Kurs og temakvelder høsten 2020

 

Spirituelle Temakvelder

Over 8 kvelder vil vi gå inn på ulike temaer knyttet til bevissthet og selvutvikling. Hver kveld avsluttes med en meditasjon. Link
Blir satt opp som nettkurs høsten 2020


Drømmekurs

Drømmekurset består av to deler. Del 1 går ut på å tilegne seg en teoretisk forståelse knyttet til tolkning. Del 2 består av 7 kvelder hvor vi vektlegger hver av chakraene og deres betydning for våre drømmer. Link

 

Reikikurs

Kurset går over tre helger, hvorav man hver helg mottar en ny innvielse. En healingkraft som bidrar til at vi kommer i en dypere kontakt med den universelle livskraften. Link

 

Kommende kurs og aktiviteter

Under tiden jobber jeg med å planlegge en del kursaktivitet knyttet til astrologien. Mange av disse kursene vil bli nettbaserte.