Kurs og temakvelder høsten 2018

 

Spirituelle Temakvelder

Over 8 kvelder vil vi gå inn på ulike temaer knyttet til bevissthet og selvutvikling. Hver kveld avsluttes med en meditasjon.

 

Drømmekurs

Drømmekurset består av to deler. Del 1 går ut på å tilegne seg en teoretisk forståelse knyttet til tolkning. Del 2 består av 7 kvelder hvor vi vektlegger hver av chakraene og deres betydning for våre drømmer.

 

Reikikurs

Kurset går over tre helger, hvorav man hver helg mottar en ny innvielse. En healingkraft som bidrar til at vi kommer i en dypere kontakt med den universelle livskraften.

 

Kommende kurs og aktiviteter

Under tiden jobber jeg med å planlegge en del kursaktivitet knyttet til astrologien. Mange av disse kursene vil bli nettbaserte.