man kanskje risikere å ta noen litt i overkant dristige valg. Dette gjelder både på det personlige plan så vel som mer kollektiv. Det kan derfor være lurt å overveie sine handlinger, slik at det ikke får unødige konsekvenser. Fysiske aktiviteter kan anbefales, samt meditasjon og yoga. Det vil være gunstig i forhold til at energier vil bli kanalisert ut på en mer harmonisk måte.

Supermåne

Vel, påfølgende døgn får vi en såkalt supermåne, hvor månen plasserer seg så nær jorda som den kan komme, og det betyr at den kan bli ganske så intens. Dette skjer samtidig som solen beveger seg inn i fiskenes tegn.

Jeg har allerede skrevet noen ord om denne fullmånen i en tidligere link, samt hva fisketematikken handler om, og legger ved en link av disse skrevne ord.

https://hjertetstempel.no/fullmane-19-02-19/

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god superfullmåne.

Kh
Siv Nancy Ingvaldsen